کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6576
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:31:11
0 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:09
2 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
3 (6.82%)
نوسان سالیانه

NZX 50

367
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:06:25
14 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
44 (13.43%)
تغییر ۶ ماهه
23 (6.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.414 0.4162 0.414 0.4162 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 14120.99 13959.33 13959.33 14120.99 99.88 0.71% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
CAD/NZD 1.1434 1.1467 - 1.1444 1.1488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
CHF/NZD 1.5148 1.5362 1.5395 1.5362 1.5395 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
CNY/NZD 0.2177 0.2206 0.2204 0.2204 0.2215 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
DKK/NZD 0.2315 0.2296 0.2295 0.2295 0.2296 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
HKD/NZD 0.1899 0.1948 - 0.1948 0.1948 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
IDR/NZD - 0.0107 - 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۲۹
INR/NZD - 0.0218 - 0.0218 0.0218 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
JPY/NZD 0.0135 0.0141 - 0.0141 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
KRW/NZD - 0.1299 0.1304 0.1299 0.1304 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3656 0.3664 0.3656 0.3664 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.4159 2.3995 2.3995 2.4159 0.02 0.76% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9525 0.9515 0.9494 0.9525 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.526 4.529 4.509 4.529 0.02 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
NZD/CNY 4.5864 4.5256 4.5312 4.5068 4.5312 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
NZD/CZK 14.8851 14.937 14.947 14.907 14.947 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
NZD/DKK 4.3192 4.3535 4.3564 4.3447 4.3564 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.5835 0.582 0.582 0.5835 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/GBP 0.5195 0.5181 0.5169 0.5169 0.5181 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/HKD 5.2634 5.1318 - 5.1318 5.1318 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
NZD/HUF 187.336 188.39 - 188.39 188.39 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
NZD/IDR 9597.1 9198.7 - 9198.7 9198.7 23.80 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
NZD/INR 46.801 45.73 - 45.73 45.73 0.29 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 769.03 766.12 766.12 769.03 3.16 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.3351 - 1.3351 1.3351 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.4892 12.4336 12.4336 12.4892 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/MYR 2.7461 2.7334 2.7263 2.7263 2.7334 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.6912 5.6836 5.6836 5.6912 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 33.811 33.78 33.78 33.811 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/PKR 81.699 102.48 - 102.43 102.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۲۷
NZD/PLN 2.4856 2.4848 2.4799 2.4799 2.4848 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.2121 6.1994 6.1994 6.2121 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/SGD 0.9151 0.8944 0.8908 0.8908 0.8944 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/THB 21.8981 20.446 20.426 20.426 20.446 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/TRY 4.0689 3.8022 3.7821 3.7821 3.8022 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/TWD 19.903 20.078 - 20.078 20.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۱
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.403 9.3577 9.3577 9.403 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PHP/NZD - 0.0293 - 0.0293 0.0293 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.1177 1.1213 1.1177 1.1213 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
THB/NZD - 0.0489 0.049 0.0489 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.0488 0.0491 0.0488 0.0491 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.1063 0.1068 0.1063 0.1068 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.9292 1.9335 1.9292 1.9335 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
دلار / دلار نیوزیلند 1.5211 1.5216 1.5211 1.5207 1.5302 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۴۱
دلار نیوزیلند / دلار 0.6572 0.6576 0.6575 0.6537 0.6581 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۳۱
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.7133 1.7168 1.7133 1.7168 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 70.657 - 70.657 70.657 0.08 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8718 - 0.8701 0.8734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6507 0.6491 0.6491 0.6507 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0496 1.0506 1.0496 1.0523 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵