شاخص یاب
نروژ نروژ
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1147
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 03:39:11
0 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
12 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
236 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

817
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:32:48
96 (10.56%)
تغییر ۳ ماهه
68 (7.72%)
تغییر ۶ ماهه
16 (2.04%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نروژ

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NOK 2.2861 2.375 2.3754 2.369 2.3755 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
ARS/NOK 0.2801 0.2802 - 0.2801 0.2805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.2741 6.272 6.2674 6.2741 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
BRL/NOK 2.0735 2.0745 - 2.0743 2.0894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.4798 6.4822 6.4798 6.4861 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CHF/NOK 8.531 8.7892 8.7926 8.7892 8.8076 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
CNY/NOK 1.2264 1.227 - 1.2269 1.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/NOK - 0.3853 0.385 0.385 0.3853 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲:۳۶
DKK/NOK 1.3036 1.329 1.3291 1.3281 1.3291 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۸
EUR/NOK 9.7218 9.9243 9.9241 9.9227 9.9326 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
GBP/NOK 10.8383 11.0438 11.039 11.0365 11.0538 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HKD/NOK 1.0698 1.0703 - 1.0702 1.0716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/NOK - 0.0711 0.071 0.0708 0.0711 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
JPY/NOK 0.0761 0.0775 0.0774 0.0774 0.0775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۸
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/AED 0.4372 0.4205 0.4213 0.4205 0.4217 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲:۴۵
NOK/ARS 3.5691 3.57 - 3.5672 3.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/AUD 0.1617 0.1618 - 0.1616 0.1619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/BBD 0.2321 0.2423 - 0.2422 0.2436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/BHD 0.0446 0.0452 - 0.0451 0.0453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
NOK/BRL 0.4818 0.4826 - 0.479 0.4826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/CAD 0.1552 0.1543 0.1542 0.1541 0.1543 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۴
NOK/CHF 11.715 11.373 11.369 11.348 11.373 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NOK/CLP 78.99 79.11 - 79.06 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/CNH - 0.799 - 0.799 0.799 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NOK/CNY 0.8151 0.8153 - 0.8146 0.8155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/DKK 0.7668 0.7522 0.7521 0.752 0.7522 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲:۳۶
NOK/EGP 2.124 2.1311 - 2.1287 2.1318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/EUR 0.1028 0.1007 0.1008 0.1007 0.1008 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۳:۱۲
NOK/GBP 0.0922 0.0905 0.0906 0.0904 0.0906 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NOK/HKD 0.9344 0.9347 - 0.9339 0.9349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/HUF 33.26 33.29 - 33.27 33.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/INR 8.3103 8.0695 8.0598 8.047 8.0695 0.03 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۳:۲۷
NOK/ISK 12.74 13.9874 13.9791 13.9791 14.1859 0.19 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
NOK/JMD 15.99 16.36 - 16.35 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/JOD 0.0842 0.0848 - 0.0847 0.0848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/JPY 13.1108 12.8788 12.8924 12.8752 12.8924 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۸
NOK/KES 11.9 12.14 - 12.13 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/LBP 175.19 183.42 - 180.62 183.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/LKR 18.67 19.39 - 19.12 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/LTL 0.3628 0.3628 - 0.3628 0.3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NOK/MAD 1.0966 1.1582 - 1.1261 1.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/NAD 1.7132 1.7311 - 1.7296 1.7315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/NPR 13.07 13.42 - 13.41 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NOK/PAB 0.1159 0.1211 - 0.121 0.1217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/PHP 6.3482 6.3574 - 6.3545 6.3725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/PLN 0.4411 0.4313 0.4315 0.4313 0.4315 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NOK/QAR 0.4334 0.4336 - 0.4333 0.4337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/RON 0.4769 0.4781 - 0.4776 0.4785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/RUB 8.0088 7.7373 7.7264 7.6991 7.7373 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NOK/SAR 0.446 0.447 - 0.4464 0.4472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0377 1.0374 1.0374 1.0379 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۳:۱۲
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/TRY 0.7224 0.7249 - 0.7217 0.7274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/VEF 9842.6168 9867.285 - 9823.5446 9892.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
NOK/XAF 67.47 67.47 - 67.45 67.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/XCD 0.32 0.3235 - 0.3232 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/XOF 67.47 67.47 - 67.45 69.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NOK/ZAR 1.7139 1.643 1.6441 1.6406 1.6441 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NZD/NOK 5.6313 5.9757 5.9782 5.9757 5.9853 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
PHP/NOK 0.1574 0.1574 - 0.1573 0.1576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.3169 2.3155 2.312 2.3189 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
RUB/NOK 0.1248 0.1249 - 0.1249 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/NOK 2.2389 2.2401 - 2.2399 2.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9631 0.963 0.9626 0.9633 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۳:۱۲
SGD/NOK 6.1501 6.365 6.3685 6.365 6.3789 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/NOK 1.3816 1.3823 - 1.382 1.3899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/NOK 0.07 0.07 - 0.07 0.0701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NOK 0.5828 0.608 0.6077 0.6075 0.6088 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
دلار / کرون نروژ 8.7167 8.7215 8.721 8.7188 8.7494 0.03 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۰۴
کرون نروژ / دلار 0.1147 0.1147 0.1146 0.1144 0.1147 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۳:۳۹