کالایاب
شاخص یاب
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

4.781
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

9
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.00%)
نوسان سالیانه

KSX 15

6,245
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:53
752 (13.69%)
تغییر ۳ ماهه
1,076 (20.82%)
تغییر ۶ ماهه
389 (5.86%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/KWD 0.2322 0.2269 0.2271 0.2269 0.2271 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
EUR/KWD 0.3502 0.3312 - 0.3312 0.3312 0.01 2.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/KWD 0.3904 0.3937 - 0.3937 0.3944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
JOD/KWD 0.4268 0.4282 - 0.4279 0.4282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.11 11.817 - 11.817 11.817 0.26 2.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/EUR 2.8377 2.8313 - 2.8313 2.8313 0.09 3.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
KWD/GBP 2.5468 2.4488 - 2.4488 2.4488 0.08 3.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
KWD/JOD 2.3312 2.3477 - 2.3477 2.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 465.65 - 465.6 465.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
KWD/SAR 12.3526 12.381 - 12.3736 12.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/TRY 20.0063 20.0755 - 20.0026 20.1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KWD 0.0807 0.081 - 0.081 0.081 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / دینار کویت 0.3037 0.3045 - 0.3041 0.3045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۳۷
دینار کویت / دلار 4.7474 4.781 - 3.3462 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰