شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6868
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 05:04:10
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

46
قیمت روز
1 (2.22%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
4 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
3 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
46 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

349
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:04:07
18 (5.44%)
تغییر ۳ ماهه
15 (4.61%)
تغییر ۶ ماهه
7 (2.09%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.397 - 0.397 0.397 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 5218.55 5218.25 5190.98 5254.6 11.77 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
CAD/NZD 1.1434 1.0993 1.0998 1.0993 1.0998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
CHF/NZD 1.5148 1.4485 1.4497 1.4485 1.4497 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
CNY/NZD 0.2177 0.215 0.2149 0.2149 0.2166 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۲۷
DKK/NZD 0.2315 0.2204 - 0.2204 0.2204 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
HKD/NZD 0.1899 0.1855 0.1856 0.1855 0.1856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
IDR/NZD - 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۱۲
INR/NZD - 0.0204 0.0205 0.0204 0.0205 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۴۵
JPY/NZD 0.0135 0.0132 0.0133 0.0132 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۱۸
KRW/NZD - 0.1294 0.1293 0.1293 0.1301 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۲۱
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3567 0.3568 0.3567 0.3568 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۱
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.5192 2.5181 2.5171 2.5192 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9607 0.9611 0.9607 0.9611 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.647 4.65 4.628 4.654 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
NZD/CNY 4.5864 4.6429 4.6436 4.6429 4.6436 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/CZK 14.8851 15.581 15.592 15.581 15.592 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/DKK 4.3192 4.5308 4.5338 4.5308 4.5338 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.6075 0.6076 0.6075 0.6076 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/GBP 0.5195 0.5324 0.5323 0.5323 0.5324 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/HKD 5.2634 5.3857 5.3855 5.3855 5.3857 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/HUF 187.336 193.09 193.48 193.09 193.48 0.19 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/IDR 9597.1 9688.8 9684.5 9684.5 9688.8 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/INR 46.801 48.926 48.917 48.917 48.926 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 771.97 771.82 771.62 771.97 0.17 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.3921 1.392 1.392 1.3921 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 13.2056 13.2114 13.2056 13.2114 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/MYR 2.7461 2.8011 2.8008 2.8003 2.8011 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.921 5.925 5.921 5.925 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 35.87 35.875 35.87 35.88 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/PKR 81.699 95.04 - 95.04 95.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/PLN 2.4856 2.628 2.6326 2.628 2.6333 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.3587 6.3607 6.3587 6.3627 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/SGD 0.9151 0.9307 0.9308 0.9307 0.9308 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
NZD/THB 21.8981 21.427 21.424 21.424 21.438 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/TRY 4.0689 3.6146 3.6173 3.6146 3.6236 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/TWD 19.903 20.471 20.466 20.466 20.471 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.6528 9.6657 9.6528 9.6657 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PHP/NZD - 0.0278 0.0279 0.0278 0.0279 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۱۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.0731 1.074 1.0731 1.074 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
THB/NZD - 0.0466 0.0467 0.0466 0.0469 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.0472 0.0473 0.0472 0.0473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.1034 0.1033 0.1033 0.1034 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.877 1.8779 1.877 1.8779 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.456 1.4571 1.4573 1.4567 1.4579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۲۸
دلار نیوزیلند / دلار 0.6863 0.6868 0.6867 0.6861 0.6868 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6407 1.6452 1.6407 1.6452 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 75.731 75.757 75.731 75.765 0.10 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.9087 0.9089 0.9087 0.909 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6895 - 0.6895 0.6895 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0384 1.0401 1.0384 1.0401 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶