کالایاب
شاخص یاب
نیکاراگوئه نیکاراگوئه
نیکاراگوئه
نیکاراگوئه

کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

0.0306
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:55:14
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.26%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیکاراگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NIO 36.256 36.61 - 36.61 36.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
GBP/NIO 40.975 42.875 42.87 42.87 42.884 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
NIO/GBP - 0.0233 - 0.0233 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۱۲
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 32.7 33 33.55 33 33.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۵۴
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0303 0.0306 0.0305 0.0305 0.0306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۵۵