شاخص یاب
لسوتو لسوتو
لسوتو
لسوتو

LSL/USD

0.0694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:45:13
0 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لسوتو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LSL 16.366 15.935 - 15.935 15.935 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
GBP/LSL - 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۴۲
LSL/GBP - 0.0548 - 0.0548 0.0548 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
LSL/USD - 0.0694 - 0.069 0.0694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۵:۴۵
ZAR/LSL - 0.9952 0.996 0.9931 1.003 0.02 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۱۵
دلار / لسوتو لوتی 14.16 14.18 - 14.18 14.18 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۴۴