شاخص یاب
نامیبیا نامیبیا
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.069
قیمت روز
0 (1.3%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:14:09
0 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
6 (1.49%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.23%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,234
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:09
22 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
98 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
37 (3.09%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نامیبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NAD 3.9176 3.9584 3.9586 3.9584 3.9586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/NAD 0.4799 0.4849 0.485 0.4848 0.485 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
AUD/NAD 10.591 10.7014 10.7043 10.6956 10.7116 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/NAD 3.5531 3.5902 3.5903 3.5897 3.6131 0.03 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/NAD 11.0361 11.1512 11.1546 11.1443 11.1546 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NAD 14.621 14.7734 14.7749 14.7509 14.7779 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NAD 2.1015 2.1234 2.1235 2.1234 2.1237 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NAD 2.2338 2.2571 2.2573 2.255 2.2573 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/NAD 16.366 15.966 - 15.966 15.966 0.08 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۲۱
GBP/NAD 18.57 18.77 18.76 18.76 18.77 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
HKD/NAD 1.8332 1.8523 1.8524 1.8523 1.8525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/NAD 0.2061 0.2083 0.2082 0.2082 0.2084 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 0.7686 0.7668 0.7704 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NAD/USD - 0.069 - 0.069 0.069 0.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۱۴
NOK/NAD 1.7132 1.7311 1.7312 1.7296 1.7315 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NAD 9.6499 9.7505 9.7578 9.7273 9.7607 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/NAD 0.2697 0.2725 0.2723 0.2722 0.2725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 3.9216 3.9192 3.9227 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/NAD 0.2139 0.2161 0.2162 0.2161 0.2162 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
SAR/NAD 3.8367 3.8767 3.877 3.8765 3.8775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/NAD 1.5828 1.5993 1.5994 1.5982 1.5997 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NAD 10.539 10.6489 10.6505 10.6442 10.652 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NAD 0.4405 0.4451 0.4453 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/NAD 2.3676 2.3922 2.3918 2.391 2.4029 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NAD 0.4696 0.4745 0.4744 0.4744 0.4745 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
VEF/NAD 0.1178 0.118 - 0.118 0.118 0.12 117900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/NAD 0.9993 1.0098 1.0095 1.0095 1.0122 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / دلار نامبیا 14.2 14.24 14.12 14.12 14.24 0.14 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۵۷