شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا سری‌لانکا
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:02:38
25 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
905 (16.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,256 (24.99%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سری‌لانکا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/LKR 49.14 49.19 - 49.19 49.19 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
ARS/LKR 3.03 3.03 - 3.03 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
AUD/LKR 123.62 123.73 123.68 123.47 123.79 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
BRL/LKR 43.46 43.5 - 43.5 43.6 0.12 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۱۵
CAD/LKR 136.36 136.47 136.43 136.38 136.61 0.13 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
CHF/LKR 181.53 181.68 181.7 181.66 181.91 0.22 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
CNY/LKR 25.77 25.8 25.79 25.79 25.8 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
DKK/LKR 26.66 26.68 26.67 26.66 26.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
EUR/LKR 199.164 199.347 199.329 199.203 199.365 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
GBP/LKR 232.123 232.334 232.352 232.153 232.424 0.16 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
HKD/LKR 23.06 23.08 23.09 23.08 23.09 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۳۳
HUF/LKR 0.5962 0.5967 0.5966 0.5961 0.597 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
INR/LKR 2.5214 2.5235 2.523 2.523 2.5238 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
ISK/LKR 1.4464 1.4476 1.4475 1.4466 1.4479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
JPY/LKR 1.6538 1.6551 1.6552 1.6548 1.6568 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
LKR/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶
LKR/USD - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۵۴
LKR/ZAR - 0.0824 - 0.0824 0.0824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
MXN/LKR 9.4381 9.4459 9.4461 9.4448 9.455 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
NOK/LKR 19.76 19.78 19.77 19.76 19.79 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
NZD/LKR 114.36 114.45 114.42 114.32 115 0.53 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
PHP/LKR 3.549 3.5519 3.5512 3.5491 3.5605 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۳
PKR/LKR 1.1556 1.1566 - 1.1566 1.1566 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
PLN/LKR 46.57 46.61 46.6 46.58 46.67 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۳
RUB/LKR 2.8253 2.8276 2.8277 2.8276 2.8277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۳
SAR/LKR 48.13 48.17 - 48.13 48.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۵۴
SEK/LKR 18.61 18.63 18.62 18.62 18.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۳
SGD/LKR 132.68 132.79 132.76 132.69 132.82 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
THB/LKR 5.9473 5.9522 5.9532 5.9512 5.9591 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
TRY/LKR 31.26 31.28 31.3 31.28 31.31 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
TWD/LKR 5.9346 5.9395 5.9399 5.9368 5.9507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۵۴
VEF/LKR 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/LKR 12.12 12.13 12.12 12.12 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۵۴
دلار / روپیه سریلانکا 180.5 180.65 - 180.5 181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۳۵