کالایاب
شاخص یاب
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1008
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 04:41:11
0 (0.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
24 (8.99%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:30
132 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
70 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,860 (14.34%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MAD 2.5075 2.6486 - 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MAD 0.3072 0.3245 - 0.3156 0.3245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/MAD 6.7789 6.8732 6.8753 6.8681 6.8753 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۳
BRL/MAD 2.2742 2.4022 - 2.3371 2.4177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MAD 1.3451 1.4207 - 1.3822 1.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/MAD 10.665 10.511 - 10.511 10.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/MAD 11.89 12.156 - 12.156 12.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
HKD/MAD 1.1734 1.2394 - 1.2058 1.2395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MAD/AUD - 0.1455 0.1454 0.1454 0.1455 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۳
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MAD/GBP - 0.0778 - 0.0777 0.0778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۹
MAD/USD - 0.1008 - 0.1008 0.1008 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۴۱
MAD/ZAR - 1.4213 - 1.4213 1.4224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MAD 1.0966 1.1582 - 1.1261 1.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 - 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MAD 0.1369 0.1446 - 0.1407 0.1446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/MAD 2.4557 2.5939 - 2.5235 2.5943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MAD 1.5154 1.6006 - 1.559 1.6078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MAD 0.082 0.0825 - 0.0825 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/MAD 0.6396 0.6656 - 0.6651 0.6656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
دلار / درهم مراکش 9.6143 9.6193 - 9.6175 9.6211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۲