کالایاب
شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2387
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:14:15
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:14
24 (18.75%)
تغییر ۳ ماهه
24 (18.75%)
تغییر ۶ ماهه
36 (31.03%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,609
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:02:01
11 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
110 (6.38%)
تغییر ۶ ماهه
199 (11.02%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.8279 - 2.8278 2.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
CAD/MYR 3.1405 3.1523 - 3.1523 3.1523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/MYR 4.1607 4.2959 - 4.2959 4.2999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
CNY/MYR 0.598 0.5903 - 0.5903 0.5903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/MYR 0.6357 0.6258 - 0.6258 0.6261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
EUR/MYR 4.7414 4.6653 - 4.6349 4.6653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۵۴
GBP/MYR 5.2852 5.1455 - 5.1455 5.1455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
HKD/MYR 0.5217 0.534 - 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
IDR/MYR - 0.0293 - 0.0293 0.0293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/MYR 0.0587 0.0583 - 0.0583 0.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
JPY/MYR 0.0372 0.0397 - 0.0397 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
KRW/MYR 0.3662 0.345 - 0.3443 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3535 - 0.3535 0.3537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
MYR/CAD - 0.3171 - 0.3171 0.3171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
MYR/CHF - 0.2325 - 0.2325 0.2326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
MYR/CNH - 1.676 - 1.676 1.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۵
MYR/CNY 1.6772 1.6921 - 1.6921 1.6921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
MYR/DKK 1.5712 1.5958 - 1.5952 1.5958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
MYR/EUR - 0.214 - 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۱۵
MYR/GBP - 0.1943 - 0.1943 0.1943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۱۵
MYR/HKD 1.9249 1.8715 - 1.8715 1.8715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
MYR/IDR 3509.6 3316.7 - 3316.7 3316.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
MYR/INR 17.114 17.052 - 17.052 17.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
MYR/JPY 27.01 25.153 - 25.153 25.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
MYR/KRW 273.98 289.36 - 289.36 289.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
MYR/NZD 0.3638 0.3732 - 0.3727 0.3733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
MYR/PKR 29.863 37.543 - 37.543 37.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/SGD 0.3329 0.3308 - 0.3308 0.3312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
MYR/THB 8.0001 7.3024 - 7.3024 7.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۰
MYR/TWD 7.2533 7.4736 - 7.4736 7.4736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
MYR/ZAR 3.5298 3.6368 - 3.6368 3.6501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.678 - 2.6765 2.6792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0198 - 3.0195 3.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
THB/MYR 0.1254 0.1367 - 0.1363 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۰
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.1333 - 0.1332 0.1333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۱۲
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۱۵
دلار / رینگیت مالزی 4.19 4.193 - 4.193 4.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
رینگیت مالزی / دلار 0.2385 0.2387 - 0.2386 0.2387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۱۴