کالایاب
شاخص یاب
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

3.2925
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:21:24
1 (31.13%)
تغییر ۳ ماهه
1 (31.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (31.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:01:33
2 (22.22%)
تغییر ۳ ماهه
2 (22.22%)
تغییر ۶ ماهه
3 (37.50%)
نوسان سالیانه

KSX 15

6,611
قیمت روز
32 (0.48%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
552 (9.12%)
تغییر ۳ ماهه
1,108 (20.14%)
تغییر ۶ ماهه
1,229 (22.84%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/KWD 0.2322 0.2287 - 0.2281 0.2287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
EUR/KWD 0.3502 0.3365 - 0.3365 0.3365 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
GBP/KWD 0.3904 0.3683 - 0.3683 0.3685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
JOD/KWD 0.4268 0.4282 - 0.4279 0.4282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.11 12.069 - 12.069 12.069 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/EUR 2.8377 2.9538 - 2.9538 2.9538 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
KWD/GBP 2.5468 2.7006 - 2.7006 2.7006 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
KWD/JOD 2.3312 2.3477 - 2.3477 2.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 525.29 - 525.29 525.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۱۵
KWD/SAR 12.3526 12.381 - 12.3736 12.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/TRY 20.0063 20.0755 - 20.0026 20.1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KWD 0.0807 0.081 - 0.081 0.081 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / دینار کویت 0.3039 0.3045 - 0.3042 0.3045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۶
دینار کویت / دلار 3.2832 3.2925 - 3.2782 3.2955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱