شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 06:20:57
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8345 - 0.8345 0.8345 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
CAD/KYD - 0.6281 0.6283 0.6275 0.631 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
EUR/KYD 0.9403 0.9203 - 0.9203 0.9203 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
GBP/KYD - 1.0539 - 1.0539 1.0539 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
KYD/BMD - 1.1919 - 1.1919 1.1919 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۶
KYD/CAD - 1.5918 1.5915 1.5845 1.5932 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
KYD/EUR - 1.0413 - 1.0413 1.0413 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
KYD/GBP - 0.9093 - 0.9093 0.9093 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
USD/KYD - 0.8159 - 0.8159 0.8159 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1926 1.2121 - 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۲۰