کالایاب
شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0508
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:16:04
0 (3.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

702
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
126 (21.88%)
تغییر ۳ ماهه
98 (16.23%)
تغییر ۶ ماهه
167 (31.21%)
نوسان سالیانه

INMEX

709
قیمت روز
3 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:59
44 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
52 (6.86%)
تغییر ۶ ماهه
154 (17.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.3581 - 0.3581 0.3581 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
AUD/MXN 13.9207 13.3458 - 13.3458 13.3458 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 4.8784 - 4.855 4.8784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/MXN - 199900 - 199900 199900 1550.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.804 - 14.804 14.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/MXN 19.2228 20.052 - 20.052 20.052 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CLP/MXN 0.0285 0.0273 - 0.0272 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۴۲
CZK/MXN - 0.8464 - 0.8464 0.8464 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
DKK/MXN 2.9372 2.9297 - 2.9297 2.9297 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
EUR/MXN 21.9086 21.836 - 21.836 21.836 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
GBP/MXN 24.416 23.873 - 23.873 23.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
HKD/MXN 2.4103 2.5076 - 2.5076 2.5186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1846 - 0.1846 0.1854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
LTC/MXN - 1710.62 - 1710.62 1710.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 2.7927 - 2.7927 2.7927 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
MXN/AUD 0.0718 0.0749 - 0.0749 0.0749 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.2045 - 0.2045 0.2054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
MXN/CAD 0.0689 0.0675 - 0.0675 0.0675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
MXN/CHF 0.052 0.0498 - 0.0496 0.0498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
MXN/CLP 35.06 36.097 - 36.078 36.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۴۸
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 171.19 - 171.1 171.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۴۸
MXN/CZK 1.1732 1.1798 - 1.1798 1.1798 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
MXN/DKK 0.3404 0.3413 - 0.3413 0.3413 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0458 - 0.0456 0.0458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
MXN/GBP 0.0409 0.0419 - 0.0419 0.0419 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MXN/HKD 0.4147 0.3986 - 0.3968 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.413 - 5.378 5.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1716 - 0.1709 0.1716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.199 - 0.199 0.199 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.3403 - 3.3403 3.3403 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0702 - 0.0702 0.0702 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7698 - 0.7698 0.7698 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.6119 - 12.6119 12.6119 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PEN/MXN 5.7446 5.8216 - 5.8216 5.8216 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0227 - 5.0227 5.0227 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.2993 - 0.2993 0.2993 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.2379 - 14.2379 14.2379 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 337.29 - 337.29 337.29 0.12 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
XAU/MXN - 29588.88 - 29588.88 29588.88 21.57 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
XRP/MXN - 5.26 - 5.26 5.26 0.07 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/MXN 1.314 1.2983 - 1.2983 1.2983 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
پزو مکزیک / دلار 0.0508 0.0508 0.0507 0.0507 0.0508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۶
دلار / پزوی مکزیک 19.6857 19.7007 19.702 19.6889 19.7161 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۳