شاخص یاب
نیجریه نیجریه
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (3.7%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:17
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,457
قیمت روز
29 (1.96%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:36:39
14 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
133 (8.37%)
تغییر ۶ ماهه
455 (23.80%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیجریه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NGN 414.85 406.8 406.9 406.8 406.9 2.60 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/NGN 465.82 471.47 470.45 467.63 471.47 3.91 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
NGN/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۶
NGN/JPY - 0.3062 0.3065 0.3048 0.3065 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
NGN/USD - 0.0027 - 0.0027 0.0027 0.00 3.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
NGN/ZAR - 0.039 0.0391 0.039 0.0392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/NGN - 25.626 25.639 25.514 25.64 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
دلار / نایرا نیجریه 360.5 361.5 364 361.5 364 0.79 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۱۰