شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6423
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:05:04
0 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
2 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
12 (28.57%)
نوسان سالیانه

NZX 50

390
قیمت روز
3 (0.81%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:01:59
9 (2.32%)
تغییر ۳ ماهه
22 (5.97%)
تغییر ۶ ماهه
65 (20.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4239 0.4242 0.424 0.4233 0.4243 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
ARS/NZD 0.0261 0.0261 - 0.0261 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
BRL/NZD 0.3713 0.3716 0.3714 0.3708 0.3716 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
BTC/NZD - 13238.32 - 13238.32 13238.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/NZD 1.1726 1.1734 1.1731 1.1716 1.1738 0.01 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
CHF/NZD 1.5726 1.5733 1.5731 1.5697 1.574 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
CNY/NZD 0.2215 0.2216 0.2215 0.2212 0.2216 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
DKK/NZD 0.2307 0.2309 0.2308 0.2305 0.2309 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
HKD/NZD 0.1989 0.199 0.1991 0.1986 0.1991 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
IDR/NZD - 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
INR/NZD - 0.0217 - 0.0217 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
JPY/NZD 0.0144 0.0144 - 0.0144 0.0144 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۵۴
KRW/NZD - 0.1338 - 0.1338 0.1338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
MXN/NZD 0.0804 0.0804 - 0.0803 0.0804 0.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۱۵
MYR/NZD 0.3742 0.3749 0.3748 0.3739 0.3749 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NOK/NZD 0.1702 0.1702 0.1703 0.1702 0.1705 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/AED 2.3579 2.3584 2.3591 2.3575 2.3635 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/ARS 38.2012 38.3706 38.3736 38.3587 38.4573 0.14 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/AUD 0.9418 0.9422 0.9419 0.9419 0.9427 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/BBD 1.2827 1.3096 1.3097 1.3092 1.3126 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/BHD 0.2421 0.2421 0.242 0.2419 0.2426 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/BRL 2.6918 2.692 2.6922 2.6911 2.698 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/BYN 1.3106 1.3139 1.3141 1.3136 1.3168 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/CLP 504.95 506.2 506.36 506.01 507.31 15.38 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/CNH - 4.491 - 4.491 4.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۶
NZD/CNY 4.5124 4.5145 4.5138 4.5136 4.5231 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/CZK 14.8108 14.8252 14.8206 14.8206 14.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/DKK 4.3317 4.3331 4.3332 4.3321 4.3411 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/EGP 10.3033 10.3675 10.3683 10.3643 10.3909 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/EUR 0.5796 0.5799 0.58 0.5798 0.5808 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/GBP 0.4971 0.4973 0.4975 0.4973 0.4979 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/HKD 5.0245 5.0263 5.0261 5.0244 5.0377 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/HUF 192.777 193.034 192.976 192.972 193.373 1.14 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/IDR 9044.37 9053.61 9051.56 9047.45 9070.13 33.45 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/INR 46.068 46.098 46.081 46.081 46.222 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/ISK 78.76 78.89 79 78.89 79.14 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/JMD 88.42 89.56 89.59 89.52 89.75 1.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/JOD 0.4545 0.4558 0.456 0.4556 0.4568 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/KES 65.26 65.39 65.41 65.36 65.53 0.11 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/KRW 751.15 751.64 751.4 751.38 752.73 4.64 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/LBP 966.58 974.93 975.01 974.63 976.85 2.63 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/LFX - 1.3047 - 1.3047 1.3047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
NZD/LKR 114.94 115.13 115.11 115.11 115.47 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1842 6.1926 6.1945 6.19 6.2079 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/MXN 12.4362 12.4459 12.4441 12.4413 12.4562 0.13 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/MYR 2.6684 2.6718 2.6714 2.6714 2.6782 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/NAD 9.4816 9.4958 9.496 9.4902 9.5069 0.04 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/NOK 5.8733 5.876 5.8746 5.8687 5.8767 0.05 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/NPR 73.73 73.73 73.75 73.63 73.82 0.12 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/OMR 0.2472 0.2472 0.2473 0.2471 0.2477 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/PAB 0.642 0.642 0.6422 0.6418 0.6434 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/PHP 32.69 32.7 32.72 32.7 32.81 0.23 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/PKR 99.72 100.81 100.79 100.78 101.03 0.27 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/PLN 2.4877 2.4888 2.4899 2.4883 2.4929 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/QAR 2.3369 2.3382 2.3389 2.3373 2.357 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/RON 2.7672 2.7704 2.7696 2.7696 2.7754 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/RUB 40.97 40.97 40.98 40.96 41.06 0.08 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/SAR 2.4076 2.4077 2.4084 2.4068 2.4129 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/SEK 6.1975 6.2019 6.2026 6.1959 6.2064 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/SGD 0.8738 0.8745 0.8747 0.8742 0.8763 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/THB 19.38 19.39 19.38 19.38 19.43 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/TRY 3.6653 3.6666 3.6664 3.6639 3.6731 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/TWD 19.5735 19.5828 19.5887 19.5728 19.62 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/VEF 19490.4556 19539.3038 19548.4343 19536.2603 19578.8694 723.75 3.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/XAF 380.12 380.12 380.3 380.06 380.88 0.41 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/XCD 1.7334 1.7462 1.7471 1.746 1.7498 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/XOF 377.95 382.44 382.62 377.63 382.92 0.97 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
NZD/ZAR 9.4879 9.4966 9.4971 9.4966 9.5106 0.04 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
PHP/NZD - 0.0308 - 0.0308 0.0308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۳۶
PLN/NZD 0.4017 0.402 0.4019 0.4018 0.402 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
SAR/NZD 0.4152 0.4155 0.4153 0.4146 0.4157 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
SEK/NZD 0.1612 0.1613 0.1614 0.1612 0.1615 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
SGD/NZD 1.1435 1.1446 1.1448 1.1423 1.1449 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
THB/NZD - 0.0516 - 0.0516 0.0516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
TRY/NZD 0.2727 0.2729 0.2728 0.2724 0.2731 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
TWD/NZD 0.0511 0.0511 - 0.051 0.0511 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۱۵
VEF/NZD 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/NZD 0.1053 0.1054 0.1053 0.1053 0.1054 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
پوند / دلار نیوزیلند 2.0107 2.0115 2.0114 2.0095 2.0125 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
دلار / دلار نیوزیلند 1.5571 1.5574 1.5576 1.555 1.5588 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۷
دلار نیوزیلند / دلار 0.6421 0.6423 - 0.6414 0.6435 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۵
یورو / دلار نیوزیلند 1.7245 1.7253 1.7252 1.7225 1.726 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 69.62 69.66 69.69 69.61 69.84 0.19 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8523 0.8528 0.8526 0.8524 0.854 0.01 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6356 0.6359 0.636 0.6359 0.6376 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0614 1.0618 1.0622 1.0616 1.0627 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴