شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

3.2985
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:15:15
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
1 (31.01%)
تغییر ۶ ماهه
1 (31.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

10
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:02:36
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
1 (11.11%)
نوسان سالیانه

KSX 15

6,235
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:34
371 (5.62%)
تغییر ۳ ماهه
230 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
946 (17.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0827 0.0827 - 0.0827 0.0828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۵۴
CAD/KWD 0.2286 0.2287 0.2288 0.2287 0.2289 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
EUR/KWD 0.3361 0.3363 0.3365 0.3363 0.3366 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
GBP/KWD 0.3919 0.392 - 0.392 0.3927 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
JOD/KWD 0.428 0.4282 - 0.4282 0.4284 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
JPY/KWD 0.0028 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.1 12.1 - 12.09 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۴:۵۴
KWD/CNY 23.146 23.1559 - 23.1442 23.1584 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/EUR 2.9697 2.9785 - 2.9762 2.9787 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/GBP 2.5508 2.5518 - 2.5478 2.5518 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/JOD 2.3325 2.3394 - 2.3378 2.3394 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/JPY 357.35 357.39 - 357.06 357.49 1.75 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/MYR 13.6957 13.7055 - 13.701 13.7109 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/PKR 511.58 517.18 517.04 517.04 517.18 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
KWD/SAR 12.3513 12.352 12.3515 12.3487 12.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۵۴
KWD/SGD 4.4826 4.4832 - 4.4824 4.4855 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
KWD/TRY 18.8008 18.8074 - 18.7922 18.8209 0.08 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵
SAR/KWD 0.081 0.081 - 0.081 0.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۵۴
SGD/KWD 0.223 0.2231 0.223 0.223 0.2231 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۳
دلار / دینار کویت 0.3036 0.3037 - 0.3037 0.3037 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
دینار کویت / دلار 3.2887 3.2985 - 3.2842 3.2995 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۱۵