شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2264
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:37:10
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.16%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8381 - 0.8381 0.8381 0.01 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
CAD/KYD - 0.6221 0.6226 0.6221 0.6226 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
EUR/KYD 0.9403 0.9276 0.9283 0.9276 0.9283 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/KYD - 1.024 - 1.024 1.024 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
KYD/BMD - 1.1869 - 1.1869 1.1869 0.01 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
KYD/CAD - 1.606 1.607 1.6058 1.607 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
KYD/EUR - 1.0334 1.0327 1.0327 1.0334 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
KYD/GBP - 0.9359 - 0.9359 0.9359 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
USD/KYD - 0.8154 - 0.8154 0.8154 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1754 1.2264 - 1.2238 1.2264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۷