شاخص یاب
قزاقستان قزاقستان
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,322
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:34:02
73 (3.27%)
تغییر ۳ ماهه
83 (3.72%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.22%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی قزاقستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/KZT 413.22 423.11 423.19 423.11 423.19 1.16 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/KZT 460.7 480.93 481 480.93 481 0.77 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
KZT/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۴:۱۵
KZT/RUB 0.1857 0.1884 - 0.1864 0.1884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
KZT/USD - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۳:۴۱
RUB/KZT 5.3068 5.3838 - 5.3767 5.3838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / تنگ قزاقستان 377.12 377.34 - 377.29 378.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۲۵