شاخص یاب
نیجریه نیجریه
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,376
قیمت روز
5 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:32:11
68 (4.74%)
تغییر ۳ ماهه
385 (21.86%)
تغییر ۶ ماهه
354 (20.47%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیجریه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NGN 414.85 411.8 - 411.8 411.8 1.20 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
GBP/NGN 465.82 460.48 461.12 460.38 461.61 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۱۸
NGN/GBP - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۱۵
NGN/JPY - 0.3111 0.3109 0.3108 0.3122 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
NGN/USD - 0.0027 - 0.0027 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۳
NGN/ZAR - 0.0392 0.039 0.0387 0.0392 0.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۱
ZAR/NGN - 25.495 25.496 25.495 25.814 0.32 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۱۸
دلار / نایرا نیجریه 364.58 365.58 364.5 364.5 367 1.42 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۳