شاخص یاب
مالاوی مالاوی
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:43:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22,878
قیمت روز
92 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
2,324 (11.31%)
تغییر ۳ ماهه
2,389 (11.66%)
تغییر ۶ ماهه
22,878 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالاوی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MWK 832.71 806.382 806.554 803.971 806.733 0.13 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۱
GBP/MWK 928.38 920.2 919.8 913.9 920.2 5.80 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۱
MWK/GBP - 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
MWK/USD - 0.0013 0.0014 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۴۳
MWK/ZAR - 0.019 0.0191 0.019 0.0191 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/MWK - 50.6279 50.6299 50.171 50.7992 0.47 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۹
دلار / کواچا مالاوی 719 739 - 739 739 1.17 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۶