شاخص یاب
موریس موریس
موریس
موریس

MUR/USD

0.0283
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:11:18
0 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,078
قیمت روز
30 (2.78%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:01:58
106 (10.91%)
تغییر ۳ ماهه
102 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,078 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,203
قیمت روز
4 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:08:00
36 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
42 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
86 (3.74%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی موریس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MUR 38.45 37.36 37.31 37.31 37.86 0.07 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
GBP/MUR 42.868 43.671 43.822 43.671 44.328 1.15 2.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
MUR/EUR - 0.0248 0.0249 0.0248 0.0251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
MUR/GBP - 0.0218 0.0213 0.0213 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
MUR/USD - 0.0283 0.0282 0.0275 0.0283 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۱۱
MUR/ZAR - 0.3971 0.3974 0.3971 0.3994 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۱۸
ZAR/MUR - 2.362 2.3634 2.362 2.378 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۱۸
دلار / روپیه موریس 34.27 34.57 34.35 34.3 34.62 0.07 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۳