شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.052
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:28:10
0 (4.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

603
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
71 (13.35%)
تغییر ۳ ماهه
66 (12.29%)
تغییر ۶ ماهه
603 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

754
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:34:32
10 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
94 (11.13%)
تغییر ۶ ماهه
80 (9.56%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.4985 0.4988 0.4985 0.499 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
AUD/MXN 13.9207 13.7385 13.7384 13.7384 13.7506 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۰۹
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 5.1987 5.1986 5.1986 5.2023 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
BTC/MXN - 67967.6 68485.9 67404 68485.9 263.70 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
CAD/MXN 14.5081 14.528 14.523 14.523 14.532 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
CHF/MXN 19.2228 19.134 19.16 19.134 19.167 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
CLP/MXN 0.0285 0.0287 - 0.0287 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۴:۱۵
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0061 0.0062 0.0061 0.0062 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
CZK/MXN - 0.846 0.8466 0.846 0.8466 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
DKK/MXN 2.9372 2.9125 2.9151 2.9125 2.9151 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/MXN 21.9086 21.737 21.743 21.737 21.743 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
GBP/MXN 24.416 24.798 24.819 24.798 24.819 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
HKD/MXN 2.4103 2.4517 2.4545 2.4517 2.4545 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1742 - 0.1742 0.1742 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
LTC/MXN - 1041.9799 - 1041.9799 1041.9799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 2.0052 2.0043 2.0036 2.0052 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
MXN/AUD 0.0718 0.0727 0.0725 0.0724 0.0733 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۹
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.192 - 0.192 0.192 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
MXN/CAD 0.0689 0.0688 0.0687 0.0684 0.0692 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۵۱
MXN/CHF 0.052 0.0522 0.0521 0.0519 0.0523 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۹
MXN/CLP 35.06 33.5964 33.582 33.582 33.5964 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 159.5725 159.44 159.44 159.5725 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
MXN/CZK 1.1732 1.1795 1.1792 1.1792 1.1795 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
MXN/DKK 0.3404 0.343 0.3429 0.3429 0.343 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.046 0.0457 0.0457 0.0461 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
MXN/GBP 0.0409 0.0403 0.0402 0.0402 0.0406 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
MXN/HKD 0.4147 0.4075 0.4073 0.4073 0.4075 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.737 5.733 5.732 5.737 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1721 0.1718 0.1715 0.1732 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.199 0.1992 0.199 0.1992 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.4431 3.4385 3.4385 3.4431 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0704 0.0703 0.07 0.0706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7304 0.7311 0.7304 0.7311 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 13.2056 13.2114 13.2056 13.2114 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PEN/MXN 5.7446 5.7944 5.7968 5.7944 5.7998 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0117 5.0154 5.0117 5.0167 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.2902 0.2907 0.2902 0.2907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.1845 14.195 14.1845 14.2003 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 303.85 304.12 303.85 304.15 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
XAU/MXN - 25438 25443.2 25438 25461.38 24.85 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
XRP/MXN - 5.7 5.68 5.59 5.7 0.07 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
ZAR/MXN 1.314 1.3665 1.3662 1.3662 1.3669 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
پزو مکزیک / دلار 0.0519 0.052 0.0519 0.0519 0.052 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۲۸
دلار / پزوی مکزیک 19.235 19.24 19.2502 19.24 19.27 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۶