شاخص یاب
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1019
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:33:12
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

299
قیمت روز
3 (1.01%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
32 (11.99%)
تغییر ۳ ماهه
30 (11.15%)
تغییر ۶ ماهه
299 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,385
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:04:05
241 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
219 (1.89%)
تغییر ۶ ماهه
1,777 (13.50%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MAD 2.5075 2.6486 - 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MAD 0.3072 0.3245 - 0.3156 0.3245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/MAD 6.7789 6.8071 6.8163 6.8071 6.8163 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BRL/MAD 2.2742 2.4022 - 2.3371 2.4177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MAD 1.3451 1.4207 - 1.3822 1.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/MAD 10.665 10.482 10.481 10.481 10.482 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۶
GBP/MAD 11.89 11.941 11.938 11.938 11.941 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
HKD/MAD 1.1734 1.2394 - 1.2058 1.2395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MAD/AUD - 0.1467 0.1468 0.1467 0.1468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MAD/GBP - 0.0792 - 0.0792 0.0792 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
MAD/USD - 0.1019 - 0.1019 0.1019 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۳
MAD/ZAR - 1.4369 1.4372 1.4369 1.4375 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MAD 1.0966 1.1582 - 1.1261 1.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 - 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MAD 0.1369 0.1446 - 0.1407 0.1446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/MAD 2.4557 2.5939 - 2.5235 2.5943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MAD 1.5154 1.6006 - 1.559 1.6078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MAD 0.082 0.0825 - 0.0825 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/MAD 0.6396 0.6583 0.6582 0.6581 0.6583 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
دلار / درهم مراکش 9.533 9.547 9.5463 9.5419 9.5587 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵