کالایاب
شاخص یاب
لیبی لیبی
لیبی
لیبی

LYD/USD

0.7059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لیبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LYD 1.5753 1.5341 - 1.5341 1.5341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/LYD - 1.7737 - 1.7737 1.7737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
LYD/GBP - 0.5426 - 0.5426 0.5426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
LYD/USD - 0.7059 - 0.7059 0.7059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۱
دلار / دینار لیبی 1.3867 1.3937 - 1.3937 1.3946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲