کالایاب
شاخص یاب
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5898
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:59:14
0 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:01:53
2 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
2 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
3 (27.27%)
نوسان سالیانه

MSM 30

3,862
قیمت روز
1 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:02:01
4 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
211 (5.19%)
تغییر ۶ ماهه
528 (12.03%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1045 0.1052 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ARS/OMR 0.0128 0.0129 - 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/OMR 0.0948 0.0954 - 0.0953 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4253 - 0.4253 0.4253 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
GBP/OMR 0.4954 0.4662 - 0.4662 0.4662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
HKD/OMR 0.0489 0.0492 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
OMG/USD - 1.257 1.2572 1.2318 1.2654 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۱۱
OMR/AED - 9.5373 - 9.5373 9.5373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
OMR/GBP 2.005 2.1305 - 2.1305 2.1305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۲۱
OMR/PKR 317.91 414.9 - 414.9 414.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۲۱
OMR/USD - 2.5898 2.5896 2.5884 2.5898 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۹
OMR/ZAR - 39.704 39.7105 39.7019 39.7105 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 - 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/OMR 0.0631 0.0636 - 0.0635 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0252 - 0.0252 0.0252 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۲۱
دلار / ریال عمان 0.384 0.385 - 0.385 0.3852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴