کالایاب
شاخص یاب
موریس موریس
موریس
موریس

MUR/USD

0.0279
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:43:11
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,053
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
15 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
81 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,053 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:31:26
71 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
78 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی موریس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MUR 38.45 37.58 - 37.58 37.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/MUR 42.868 43.599 - 43.533 43.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
MUR/EUR - 0.0246 - 0.0246 0.0246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
MUR/GBP - 0.0214 - 0.0213 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
MUR/USD - 0.0279 - 0.0278 0.0279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۴۳
MUR/ZAR - 0.3892 - 0.3889 0.3892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
ZAR/MUR - 2.3797 - 2.3797 2.3818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
دلار / روپیه موریس 34.8 35.1 - 35.1 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۲۰