شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ نروژ
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1087
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:19:19
0 (2.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

320
قیمت روز
4 (1.27%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
3 (0.93%)
تغییر ۳ ماهه
54 (20.30%)
تغییر ۶ ماهه
84 (35.59%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

909
قیمت روز
6 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:32:36
66 (7.86%)
تغییر ۳ ماهه
48 (5.58%)
تغییر ۶ ماهه
28 (3.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نروژ

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NOK 2.5043 2.5051 2.5047 2.4945 2.5107 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ARS/NOK 0.1542 0.1542 0.1541 0.1537 0.1547 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
AUD/NOK 6.283 6.2861 6.2847 6.2653 6.2969 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BRL/NOK 2.197 2.1977 2.1971 2.1961 2.2128 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CAD/NOK 6.9391 6.9426 6.9431 6.9181 6.9582 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CHF/NOK 9.2958 9.3015 9.3031 9.2295 9.3173 0.07 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CNY/NOK 1.3096 1.31 1.3096 1.3052 1.3134 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CZK/NOK - 0.3947 - 0.3947 0.3947 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
DKK/NOK 1.3543 1.3544 1.3541 1.3503 1.3594 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
EUR/NOK 10.1181 10.1239 10.1209 10.0905 10.1572 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
GBP/NOK 11.8089 11.8122 11.8105 11.7736 11.8493 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HKD/NOK 1.1747 1.1751 1.1749 1.1701 1.1773 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
INR/NOK 0.1275 0.1275 - 0.1274 0.1282 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
ISK/NOK - 0.0733 - 0.0733 0.0733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
JPY/NOK 0.0846 0.0846 0.0845 0.0841 0.085 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
MXN/NOK 0.4737 0.4739 0.4734 0.4718 0.476 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/AED 0.3992 0.3993 0.3995 0.3984 0.401 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/ARS 6.4717 6.4967 6.4975 6.4786 6.5199 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/AUD 0.1591 0.1592 0.1591 0.1589 0.1597 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/BBD 0.2172 0.2218 - 0.2188 0.2228 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/BHD 0.041 0.041 0.0411 0.0409 0.0412 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۳۳
NOK/BRL 0.4551 0.4551 0.4553 0.452 0.4554 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/CAD 0.1441 0.1441 0.1442 0.1438 0.1446 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/CHF 0.1075 0.1076 0.1075 0.1074 0.1084 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/CLP 86.27 86.48 86.6 84.73 86.84 1.27 1.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/CNH - 0.766 - 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۹:۰۶
NOK/CNY 0.7633 0.7636 0.7637 0.7616 0.7664 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/CZK 2.5252 2.5263 2.5271 2.5158 2.5337 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/DKK 0.7382 0.7385 0.7386 0.736 0.7409 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/EGP 1.749 1.7599 1.7601 1.7519 1.7662 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/EUR 0.0988 0.0988 0.0989 0.0985 0.0991 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
NOK/GBP 0.0847 0.0847 0.0848 0.0844 0.085 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
NOK/HKD 0.8511 0.8511 0.8513 0.8495 0.8547 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/HUF 33.01 33.03 33.02 32.98 33.21 0.17 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/IDR 1530.21 1531.08 1531.27 1527.74 1538.01 3.39 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/INR 7.8405 7.8442 7.847 7.805 7.8569 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/ISK 13.59 13.62 13.63 13.57 13.66 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/JMD 15.22 15.46 - 15.41 15.51 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/JOD 0.077 0.077 - 0.077 0.0774 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/JPY 11.8209 11.828 11.8248 11.8039 11.905 0.07 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/KES 11.09 11.11 - 11.08 11.19 0.08 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/KRW 127.44 127.65 127.68 126.99 127.75 0.24 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/LBP 163.65 165.06 165.1 164.7 165.78 0.61 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/LKR 19.59 19.61 - 19.55 19.72 0.11 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/LTL 0.3628 0.3628 - 0.3628 0.3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NOK/LVL - 0.0833 - 0.0833 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NOK/MAD 1.0513 1.0518 1.0528 1.0494 1.0582 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/MXN 2.1106 2.1108 2.1125 2.1011 2.1201 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/MYR 0.4513 0.4517 - 0.4507 0.4535 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/NAD 1.623 1.6247 1.6252 1.6219 1.6329 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/NPR 12.54 12.54 - 12.47 12.56 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/NZD 0.1696 0.1697 0.1696 0.1696 0.1725 0.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/OMR 0.0418 0.0419 0.0418 0.0418 0.0421 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۵۴
NOK/PAB 0.1087 0.1087 - 0.1085 0.1092 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/PHP 5.5395 5.5417 5.5428 5.5227 5.5557 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/PKR 16.84 16.93 - 16.93 17.1 0.12 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/PLN 0.4239 0.424 0.4241 0.4221 0.4247 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/QAR 0.3957 0.3959 - 0.395 0.3976 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/RON 0.4704 0.471 0.4714 0.4694 0.4725 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
NOK/RUB 6.9955 6.9955 6.9979 6.9762 7.0118 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/SAR 0.4076 0.4077 - 0.4068 0.4094 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/SEK 1.0593 1.0594 - 1.0572 1.061 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/SGD 0.1481 0.1481 0.1482 0.1478 0.1487 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/THB 3.2848 3.2859 3.2868 3.2803 3.3134 0.03 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/TRY 0.6238 0.624 - 0.624 0.6309 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
NOK/TWD 3.318 3.32 3.3219 3.3107 3.3296 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/VEF 3032.2291 3039.8287 3040.374 2922.077 3052.3886 117.05 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/XAF 64.8 64.8 64.81 64.62 65.04 0.19 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/XCD 0.2924 0.2957 0.2958 0.2941 0.2969 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/XOF 64.39 65.15 65.16 64.1 65.41 0.22 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NOK/ZAR 1.6243 1.6259 1.6235 1.6214 1.632 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NZD/NOK 5.894 5.8959 5.8972 5.8 5.8989 0.10 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PHP/NOK 0.1805 0.1805 - 0.1801 0.1811 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
PLN/NOK 2.3584 2.3592 2.3584 2.3553 2.3697 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
RUB/NOK 0.1429 0.143 0.1429 0.1426 0.1434 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SAR/NOK 2.4526 2.4534 2.4531 2.4433 2.4589 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SEK/NOK 0.944 0.944 0.9444 0.9428 0.9465 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SGD/NOK 6.7503 6.7525 6.7494 6.7245 6.7667 0.03 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
THB/NOK 0.3044 0.3044 - 0.3019 0.3049 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
TRY/NOK 1.6027 1.6028 1.6032 1.5861 1.6039 0.02 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TWD/NOK 0.3013 0.3013 - 0.3005 0.3023 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۵
VEF/NOK 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
ZAR/NOK 0.6151 0.6156 0.6165 0.6132 0.6175 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
دلار / کرون نروژ 9.1987 9.199 9.2009 9.1607 9.2287 0.03 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
کرون نروژ / دلار 0.1087 0.1087 0.1088 0.1084 0.1092 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۱۹