شاخص یاب
لبنان لبنان
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:42:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

963
قیمت روز
12 (1.27%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:35:41
19 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
116 (10.75%)
تغییر ۶ ماهه
171 (15.06%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لبنان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/LBP 400.6 419.42 413.37 413.37 419.42 2.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/LBP 49.07 51.38 51.37 50.62 51.38 0.22 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/LBP 1083.02 1133.88 1134.34 1116.48 1134.34 6.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/LBP 363.34 380.4 380.39 374.9 380.4 4.41 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CAD/LBP 1128.54 1181.53 1181.89 1163.88 1181.89 4.95 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LBP 1495.12 1565.33 1565.65 1540.43 1565.81 5.45 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/LBP 214.89 224.98 225.03 221.73 225.03 1.10 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 239.18 235.52 239.18 1.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/LBP 1703.3 1672.1 - 1672.1 1672.1 2.20 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۴۸
GBP/LBP 1899 1864.3 - 1864.3 1864.3 2.40 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۴۸
HKD/LBP 187.46 196.26 196.27 193.44 196.27 0.95 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/LBP 5.2646 5.5118 5.5126 5.4296 5.5126 0.03 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/LBP 21.08 22.07 21.75 21.75 22.07 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ISK/LBP 13.72 14.36 14.35 14.14 14.36 0.07 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/LBP 13.36 13.99 14 13.74 14 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
LBP/USD - 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۴۲
MXN/LBP 77.75 81.4 81.44 80.08 81.44 0.55 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/LBP 175.19 183.42 183.43 180.62 183.43 0.73 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LBP 986.79 1033.13 1033.9 1015.81 1033.9 2.17 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/LBP 27.58 28.87 28.85 28.43 28.87 0.14 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/LBP 12.07 12.64 12.4 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/LBP 396.83 415.47 415.51 409.21 415.51 1.96 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/LBP 21.87 22.9 22.57 22.57 22.9 0.13 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/LBP 392.34 410.76 410.79 404.81 410.79 1.98 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/LBP 161.85 169.45 169.46 166.9 169.46 0.69 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 1128.48 1111.57 1128.48 5.17 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LBP 45.06 47.18 47.19 46.47 47.19 0.20 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/LBP 242.1 253.47 253.42 249.7 253.47 1.96 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/LBP 48.02 50.27 49.55 49.53 50.27 0.23 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/LBP 0.59 0.62 0.61 0.61 0.62 0.66 106.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۳
ZAR/LBP 102.2 106.99 106.96 105.44 107 0.64 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / پوند لبنان 1497.7 1520.4 1544.3 1509 1544.3 6.70 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷