کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6688
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

363
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:31:29
27 (7.97%)
تغییر ۳ ماهه
47 (14.80%)
تغییر ۶ ماهه
25 (7.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.407 - 0.4069 0.4075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۱۲
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 7960.61 7926.33 7926.33 7960.61 41.70 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
CAD/NZD 1.1434 1.117 1.1166 1.1155 1.117 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۲۱
CHF/NZD 1.5148 1.4735 1.4744 1.4735 1.4744 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
CNY/NZD 0.2177 0.223 0.2229 0.2226 0.223 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
DKK/NZD 0.2315 0.2252 0.2251 0.2251 0.2252 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
HKD/NZD 0.1899 0.1906 0.1904 0.1904 0.1906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۱۵
IDR/NZD - 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
INR/NZD - 0.0216 - 0.0216 0.0216 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۱۵
JPY/NZD 0.0135 0.0134 0.0133 0.0133 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۱۵
KRW/NZD - 0.1315 - 0.1314 0.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۱۲
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3618 - 0.3618 0.3618 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.4531 - 2.4529 2.4531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9352 0.9344 0.9344 0.9352 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۸
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.482 - 4.478 4.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۲۴
NZD/CNY 4.5864 4.4823 4.4837 4.4813 4.4837 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
NZD/CZK 14.8851 15.262 15.27 15.24 15.27 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
NZD/DKK 4.3192 4.4377 4.4392 4.4348 4.4392 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.5947 0.5942 0.5942 0.5947 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/GBP 0.5195 0.5146 0.5142 0.5142 0.5146 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/HKD 5.2634 5.244 5.2425 5.2425 5.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/HUF 187.336 190.21 189.89 189.89 190.21 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/IDR 9597.1 9263 9259.6 9259.6 9263.3 0.90 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/INR 46.801 46.398 - 46.306 46.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 759.32 759.52 759.32 759.52 0.62 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.362 - 1.362 1.362 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.5525 12.5359 12.5326 12.5525 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/MYR 2.7461 2.7615 2.7611 2.7611 2.7615 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.6951 5.6914 5.6914 5.6951 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 34.555 - 34.466 34.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
NZD/PKR 81.699 94.691 - 94.563 94.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۲
NZD/PLN 2.4856 2.5435 2.5441 2.5361 2.5441 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۷
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.2057 6.2216 6.2057 6.2216 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۴
NZD/SGD 0.9151 0.906 0.9056 0.9056 0.906 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
NZD/THB 21.8981 21.276 21.272 21.266 21.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۴
NZD/TRY 4.0689 3.8937 3.8911 3.8701 3.8937 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۴
NZD/TWD 19.903 20.045 - 20.045 20.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.3764 9.3913 9.3764 9.3913 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۴
PHP/NZD - 0.0289 - 0.0288 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.1033 1.1032 1.1031 1.1033 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۷
THB/NZD - 0.047 0.0469 0.0469 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۰۳
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.0485 0.0484 0.0484 0.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۰۳
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.1063 - 0.1063 0.1063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.9427 1.9429 1.9427 1.9429 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
دلار / دلار نیوزیلند 1.4952 1.4961 - 1.4952 1.4961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱
دلار نیوزیلند / دلار 0.6684 0.6688 - 0.6688 0.6692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۲
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6805 1.6808 1.6805 1.6808 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 74.837 74.741 74.726 74.837 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8949 0.8946 0.8939 0.8949 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۲۱
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6782 0.6773 0.6773 0.6782 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0688 1.0691 1.0685 1.0691 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۳