کالایاب
شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0533
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:12
0 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

568
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
16 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
36 (6.77%)
تغییر ۶ ماهه
568 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

783
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:41
16 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
36 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
55 (6.55%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.4499 - 0.4499 0.4499 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
AUD/MXN 13.9207 13.4209 13.4248 13.4054 13.4248 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۳
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 4.7685 - 4.7685 4.7883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
BTC/MXN - 98685.3 - 98685.3 98685.3 974.90 0.99% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
CAD/MXN 14.5081 14.024 14.011 14.006 14.024 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۲۱
CHF/MXN 19.2228 18.482 - 18.482 18.482 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
CLP/MXN 0.0285 0.028 - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0059 - 0.0059 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۴
CZK/MXN - 0.8212 0.8205 0.82 0.8212 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
DKK/MXN 2.9372 2.828 2.8256 2.8256 2.828 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/MXN 21.9086 21.093 - 21.093 21.093 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
GBP/MXN 24.416 24.373 - 24.373 24.373 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
HKD/MXN 2.4103 2.394 2.3924 2.391 2.394 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1677 0.1676 0.1676 0.1677 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
LTC/MXN - 1528.17 - 1520.03 1626.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۲
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 2.2153 2.215 2.215 2.2153 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۸
MXN/AUD 0.0718 0.0745 0.0744 0.0744 0.0745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۳
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.2087 - 0.2087 0.2087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۲۷
MXN/CAD 0.0689 0.0712 0.0713 0.0712 0.0713 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۲۱
MXN/CHF 0.052 0.054 - 0.054 0.054 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
MXN/CLP 35.06 34.409 - 34.409 34.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 164.92 - 164.92 164.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
MXN/CZK 1.1732 1.2157 1.2168 1.2154 1.2168 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
MXN/DKK 0.3404 0.3534 0.3537 0.3531 0.3537 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0473 - 0.0473 0.0473 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
MXN/GBP 0.0409 0.0409 - 0.0409 0.0409 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
MXN/HKD 0.4147 0.4175 0.4174 0.4172 0.4175 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.959 5.954 5.953 5.959 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1754 - 0.1751 0.1754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.2026 0.2024 0.2024 0.2026 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۷
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.4103 3.4087 3.4077 3.4103 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0722 0.0721 0.0721 0.0722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۷
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7467 - 0.7467 0.7467 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.5525 12.5359 12.5326 12.5525 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
PEN/MXN 5.7446 5.6937 5.6939 5.6937 5.6939 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۱۵
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 4.9322 4.9285 4.9285 4.9322 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۷
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.2931 0.293 0.2929 0.2931 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 13.8493 13.8349 13.8349 13.8493 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 280.29 - 280.24 282.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
XAU/MXN - 23964.93 - 23964.93 23964.93 21.66 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
XRP/MXN - 6.06 - 6.06 6.06 0.05 0.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
ZAR/MXN 1.314 1.336 - 1.336 1.336 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۵
پزو مکزیک / دلار 0.0533 0.0533 - 0.0532 0.0533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / پزوی مکزیک 18.7596 18.7746 - 18.7557 18.7746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۳