شاخص یاب
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:39:13
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

267
قیمت روز
2 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
267 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:31:49
130 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
1,118 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
1,179 (9.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MAD 2.5075 2.6486 2.6483 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MAD 0.3072 0.3245 0.3244 0.3156 0.3245 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/MAD 6.7789 6.8658 6.8578 6.8578 6.8658 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
BRL/MAD 2.2742 2.4022 2.4019 2.3371 2.4177 0.02 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MAD 7.0638 7.4612 7.4628 7.2579 7.4635 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MAD 9.3584 9.8849 9.886 9.6101 9.887 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MAD 1.3451 1.4207 1.4209 1.3822 1.4211 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/MAD 1.4298 1.5102 1.5099 1.4685 1.5102 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/MAD 10.665 10.481 10.48 10.48 10.486 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۴۸
GBP/MAD 11.89 11.559 11.604 11.559 11.608 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
HKD/MAD 1.1734 1.2394 1.2393 1.2058 1.2395 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MAD 0.1319 0.1393 0.1394 0.1356 0.1394 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MAD/AUD - 0.1456 0.1457 0.1456 0.1457 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
MAD/EUR 0.0888 0.0938 0.0937 0.0936 0.0941 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MAD/GBP - 0.0818 - 0.0818 0.0818 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
MAD/USD - 0.1024 - 0.1023 0.1024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۹
MAD/ZAR - 1.4642 1.4641 1.464 1.4682 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 0.5142 0.4994 0.5155 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MAD 1.0966 1.1582 1.1584 1.1261 1.1586 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MAD 6.1766 6.5241 6.5289 6.3368 6.5289 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 0.1822 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MAD 2.4839 2.6236 2.6239 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MAD 0.1369 0.1446 0.1407 0.1407 0.1446 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/MAD 2.4557 2.5939 2.594 2.5235 2.5943 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/MAD 1.0131 1.0701 1.07 1.0403 1.0704 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/MAD 6.7456 7.1252 7.1262 6.9315 7.1269 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 0.298 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MAD 1.5154 1.6006 1.6002 1.559 1.6078 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MAD 0.3006 0.3175 0.3174 0.3088 0.3175 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MAD 0.082 0.0825 0.0833 0.0825 0.0833 0.08 82400.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/MAD 0.6396 0.6461 0.6447 0.6445 0.6461 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۵
دلار / درهم مراکش 9.4757 9.5257 - 9.51 9.5329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷