شاخص یاب
موزامبیک موزامبیک
موزامبیک
موزامبیک

MZN/USD

0.0164
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:33:12
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی موزامبیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MZN 67.45 68.78 68.09 68.09 68.78 1.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
MZN/USD - 0.0164 - 0.0164 0.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۳۳
دلار / متیکال موزامبیک 60.97 62.17 - 62.17 62.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۵۴