کالایاب
شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2417
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:22:12
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
6 (4.96%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,676
قیمت روز
6 (0.36%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:03
9 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
18 (1.06%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.878 2.8665 2.8662 2.878 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
CAD/MYR 3.1405 3.1395 3.1281 3.1281 3.1395 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
CHF/MYR 4.1607 4.2467 - 4.2467 4.2467 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
CNY/MYR 0.598 0.6019 - 0.6019 0.6019 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲:۳۶
DKK/MYR 0.6357 0.6318 - 0.6318 0.6318 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
EUR/MYR 4.7414 4.717 - 4.717 4.717 0.03 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
GBP/MYR 5.2852 5.2803 - 5.2803 5.2803 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
HKD/MYR 0.5217 0.5301 - 0.5301 0.5301 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
IDR/MYR - 0.0293 - 0.0291 0.0294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
INR/MYR 0.0587 0.0596 - 0.0596 0.0596 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
JPY/MYR 0.0372 0.0386 - 0.0386 0.0386 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
KRW/MYR 0.3662 0.3579 - 0.3579 0.3579 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3474 0.3496 0.3474 0.3496 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
MYR/CAD - 0.3183 0.3202 0.3183 0.3202 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/CHF - 0.2353 - 0.2353 0.2353 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/CNH - 1.656 - 1.656 1.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۶
MYR/CNY 1.6772 1.6626 - 1.6626 1.6626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۹
MYR/DKK 1.5712 1.581 - 1.581 1.581 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/EUR - 0.2117 - 0.2117 0.2117 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/GBP - 0.1893 - 0.1893 0.1893 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/HKD 1.9249 1.8854 1.8935 1.8854 1.8935 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
MYR/IDR 3509.6 3344.3 3429.3 3344.3 3429.3 65.10 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
MYR/INR 17.114 16.758 - 16.758 16.758 0.09 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
MYR/JPY 27.01 25.901 26.002 25.901 26.002 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/KRW 273.98 278.96 - 278.96 278.96 1.21 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/NZD 0.3638 0.3652 - 0.3652 0.3652 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/PKR 29.863 37.946 - 37.635 37.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۱۰
MYR/SGD 0.3329 0.3269 - 0.3269 0.3269 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/THB 8.0001 7.4162 - 7.4162 7.4162 0.03 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/TWD 7.2533 7.3337 - 7.3337 7.3337 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
MYR/ZAR 3.5298 3.4601 - 3.4601 3.4601 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.7359 - 2.7359 2.7359 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0568 - 3.0568 3.0568 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
THB/MYR 0.1254 0.1347 - 0.1347 0.1347 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.1336 - 0.1334 0.1341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۱۰
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۱۵
دلار / رینگیت مالزی 4.138 4.142 4.145 4.142 4.153 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۲۲
رینگیت مالزی / دلار 0.2414 0.2417 0.2415 0.241 0.2417 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۲۲