کالایاب
شاخص یاب
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

4.781
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

10
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:02:57
1 (11.11%)
تغییر ۳ ماهه
1 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
1 (11.11%)
نوسان سالیانه

KSX 15

6,306
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:33
556 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
938 (17.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,491 (30.96%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/KWD 0.2322 0.2274 - 0.2266 0.2274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
EUR/KWD 0.3502 0.3412 0.3404 0.34 0.3412 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
GBP/KWD 0.3904 0.3819 - 0.3808 0.3819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
JOD/KWD 0.4268 0.4282 - 0.4279 0.4282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.11 12.079 - 12.079 12.079 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/EUR 2.8377 2.9212 2.9231 2.9212 2.9231 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
KWD/GBP 2.5468 2.5952 2.6101 2.5952 2.6101 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
KWD/JOD 2.3312 2.3477 - 2.3477 2.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 516.55 - 516.55 516.55 0.25 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۹
KWD/SAR 12.3526 12.381 - 12.3736 12.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/TRY 20.0063 20.0755 - 20.0026 20.1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KWD 0.0807 0.0809 - 0.0809 0.0809 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / دینار کویت 0.3038 0.3039 0.3043 0.3039 0.3043 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۲۱
دینار کویت / دلار 4.7474 4.781 - 3.3462 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰