شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:31:09
0 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:33
6 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
16 (12.40%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,594
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:01:35
7 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
101 (5.94%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1315 1.1323 - 1.1312 1.1331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۴
ARS/MYR 0.0697 0.0698 - 0.0696 0.0698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۳۳
AUD/MYR 2.8203 2.8227 - 2.8227 2.8227 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
BRL/MYR 0.9923 0.993 0.9935 0.993 0.9935 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
BTC/MYR - 10899 - 10899 10899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
CAD/MYR 3.1359 3.1391 - 3.1391 3.1391 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
CHF/MYR 4.2026 4.2074 4.207 4.207 4.2074 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
CNY/MYR 0.592 0.5924 - 0.5917 0.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۵۴
DKK/MYR 0.6129 0.6134 - 0.6134 0.6134 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
EUR/MYR 4.5801 4.5834 4.5832 4.5832 4.5834 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
GBP/MYR 5.3521 5.3564 - 5.3564 5.3564 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
HKD/MYR 0.5315 0.5321 - 0.5309 0.5321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
IDR/MYR - 0.0294 - 0.0294 0.0294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۶
INR/MYR 0.0578 0.0578 - 0.0576 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۵۴
JPY/MYR 0.0384 0.0384 - 0.0383 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
KRW/MYR 0.3554 0.3557 - 0.3546 0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۵۴
KWD/MYR 13.6846 13.6944 - 13.6813 13.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
MXN/MYR 0.215 0.2152 0.2151 0.2151 0.2152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
MYR/AUD - 0.352 - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۰۶
MYR/CAD - 0.3197 - 0.3197 0.3197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۷:۰۶
MYR/CHF - 0.2378 - 0.2378 0.2378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/CNH - 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
MYR/CNY 1.6879 1.6895 - 1.6879 1.6923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۵۴
MYR/DKK 1.6301 1.6315 1.6317 1.6315 1.6317 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
MYR/EUR - 0.2186 - 0.2186 0.2186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/GBP - 0.1872 - 0.1872 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/HKD 1.882 1.8834 1.8835 1.8834 1.8835 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
MYR/IDR 3385.43 3390.28 - 3389.85 3394.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۵۴
MYR/INR 17.301 17.319 - 17.298 17.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
MYR/JPY 26.0712 26.0924 26.0948 26.0924 26.0948 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
MYR/KRW 281.164 281.444 - 281.444 281.444 0.41 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
MYR/NZD 0.3774 0.3779 - 0.3779 0.3779 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۵
MYR/PKR 37.5 37.9 37.51 37.51 37.9 0.40 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
MYR/SGD 0.3276 0.3276 - 0.3276 0.3282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۱۵
MYR/THB 7.2614 7.2714 - 7.2673 7.2874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
MYR/TWD 7.3397 7.3523 7.3518 7.3518 7.3523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
MYR/ZAR 3.5606 3.5653 3.5698 3.5653 3.5698 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
NOK/MYR 0.4534 0.4537 0.4536 0.4536 0.4537 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
NZD/MYR 2.6461 2.6497 2.6493 2.6493 2.6497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
PHP/MYR 0.0819 0.082 - 0.0816 0.0821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۴
PLN/MYR 1.0685 1.0693 1.0695 1.0693 1.0695 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
RUB/MYR 0.065 0.065 - 0.0647 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۵۴
SAR/MYR 1.1082 1.109 - 1.1082 1.1098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۵۴
SEK/MYR 0.4289 0.4292 0.429 0.429 0.4292 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
SGD/MYR 3.0514 3.054 - 3.054 3.054 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
THB/MYR 0.1376 0.1377 - 0.1374 0.1377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
TRY/MYR 0.7229 0.7234 0.7233 0.7233 0.7234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
TWD/MYR 13.6013 13.6245 13.6253 13.6245 13.6253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
VEF/MYR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
ZAR/MYR 0.2805 0.2809 0.2806 0.2806 0.2809 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۳
دلار / رینگیت مالزی 4.156 4.159 - 4.156 4.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۳۷
رینگیت مالزی / دلار 0.2404 0.2406 - 0.2404 0.2408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱