کالایاب
شاخص یاب
لسوتو لسوتو
لسوتو
لسوتو

LSL/USD

0.07
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لسوتو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LSL 16.366 15.627 - 15.627 15.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
GBP/LSL - 18.068 - 18.068 18.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
LSL/GBP - 0.0538 - 0.0538 0.0538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
LSL/USD - 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۱
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/LSL - 1.001 - 1.001 1.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
دلار / لسوتو لوتی 14.0475 14.0675 - 14.0675 14.0775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱