کالایاب
شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2421
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:34:16
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:52
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
9 (7.76%)
تغییر ۶ ماهه
125 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:01:31
70 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
110 (6.35%)
تغییر ۶ ماهه
266 (14.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.9537 2.9536 2.9536 2.9537 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BTC/MYR - 6041 - 6041 6041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/MYR 3.1405 3.0844 3.0849 3.0844 3.085 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
CHF/MYR 4.1607 4.0709 4.0705 4.0705 4.0709 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
CNY/MYR 0.598 0.6168 - 0.6168 0.6168 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۳۹
DKK/MYR 0.6357 0.622 0.6221 0.622 0.6221 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
EUR/MYR 4.7414 4.6556 - 4.6549 4.6652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
GBP/MYR 5.2852 5.3671 - 5.3671 5.3671 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
HKD/MYR 0.5217 0.5265 0.5268 0.5265 0.5268 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
IDR/MYR - 0.0295 - 0.0295 0.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
INR/MYR 0.0587 0.0597 - 0.0597 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
JPY/MYR 0.0372 0.0369 - 0.0369 0.0369 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
KRW/MYR 0.3662 0.3635 - 0.3635 0.3635 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3373 - 0.3373 0.3373 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
MYR/CAD - 0.323 - 0.323 0.323 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
MYR/CHF - 0.2447 0.2448 0.2447 0.2448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
MYR/CNH - 1.619 - 1.619 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۳۰
MYR/CNY 1.6772 1.617 - 1.6116 1.6171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۴
MYR/DKK 1.5712 1.606 1.6058 1.6056 1.606 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
MYR/EUR - 0.2148 - 0.2148 0.2148 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
MYR/GBP - 0.1857 - 0.1852 0.1857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
MYR/HKD 1.9249 1.8926 1.893 1.8926 1.8932 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
MYR/IDR 3509.6 3342.6 - 3342.6 3377.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
MYR/INR 17.114 16.746 - 16.677 16.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
MYR/JPY 27.01 27.005 - 27.005 27.005 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
MYR/KRW 273.98 274.71 - 274.71 274.71 0.64 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
MYR/NZD 0.3638 0.3617 - 0.3617 0.3617 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
MYR/PKR 29.863 34.178 - 34.063 34.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
MYR/SGD 0.3329 0.3266 - 0.3266 0.3266 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
MYR/THB 8.0001 7.6785 - 7.6463 7.6785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۰
MYR/TWD 7.2533 7.1885 - 7.1885 7.1885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
MYR/ZAR 3.5298 3.3869 3.392 3.3869 3.392 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.7622 - 2.7622 2.7622 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0476 - 3.0476 3.0476 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
THB/MYR 0.1254 0.1298 - 0.1298 0.1298 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.134 0.1342 0.134 0.1342 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۳
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.3 - 0.29 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار / رینگیت مالزی 4.13 4.135 - 4.135 4.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۴
رینگیت مالزی / دلار 0.2418 0.2421 - 0.2421 0.2421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۴