شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.595
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:50:11
0 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
1 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
1 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
2 (18.18%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,093
قیمت روز
9 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
230 (5.96%)
تغییر ۳ ماهه
234 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
359 (8.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1048 0.1048 - 0.1048 0.1048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۳۳
ARS/OMR 0.0065 0.0065 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
AUD/OMR 0.2622 0.2622 - 0.2621 0.2626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
BRL/OMR 0.0917 0.0918 - 0.0917 0.0918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۵۴
CAD/OMR 0.2911 0.2912 - 0.2911 0.2914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
CHF/OMR 0.3888 0.3889 - 0.3887 0.3894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CNY/OMR 0.0549 0.0549 - 0.0549 0.0549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۳۳
DKK/OMR 0.057 0.057 - 0.0568 0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/OMR 0.4259 0.426 - 0.4256 0.4261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/OMR 0.499 0.4992 - 0.4973 0.4992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
HKD/OMR 0.0492 0.0492 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۱۵
NOK/OMR 0.0423 0.0423 - 0.0423 0.0423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۵۴
NZD/OMR 0.2465 0.2465 - 0.2463 0.2467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
OMG/USD - 0.8802 - 0.877 0.9197 0.15 16.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۵۵
OMR/AED - 9.5354 - 9.5354 9.5354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
OMR/GBP 2.003 2.0039 - 2.0038 2.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
OMR/PKR 403.5 407.83 - 404.61 408.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۵۴
OMR/USD - 2.595 - 2.5882 2.5967 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۵۰
OMR/ZAR - 38.2835 - 38.2835 38.2835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/OMR 0.0993 0.0993 - 0.0992 0.0996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
SAR/OMR 0.1027 0.1027 - 0.1026 0.1027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۷:۵۴
SEK/OMR 0.0399 0.04 - 0.0399 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
SGD/OMR 0.2829 0.283 - 0.2829 0.2832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
TRY/OMR 0.0672 0.0672 - 0.0669 0.0672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
TWD/OMR 0.0126 0.0126 - 0.0126 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۴:۱۵
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0261 0.0261 - 0.026 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
دلار / ریال عمان 0.385 0.385 - 0.385 0.385 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۳۲