شاخص یاب
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:36
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:01:43
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,503
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
27 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
95 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
547 (10.83%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1045 0.1052 0.1051 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ARS/OMR 0.0128 0.0129 0.013 0.0129 0.013 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/OMR 0.2824 0.2844 0.2842 0.2839 0.2846 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/OMR 0.0948 0.0954 0.0953 0.0953 0.096 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/OMR 0.2943 0.2963 0.2964 0.296 0.2964 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 0.3924 0.3919 0.3926 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 0.0565 0.0564 0.0565 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4342 0.4344 0.4342 0.4344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
GBP/OMR 0.4954 0.4792 0.4815 0.4792 0.4815 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
HKD/OMR 0.0489 0.0492 0.0491 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/OMR 0.0457 0.046 0.0459 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NZD/OMR 0.2573 0.2591 0.2593 0.2585 0.2593 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
OMG/USD - 1.3232 - 1.3223 1.3815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
OMR/AED - 9.5352 9.5349 9.5349 9.5352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
OMR/GBP 2.005 2.0725 2.0723 2.0628 2.0725 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
OMR/PKR 317.91 360.53 - 360.31 360.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۱۵
OMR/USD - 2.5883 - 2.5875 2.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
OMR/ZAR - 37.143 37.1947 37.143 37.2367 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
PLN/OMR 0.1035 0.1042 0.1041 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 0.1029 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SEK/OMR 0.0422 0.0425 0.0426 0.0423 0.0426 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 0.2829 0.2827 0.283 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/OMR 0.0631 0.0636 0.0635 0.0635 0.0638 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 0.0125 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 33900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0269 0.0268 0.0268 0.0269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
دلار / ریال عمان 0.3837 0.3864 - 0.386 0.3867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۸