کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:54:16
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.94%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8309 - 0.8305 0.8309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
CAD/KYD - 0.6225 0.6223 0.6223 0.6225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
EUR/KYD 0.9403 0.9221 - 0.9219 0.9225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/KYD - 1.0641 - 1.0641 1.0672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
KYD/BMD - 1.1971 - 1.1961 1.1977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
KYD/CAD - 1.6052 1.6066 1.6052 1.6066 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
KYD/EUR - 1.0394 - 1.039 1.0396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
KYD/GBP - 0.9007 - 0.8981 0.9007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
USD/KYD - 0.8158 - 0.8158 0.8158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۲۱
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1926 1.2121 1.2195 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۵۴