کالایاب
شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0527
قیمت روز
0 (0.57%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:21:12
0 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
7 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
48 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
37 (6.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:55
11 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
8 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
68 (8.45%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.4386 0.4389 0.4386 0.4406 0.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
AUD/MXN 13.9207 13.1122 13.1031 13.092 13.136 0.08 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 4.9511 - 4.9463 4.9605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
BTC/MXN - 176000 174490 174490 176000 1453.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
CAD/MXN 14.5081 14.344 - 14.29 14.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
CHF/MXN 19.2228 19.187 19.146 19.146 19.187 0.07 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
CLP/MXN 0.0285 0.027 - 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
CZK/MXN - 0.8346 0.8343 0.8329 0.8384 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
DKK/MXN 2.9372 2.8667 2.8659 2.8603 2.8808 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
EUR/MXN 21.9086 21.4 21.362 21.362 21.4 0.11 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
GBP/MXN 24.416 24.097 24.05 24.05 24.097 0.13 0.52% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
HKD/MXN 2.4103 2.4317 - 2.4317 2.4317 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1766 - 0.1766 0.1766 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
LTC/MXN - 1710.62 - 1710.62 1710.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 2.28 2.2778 2.2696 2.28 0.02 0.94% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
MXN/AUD 0.0718 0.0762 0.0763 0.0761 0.0763 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.2017 - 0.2016 0.2018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
MXN/CAD 0.0689 0.0697 - 0.0697 0.0699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
MXN/CHF 0.052 0.0521 0.0522 0.0521 0.0522 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MXN/CLP 35.06 35.956 - 35.956 35.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 169.53 - 169.53 169.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
MXN/CZK 1.1732 1.1961 1.1966 1.1908 1.1988 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
MXN/DKK 0.3404 0.3486 0.3488 0.347 0.3493 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0467 0.0468 0.0467 0.0468 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MXN/GBP 0.0409 0.0415 0.0416 0.0415 0.0416 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MXN/HKD 0.4147 0.411 - 0.411 0.411 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.661 - 5.661 5.661 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1736 - 0.1736 0.1736 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.1989 0.1993 0.1989 0.1993 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.353 3.3461 3.3461 3.353 0.02 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0716 - 0.0716 0.0716 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7525 - 0.7525 0.7525 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.4892 12.4336 12.4336 12.4892 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PEN/MXN 5.7446 5.7196 5.7114 5.7114 5.7196 0.03 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0225 5.0115 5.0115 5.0225 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.2981 0.2987 0.2981 0.2987 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 13.9603 13.9481 13.9481 13.9603 0.08 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 289.56 288.37 288.37 289.56 2.30 0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
XAU/MXN - 26113.23 25869.7 25854.86 26113.23 287.42 1.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
XRP/MXN - 8.29 - 8.29 8.29 0.07 0.85% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/MXN 1.314 1.328 1.3279 1.3279 1.328 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
پزو مکزیک / دلار 0.0526 0.0527 0.0526 0.0525 0.0527 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۲۱
دلار / پزوی مکزیک 18.9949 19.0099 19.0168 19.0099 19.106 0.07 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۲۱