شاخص یاب
مالاوی مالاوی
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:43:15
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (62.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

20,554
قیمت روز
107 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4,019 (16.36%)
تغییر ۶ ماهه
20,554 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالاوی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MWK 832.71 808.286 806.956 793.205 808.286 13.21 1.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶
GBP/MWK 928.38 899.7 897.6 880.8 899.7 13.90 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶
MWK/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 10.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
MWK/USD - 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۴۳
MWK/ZAR - 0.0187 0.0188 0.0185 0.0188 0.00 3.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۰۹
ZAR/MWK - 50.3512 49.9559 49.2521 50.3512 0.99 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶
دلار / کواچا مالاوی 711.34 754.27 754.26 732.6 764.84 15.36 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶