شاخص یاب
قزاقستان قزاقستان
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,268
قیمت روز
14 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
97 (4.45%)
تغییر ۳ ماهه
142 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
157 (7.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی قزاقستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/KZT 413.22 416.59 - 416.59 416.59 2.34 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/KZT 460.7 461.15 - 461.15 461.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
KZT/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۵۷
KZT/RUB 0.1857 0.1884 0.1865 0.1864 0.1884 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
KZT/USD - 0.0027 - 0.0027 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۴۵
RUB/KZT 5.3068 5.3838 5.3782 5.3767 5.3838 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.08 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / تنگ قزاقستان 369.71 370.95 370.83 370.83 371.72 3.14 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲