شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیکاراگوئه نیکاراگوئه
نیکاراگوئه
نیکاراگوئه

کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

0.03
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:37:13
0 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیکاراگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NIO 36.84 37.43 37.45 37.41 37.94 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
GBP/NIO 42.935 43.629 43.676 43.629 43.724 0.08 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
NIO/GBP - 0.0231 - 0.0231 0.0231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 33.38 34.1 34 34 34.45 0.10 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۳۷
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0293 0.03 0.0299 0.0297 0.03 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۳۷