کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6405
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:33:06
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
9 (19.15%)
تغییر ۳ ماهه
10 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

NZX 50

375
قیمت روز
2 (0.41%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:32:32
10 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
24 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
30 (8.73%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.4244 - 0.4244 0.4246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 15807.8 - 15807.8 15807.8 125.37 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.1743 - 1.173 1.1743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/NZD 1.5148 1.5896 - 1.5896 1.5896 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CNY/NZD 0.2177 0.2212 - 0.2212 0.2212 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
DKK/NZD 0.2315 0.2323 - 0.2323 0.2323 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
HKD/NZD 0.1899 0.1988 - 0.1988 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/NZD - 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۳۰
INR/NZD - 0.0218 - 0.0217 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
JPY/NZD 0.0135 0.0146 - 0.0146 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
KRW/NZD - 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3743 0.3736 0.3736 0.3743 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.3525 - 2.3525 2.3525 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9439 - 0.9439 0.9439 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.526 - 4.526 4.526 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
NZD/CNY 4.5864 4.5138 - 4.5138 4.5138 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
NZD/CZK 14.8851 14.88 - 14.88 14.88 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
NZD/DKK 4.3192 4.3031 - 4.3031 4.3031 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.5772 - 0.5772 0.5772 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/GBP 0.5195 0.5277 - 0.5277 0.5277 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/HKD 5.2634 5.0284 - 5.0253 5.0284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
NZD/HUF 187.336 189.02 - 188.91 189.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
NZD/IDR 9597.1 9000.4 - 8992.1 9004.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
NZD/INR 46.801 45.792 - 45.792 45.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 769.02 - 769.02 769.02 1.55 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.3133 - 1.3132 1.3137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.6119 - 12.6119 12.6119 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.6699 2.6751 2.6699 2.6751 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.7261 - 5.7261 5.7261 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 33.441 - 33.441 33.441 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/PKR 81.699 102.601 - 102.601 102.601 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/PLN 2.4856 2.5091 - 2.5091 2.5091 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.1595 - 6.1595 6.1595 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/SGD 0.9151 0.8854 - 0.8854 0.8854 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/THB 21.8981 19.691 - 19.691 19.691 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/TRY 4.0689 3.6592 - 3.6592 3.6592 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/TWD 19.903 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۵:۲۱
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.7072 - 9.7072 9.7072 0.05 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PHP/NZD - 0.0299 - 0.0299 0.0299 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.1289 - 1.1289 1.1289 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
THB/NZD - 0.0508 - 0.0508 0.0508 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.0499 - 0.0499 0.0499 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.1029 - 0.1029 0.1029 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.8934 - 1.8914 1.8934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.5615 1.5618 1.5623 1.5618 1.5642 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۳
دلار نیوزیلند / دلار 0.6401 0.6405 0.6406 0.6397 0.6406 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۳
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.7309 - 1.7309 1.7309 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 68.263 - 68.143 68.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8512 - 0.8512 0.8521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6288 - 0.6288 0.6288 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0592 - 1.0592 1.0592 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸