کالایاب
شاخص یاب
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5884
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:12:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:02:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

3,977
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:42
260 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
467 (10.51%)
تغییر ۶ ماهه
782 (16.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1045 0.1052 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ARS/OMR 0.0128 0.0129 - 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/OMR 0.0948 0.0954 - 0.0953 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4315 - 0.4314 0.4315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
GBP/OMR 0.4954 0.4994 - 0.4994 0.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۲
HKD/OMR 0.0489 0.0492 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
OMG/USD - 1.1172 - 1.102 1.1281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۶
OMR/AED - 9.5349 - 9.5349 9.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۰
OMR/GBP 2.005 1.9887 - 1.9851 1.9888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
OMR/PKR 317.91 367.74 - 367.29 367.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
OMR/USD - 2.5884 - 2.5884 2.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۲
OMR/ZAR - 36.486 - 36.28 36.5891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۱۲
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 - 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/OMR 0.0631 0.0636 - 0.0635 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0274 - 0.0273 0.0274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۱۲
دلار / ریال عمان 0.3848 0.3852 - 0.385 0.3852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۷