کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:44:08
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.15%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8311 - 0.8299 0.8311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
CAD/KYD - 0.6277 - 0.6277 0.6277 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۵۱
EUR/KYD 0.9403 0.9134 - 0.9134 0.9136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۹
GBP/KYD - 0.9805 - 0.9805 0.9805 0.01 1.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
KYD/BMD - 1.1968 - 1.1968 1.1968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۳۶
KYD/CAD - 1.5919 - 1.5919 1.5919 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۵۱
KYD/EUR - 1.0644 - 1.0644 1.0644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۵:۳۶
KYD/GBP - 0.9771 - 0.9771 0.9771 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
USD/KYD - 0.8154 - 0.8154 0.8154 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1976 1.2121 - 1.2121 1.2121 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۴۴