شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:49:12
0 (5.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

532
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
100 (15.82%)
تغییر ۶ ماهه
532 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

725
قیمت روز
1 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:01:31
141 (16.31%)
تغییر ۳ ماهه
79 (9.78%)
تغییر ۶ ماهه
96 (11.63%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 5.1508 5.1403 5.1645 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.5342 0.5337 0.5337 0.5342 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
AUD/MXN 13.9207 14.5466 14.5246 14.5246 14.5539 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
BOB/MXN 2.7507 2.7515 2.7514 2.732 2.754 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 5.1662 5.1684 5.1662 5.1684 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
BTC/MXN - 69404.6 - 69404.6 69404.6 1024.70 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
CAD/MXN 14.5081 15.074 15.06 15.049 15.091 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
CHF/MXN 19.2228 20.32 20.303 20.303 20.335 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
CLP/MXN 0.0285 0.0294 - 0.0294 0.0294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/MXN 2.7637 2.7643 2.7632 2.7577 2.7703 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0063 - 0.0063 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
CZK/MXN - 0.8833 0.8831 0.8828 0.8833 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
DKK/MXN 2.9372 3.0619 3.0613 3.0604 3.062 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/MXN 21.9086 22.863 22.836 22.836 22.874 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۴۸
GBP/MXN 24.416 25.186 - 25.186 25.186 0.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
HKD/MXN 2.4103 2.5823 2.5824 2.5804 2.5829 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
INR/MXN 0.2711 0.2711 0.271 0.2704 0.2717 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1779 0.178 0.1779 0.178 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
LTC/MXN - 1041.9799 - 1041.9799 1041.9799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
MXN/AED 0.194 0.1941 0.1942 0.1937 0.1946 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 1.8722 1.8727 1.8722 1.8736 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
MXN/AUD 0.0718 0.0687 0.0688 0.0687 0.0688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
MXN/BBD 0.103 0.1076 0.1075 0.1075 0.1084 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 0.3727 0.3724 0.3754 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.1932 0.1931 0.1931 0.1932 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
MXN/CAD 0.0689 0.0663 - 0.0663 0.0663 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۱۵
MXN/CHF 0.052 0.0492 - 0.0492 0.0492 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۵۴
MXN/CLP 35.06 32.827 - 32.827 32.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
MXN/CNY 0.3617 0.3618 0.362 0.3612 0.3629 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 155.63 - 155.63 155.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
MXN/CZK 1.1732 1.1302 1.1303 1.1302 1.1306 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
MXN/DKK 0.3404 0.3264 0.3265 0.3264 0.3265 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۴۵
MXN/EGP 0.9426 0.9458 0.9461 0.9437 0.9486 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0438 - 0.0438 0.0438 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
MXN/GBP 0.0409 0.0397 - 0.0397 0.0397 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
MXN/HKD 0.4147 0.3871 0.387 0.387 0.3874 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/HUF 14.76 14.78 14.77 14.75 14.81 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 769.2 769.2 773.03 1.78 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 3.6909 3.6823 3.7011 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 5.686 5.6753 5.7027 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 7.2633 7.2567 7.3165 0.05 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.618 5.613 5.611 5.618 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/KES 5.281 5.3867 5.3889 5.3768 5.4396 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 59.13 58.94 59.23 0.06 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 81.44 80.08 81.44 0.55 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 8.6105 8.4746 8.6105 0.10 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 0.5142 0.4994 0.5155 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 0.2166 0.2162 0.2172 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 0.7686 0.7668 0.7704 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 0.4441 0.4434 0.4456 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 5.9566 5.9512 5.9986 0.04 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 0.0787 0.0786 0.0789 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 0.0537 0.0537 0.0542 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1659 - 0.1654 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
MXN/PHP 2.8178 2.8219 2.829 2.8178 2.8313 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 6.5164 6.4606 6.5164 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.1881 0.188 0.188 0.1881 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۴
MXN/PYG 297.93 309.8 309.98 309.69 312.14 2.29 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 0.1925 0.1921 0.193 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 0.212 0.2119 0.2128 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.2879 3.2886 3.2879 3.2897 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۴
MXN/SAR 0.1979 0.1984 0.1985 0.198 0.1989 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 0.4807 0.4796 0.482 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.068 0.0681 0.068 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
MXN/THB 1.7255 1.7263 1.7264 1.7222 1.7319 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 0.3218 0.3213 0.3236 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 1.6207 1.617 1.6243 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 1.6898 1.6717 1.6898 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 29.95 29.94 30.16 0.23 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 0.1435 0.1433 0.144 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 29.95 29.94 30.84 0.89 2.97% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7093 0.7099 0.7093 0.7099 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
NOK/MXN 2.2525 2.2532 2.2533 2.2463 2.2587 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 13.8825 13.8601 13.8601 13.8873 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
PEN/MXN 5.7446 5.9984 5.9971 5.9929 5.9984 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۴
PHP/MXN 0.3546 0.3547 0.3543 0.3537 0.3553 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.3126 5.3109 5.3067 5.3126 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۴
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.304 0.3038 0.3037 0.304 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۴
SAR/MXN 5.0447 5.0461 5.0446 5.0348 5.0583 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 2.0812 2.0763 2.0866 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.6978 14.6895 14.6711 14.6978 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 0.5795 0.5782 0.5811 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 3.1129 3.1085 3.1306 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 0.6174 0.616 0.619 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 0.6019 0.5976 0.6021 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 294.2 293.32 293.32 294.2 0.27 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
XAU/MXN - 25107.01 25083.34 25080.65 25120.8 9.42 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۴۸
XRP/MXN - 6.12 - 6.12 6.12 0.09 1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
ZAR/MXN 1.314 1.4074 1.407 1.4065 1.4084 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
پزو مکزیک / دلار 0.0492 0.0492 - 0.0492 0.0493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۴۹
دلار / پزوی مکزیک 20.3127 20.3228 - 20.296 20.3458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۰