کالایاب
شاخص یاب
لیبریا لیبریا
لیبریا
لیبریا

LRD/USD

0.0049
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:33:22
0 (10.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (20.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لیبریا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/LRD - 223.67 - 223.67 223.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۲
GBP/LRD - 247.49 - 247.49 247.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۱۲
LRD/GBP - 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۱۵
LRD/USD - 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳
USD/LRD - 202.2 - 202.2 202.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۲