شاخص یاب
لسوتو لسوتو
لسوتو
لسوتو

LSL/USD

0.07
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:11
0 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لسوتو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LSL 16.366 15.684 - 15.684 15.684 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
GBP/LSL - 17.911 - 17.911 17.911 0.07 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
LSL/GBP - 0.0542 - 0.0542 0.0542 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
LSL/USD - 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۱
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/LSL - 0.9982 0.9986 0.9973 1.0018 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
دلار / لسوتو لوتی 14.0748 14.0802 14.0888 14.045 14.1486 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۸