شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2453
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

128
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:07
12 (10.34%)
تغییر ۳ ماهه
12 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
128 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,721
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
26 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
89 (4.94%)
تغییر ۶ ماهه
140 (7.53%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.9035 2.9056 2.9035 2.9056 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۶
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BTC/MYR - 6197 - 6197 6197 189.00 3.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۳:۴۲
CAD/MYR 3.1405 3.099 3.0978 3.0978 3.099 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
CHF/MYR 4.1607 4.0708 4.0712 4.0708 4.0712 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۶
CNY/MYR 0.598 0.6066 - 0.606 0.6074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
DKK/MYR 0.6357 0.6185 - 0.6185 0.6185 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۵۱
EUR/MYR 4.7414 4.6191 - 4.6139 4.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
GBP/MYR 5.2852 5.317 5.3168 5.3158 5.317 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
HKD/MYR 0.5217 0.5189 - 0.5189 0.5199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
IDR/MYR - 0.0291 - 0.029 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
INR/MYR 0.0587 0.0573 - 0.0572 0.0573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۶
JPY/MYR 0.0372 0.0368 - 0.0368 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۵۷
KRW/MYR 0.3662 0.363 0.3631 0.363 0.3631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۶
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3437 0.3436 0.3436 0.3437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۶
MYR/CAD - 0.322 0.3222 0.322 0.3222 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
MYR/CHF - 0.2452 - 0.2451 0.2457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
MYR/CNH - 1.648 - 1.648 1.648 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MYR/CNY 1.6772 1.6444 1.6449 1.6444 1.6451 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MYR/DKK 1.5712 1.6148 1.6149 1.6148 1.6149 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MYR/EUR - 0.2162 - 0.2159 0.2165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۴۲
MYR/GBP - 0.1877 - 0.1877 0.1877 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۶
MYR/HKD 1.9249 1.9235 1.9232 1.9232 1.9235 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MYR/IDR 3509.6 3446.4 - 3446.4 3446.4 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۵۱
MYR/INR 17.114 17.398 17.392 17.392 17.398 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MYR/JPY 27.01 27.118 27.117 27.117 27.119 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MYR/KRW 273.98 274.95 274.88 274.85 274.95 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
MYR/NZD 0.3638 0.3584 0.3583 0.3582 0.3584 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
MYR/PKR 29.863 34.29 - 34.261 34.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۲
MYR/SGD 0.3329 0.3309 0.3311 0.3309 0.3311 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
MYR/THB 8.0001 7.6747 7.6746 7.6746 7.6749 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
MYR/TWD 7.2533 7.3333 - 7.3333 7.3336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
MYR/ZAR 3.5298 3.4286 3.4291 3.4285 3.4301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.7883 2.7885 2.7878 2.7891 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.014 - 3.014 3.014 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۶
THB/MYR 0.1254 0.1301 0.13 0.13 0.1301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۲۱
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.1324 - 0.1324 0.1324 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۴۵
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۲۱
دلار / رینگیت مالزی 4.076 4.081 - 4.081 4.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
رینگیت مالزی / دلار 0.245 0.2453 0.2452 0.2452 0.2453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱