شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.1996
قیمت روز
0 (1.66%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:00:33
0 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.13%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.831 - 0.831 0.831 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
CAD/KYD - 0.6305 - 0.6305 0.6305 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۶
EUR/KYD 0.9126 0.9238 - 0.9173 0.9243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/KYD - 1.0781 - 1.0781 1.0781 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۶
KYD/BMD - 1.203 - 1.203 1.203 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
KYD/CAD - 1.586 - 1.586 1.586 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۶
KYD/EUR - 1.0844 - 1.0844 1.0844 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۶
KYD/GBP - 0.9264 - 0.9264 0.9264 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۶
USD/KYD - 0.8327 - 0.8327 0.8327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1976 1.1996 - 1.1996 1.2121 0.02 1.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰