شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2398
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:12:21
0 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
1 (0.86%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 09:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (5.69%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,663
قیمت روز
17 (1.04%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:31:40
136 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
115 (6.47%)
تغییر ۶ ماهه
58 (3.37%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 1.1163 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 0.1368 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 3.0022 3.0057 2.9898 3.0102 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
BRL/MYR 1.0111 1.0124 1.0123 1.0122 1.0188 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CAD/MYR 3.1405 3.1228 3.1275 3.1217 3.1345 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/MYR 4.1607 4.2096 4.2144 4.1988 4.2196 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
CNY/MYR 0.598 0.6033 0.6032 0.6022 0.6057 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
DKK/MYR 0.6357 0.6368 0.6375 0.6352 0.6386 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
EUR/MYR 4.7414 4.7547 4.7584 4.6609 4.7601 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
GBP/MYR 5.2852 5.2588 5.2706 5.2588 5.3146 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
HKD/MYR 0.5217 0.5334 0.5336 0.5327 0.5336 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
IDR/MYR - 0.0286 0.0285 0.0285 0.0288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0576 0.0574 0.0574 0.0585 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
JPY/MYR 0.0372 0.0369 0.037 0.0369 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۳۶
KRW/MYR 0.3662 0.3695 0.3699 0.3693 0.371 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
KWD/MYR 13.5024 13.5189 13.5287 13.5189 13.5287 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 0.2166 0.2162 0.2172 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3326 0.3325 0.3323 0.3347 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/CAD - 0.3199 0.3195 0.3193 0.3208 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
MYR/CHF - 0.237 0.2372 0.237 0.2384 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/CNH - 1.654 - 1.654 1.654 0.02 1.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
MYR/CNY 1.6772 1.656 1.6561 1.6379 1.6629 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
MYR/DKK 1.5712 1.5685 1.5674 1.5641 1.5724 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
MYR/EUR - 0.21 0.2099 0.2095 0.2106 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/GBP - 0.1899 0.1896 0.1885 0.1899 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/HKD 1.9249 1.872 1.8726 1.872 1.8852 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3460.2 3439.9 3411.3 3460.2 15.50 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
MYR/INR 17.114 17.34 17.396 17.009 17.396 0.33 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
MYR/JPY 27.01 27.071 27.051 27.017 27.155 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
MYR/KRW 273.98 270.12 269.88 269.7 271.21 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/NZD 0.3638 0.3484 0.3481 0.3475 0.3504 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/PKR 29.863 33.297 - 33.297 33.297 0.07 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
MYR/SGD 0.3329 0.3287 0.3288 0.3285 0.3305 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/THB 8.0001 7.8716 7.8717 7.8716 7.9099 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
MYR/TWD 7.2533 7.2041 - 7.2041 7.2041 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
MYR/ZAR 3.5298 3.4289 3.4343 3.3983 3.4343 0.03 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
NOK/MYR 0.4875 0.4881 0.4882 0.4877 0.4882 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.8676 2.87 2.852 2.8758 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
PHP/MYR 0.0767 0.0768 0.0769 0.0768 0.0769 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 1.1058 1.1052 1.1061 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 0.0609 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 1.0931 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 0.4509 0.4507 0.4511 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0378 3.0397 3.037 3.0436 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
THB/MYR 0.1254 0.1268 0.1269 0.1267 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
TRY/MYR 0.6737 0.6746 0.6744 0.6742 0.6776 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.1349 0.1348 0.1346 0.135 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.04 35100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۵۱
دلار / رینگیت مالزی 4.1703 4.1753 4.1754 4.1675 4.1756 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
رینگیت مالزی / دلار 0.2395 0.2398 0.2397 0.2397 0.2402 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۱۲