شاخص یاب
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

4.781
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

9
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.00%)
نوسان سالیانه

KSX 15

5,420
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:37
123 (2.32%)
تغییر ۳ ماهه
38 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
1,344 (19.87%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/KWD 0.2322 0.2291 - 0.2291 0.2291 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
EUR/KWD 0.3502 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۱
GBP/KWD 0.3904 0.3897 0.3896 0.3896 0.3897 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
JOD/KWD 0.4268 0.4282 - 0.4279 0.4282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.11 12.075 - 12.075 12.075 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۲۷
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/EUR 2.8377 2.9068 - 2.9068 2.9068 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۵۱
KWD/GBP 2.5468 2.5505 - 2.5505 2.5505 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۵۱
KWD/JOD 2.3312 2.3477 - 2.3477 2.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 458.24 - 458.24 458.24 0.21 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
KWD/SAR 12.3526 12.381 - 12.3736 12.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/TRY 20.0063 20.0755 - 20.0026 20.1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KWD 0.0807 0.081 0.0811 0.081 0.0811 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / دینار کویت 0.3037 0.3039 - 0.3039 0.3039 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۴
دینار کویت / دلار 4.7474 4.781 - 3.3462 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰