شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0516
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:19:03
0 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
36 (5.09%)
تغییر ۳ ماهه
92 (15.89%)
تغییر ۶ ماهه
139 (26.13%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
33 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
22 (2.87%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.32%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.2722 5.2763 - 5.2707 5.2797 0.04 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
ARS/MXN 0.324 0.3257 - 0.3253 0.3259 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
AUD/MXN 13.199 13.217 - 13.2107 13.2227 0.11 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
BOB/MXN 2.8004 2.8026 - 2.7997 2.8045 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
BRL/MXN 4.618 4.6218 - 4.617 4.6249 0.04 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
BTC/MXN - 162738.6 - 162738.6 162738.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/MXN 14.5841 14.5965 - 14.5879 14.6054 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
CHF/MXN 19.5468 19.5679 - 19.5467 19.581 0.13 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
CLP/MXN 0.0246 0.0246 - 0.0246 0.0246 0.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
CNY/MXN 2.7547 2.7568 - 2.7548 2.7574 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
COP/MXN 0.0056 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۱۵
CZK/MXN - 0.8298 - 0.8298 0.8298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۶
DKK/MXN 2.8694 2.8721 - 2.8701 2.8735 0.02 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
EUR/MXN 21.4429 21.4614 - 21.4468 21.472 0.18 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
GBP/MXN 24.9983 25.0196 - 25.0125 25.0326 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
HKD/MXN 2.474 2.4761 - 2.4732 2.4772 0.02 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
INR/MXN 0.2699 0.2701 - 0.2695 0.2701 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
JPY/MXN 0.1785 0.1787 0.1786 0.1784 0.1788 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۳
LTC/MXN - 1710.62 - 1710.62 1710.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
MXN/AED 0.1896 0.1896 0.1895 0.1895 0.1898 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۵۴
MXN/ARS 3.0717 3.0853 - 3.0833 3.0884 0.02 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/AUD 0.0757 0.0757 0.0758 0.0757 0.0758 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۳۳
MXN/BBD 0.1031 0.1053 0.1052 0.1052 0.1054 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۵۴
MXN/BOB 0.3531 0.3608 - 0.3606 0.3612 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
MXN/BRL 0.2164 0.2165 - 0.2163 0.2167 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/CAD 0.0685 0.0685 0.0686 0.0685 0.0686 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۳۳
MXN/CHF 0.0511 0.0511 - 0.0511 0.0512 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۱۵
MXN/CLP 40.6 40.7 - 40.68 40.74 0.85 2.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/CNY 0.3628 0.3629 0.363 0.3628 0.3632 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۳
MXN/COP 177.42 177.73 - 177.64 177.9 0.65 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/CZK 1.191 1.1916 - 1.1913 1.1923 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/DKK 0.3482 0.3485 - 0.3483 0.3487 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/EGP 0.8285 0.8336 - 0.8331 0.8345 0.01 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/EUR 0.0466 0.0466 0.0467 0.0466 0.0467 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۳
MXN/GBP 0.04 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
MXN/HKD 0.4039 0.4042 - 0.404 0.4047 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
MXN/HUF 15.51 15.52 15.51 15.51 15.53 0.25 1.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۵۴
MXN/IDR 727.3 727.76 - 727.19 728.28 4.52 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/INR 3.7041 3.7044 - 3.7044 3.7119 0.03 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/ISK 6.3371 6.3516 - 6.348 6.3563 0.05 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/JMD 7.1088 7.2007 - 7.1961 7.2078 0.15 2.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/JPY 5.5976 5.6035 - 5.5965 5.6113 0.07 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/KES 5.2472 5.2575 - 5.2546 5.2625 0.04 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/KRW 60.37 60.39 - 60.38 60.48 0.21 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/LBP 77.72 78.4 - 78.35 78.46 0.56 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/LKR 9.2426 9.2581 - 9.2581 9.2746 0.08 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/MAD 0.4974 0.4981 - 0.4976 0.4986 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/MYR 0.2146 0.2148 - 0.2147 0.215 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/NAD 0.7628 0.7636 - 0.7628 0.764 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/NOK 0.4723 0.4723 0.4722 0.4717 0.4723 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
MXN/NPR 5.9257 5.9268 - 5.9188 5.9285 0.05 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/NZD 0.0804 0.0804 - 0.0803 0.0804 0.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۱۵
MXN/PAB 0.0516 0.0516 0.0517 0.0516 0.0517 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۵۴
MXN/PEN 0.1743 0.1744 - 0.1743 0.1745 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/PHP 2.6279 2.6299 - 2.6299 2.6347 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/PKR 8.0189 8.104 - 8.0999 8.1121 0.06 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/PLN 0.2 0.2001 0.2 0.1999 0.2002 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
MXN/PYG 331.96 336.29 - 336.07 336.64 0.64 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/QAR 0.1879 0.188 - 0.1879 0.1893 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
MXN/RON 0.2224 0.2227 - 0.2226 0.223 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۱۵
MXN/RUB 3.2942 3.2942 - 3.2921 3.2975 0.03 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/SAR 0.1936 0.1936 - 0.1935 0.1938 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/SEK 0.4985 0.4985 - 0.4979 0.4987 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/SGD 0.0703 0.0703 - 0.0703 0.0704 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۱۵
MXN/THB 1.5574 1.5589 - 1.5573 1.5605 0.01 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/TRY 0.2947 0.2948 - 0.2946 0.295 0.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/TWD 1.5722 1.5738 - 1.5731 1.5776 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/UYU 1.943 1.9456 - 1.9442 1.9475 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/VEF 1567.246 1571.1739 - 1570.0068 1572.7084 43.34 2.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/XAF 30.57 30.57 - 30.54 30.6 0.26 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/XCD 0.1394 0.1404 0.1403 0.1403 0.1406 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۵۴
MXN/XOF 30.39 30.75 - 30.34 30.77 0.38 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
MXN/ZAR 0.7627 0.7638 - 0.7633 0.7644 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
NOK/MXN 2.1162 2.1178 - 2.1178 2.1212 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
NZD/MXN 12.4366 12.4462 - 12.4413 12.4562 0.13 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
PEN/MXN 5.7346 5.739 - 5.7329 5.7427 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
PHP/MXN 0.3802 0.3805 - 0.3798 0.3805 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
PLN/MXN 4.9969 5.0007 - 4.9985 5.0048 0.04 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
PYG/MXN 0.003 0.003 - 0.0029 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۳
RUB/MXN 0.3034 0.3037 0.3039 0.3034 0.3039 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۵۴
SAR/MXN 5.1637 5.1677 - 5.1624 5.1712 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
SEK/MXN 2.0052 2.0067 - 2.0061 2.0097 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
SGD/MXN 14.221 14.2373 - 14.2227 14.2449 0.10 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
THB/MXN 0.6415 0.642 - 0.6411 0.6425 0.01 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
TRY/MXN 3.3913 3.3939 - 3.3918 3.398 0.04 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
TWD/MXN 0.6355 0.636 - 0.6345 0.6363 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
UYU/MXN 0.5141 0.5145 - 0.514 0.5149 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
VEF/MXN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
XAG/MXN - 323.36 - 323.36 323.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
XAU/MXN - 28420.83 - 28420.83 28420.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
XRP/MXN - 4.97 - 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/MXN 1.3095 1.3105 1.3101 1.3096 1.3117 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۵۴
پزو مکزیک / دلار 0.0516 0.0516 0.0517 0.0516 0.0517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۹
دلار / پزوی مکزیک 19.365 19.38 19.3789 19.3598 19.394 0.15 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۲۵