کالایاب
شاخص یاب
موزامبیک موزامبیک
موزامبیک
موزامبیک

MZN/USD

0.016
قیمت روز
0 (2.5%)
تغییر روزانه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:01:13
0 (79.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (79.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.61%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی موزامبیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MZN 67.45 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/MZN - 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MZN/GBP - 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MZN/USD - 0.016 0.0164 0.016 0.0164 0.00 2.50% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
دلار / متیکال موزامبیک 60.5 62.1 - 61.2 62.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۴۶