کالایاب
شاخص یاب
نروژ نروژ
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:13:12
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

258
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
2 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
22 (9.32%)
تغییر ۶ ماهه
258 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

890
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
37 (4.28%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.22%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نروژ

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NOK 2.2861 2.3177 - 2.3177 2.3188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
ARS/NOK 0.2801 0.2802 - 0.2801 0.2805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.0858 6.083 6.083 6.0858 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/NOK 2.0735 2.0745 - 2.0743 2.0894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.3545 6.356 6.3545 6.357 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
CHF/NOK 8.531 8.3889 8.3897 8.3862 8.3897 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۲
CNY/NOK 1.2264 1.227 - 1.2269 1.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/NOK - 0.372 - 0.3715 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۴
DKK/NOK 1.3036 1.2811 1.2817 1.2811 1.2817 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
EUR/NOK 9.7218 9.5678 - 9.5678 9.5678 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۲
GBP/NOK 10.8383 11.0527 - 11.0527 11.0527 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۲
HKD/NOK 1.0698 1.0703 - 1.0702 1.0716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/NOK - 0.0704 - 0.0704 0.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
JPY/NOK 0.0761 0.0759 - 0.0758 0.0759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/AED 0.4372 0.4309 - 0.4308 0.4309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
NOK/ARS 3.5691 3.57 - 3.5672 3.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/AUD 0.1617 0.1618 - 0.1616 0.1619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/BBD 0.2321 0.2423 - 0.2422 0.2436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/BHD 0.0446 0.0452 - 0.0451 0.0453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
NOK/BRL 0.4818 0.4826 - 0.479 0.4826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/CAD 0.1552 0.1571 - 0.157 0.1573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
NOK/CHF 11.715 11.892 - 11.892 11.892 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۵
NOK/CLP 78.99 79.11 - 79.06 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/CNH - 0.787 - 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
NOK/CNY 0.8151 0.8153 - 0.8146 0.8155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/DKK 0.7668 0.7792 0.7796 0.7792 0.7796 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
NOK/EGP 2.124 2.1311 - 2.1287 2.1318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/EUR 0.1028 0.1045 - 0.1045 0.1046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
NOK/GBP 0.0922 0.0904 - 0.0904 0.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
NOK/HKD 0.9344 0.9347 - 0.9339 0.9349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/HUF 33.26 33.29 - 33.27 33.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/INR 8.3103 8.1417 - 8.1417 8.1417 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
NOK/ISK 12.74 14.1252 - 14.115 14.1437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
NOK/JMD 15.99 16.36 - 16.35 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/JOD 0.0842 0.0848 - 0.0847 0.0848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/JPY 13.1108 13.1402 - 13.1402 13.1402 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
NOK/KES 11.9 12.14 - 12.13 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/LBP 175.19 183.42 - 180.62 183.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/LKR 18.67 19.39 - 19.12 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/LTL 0.3628 0.3628 - 0.3628 0.3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NOK/LVL - 0.0833 - 0.0833 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NOK/MAD 1.0966 1.1582 - 1.1261 1.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/NAD 1.7132 1.7311 - 1.7296 1.7315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/NPR 13.07 13.42 - 13.41 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NOK/PAB 0.1159 0.1211 - 0.121 0.1217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/PHP 6.3482 6.3574 - 6.3545 6.3725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/PLN 0.4411 0.4469 - 0.4468 0.4472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۱۲
NOK/QAR 0.4334 0.4336 - 0.4333 0.4337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/RON 0.4769 0.4781 - 0.4776 0.4785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/RUB 8.0088 7.4994 - 7.4993 7.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
NOK/SAR 0.446 0.447 - 0.4464 0.4472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.092 1.0917 1.0917 1.0922 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/TRY 0.7224 0.7249 - 0.7217 0.7274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/VEF 9842.6168 9867.285 - 9823.5446 9892.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
NOK/XAF 67.47 67.47 - 67.45 67.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/XCD 0.32 0.3235 - 0.3232 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/XOF 67.47 67.47 - 67.45 69.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/ZAR 1.7139 1.6521 1.6517 1.6517 1.6521 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
NZD/NOK 5.6313 5.6866 - 5.6866 5.6866 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
PHP/NOK 0.1574 0.1574 - 0.1573 0.1576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2352 - 2.2332 2.2357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
RUB/NOK 0.1248 0.1249 - 0.1249 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/NOK 2.2389 2.2401 - 2.2399 2.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9141 0.9146 0.9141 0.9146 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/NOK 6.1501 6.2695 - 6.2695 6.2695 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/NOK 1.3816 1.3823 - 1.382 1.3899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/NOK 0.07 0.07 - 0.07 0.0701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NOK 0.5828 0.6044 0.6046 0.6044 0.6046 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
دلار / کرون نروژ 8.5093 8.5111 8.5134 8.5111 8.5177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱
کرون نروژ / دلار 0.1175 0.1175 0.1174 0.1174 0.1175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۳