شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 11:45:27
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,877.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,746
قیمت روز
141 (0.4%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
4,009 (12.63%)
تغییر ۳ ماهه
4,137 (13.09%)
تغییر ۶ ماهه
35,746 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,892
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:36:52
104 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
27 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
206 (9.84%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 803 802.95 802.95 804.33 1.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
BRL/KRW 275.86 298.16 - 298.16 298.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CAD/KRW 856.77 849.42 849.59 848.69 850.28 0.45 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۴۵
CHF/KRW 1134.9 1119.77 1119.34 1119.03 1121.44 0.96 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 166.1 - 166.1 166.1 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
CNY/KRW 163.15 166.72 166.74 165.89 166.74 0.84 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1271.3 1271.5 1271.3 1273.6 1.30 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
GBP/KRW 1441.8 1464.1 1463.9 1463.9 1467.2 1.80 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۴۲
HKD/KRW 142.34 142.86 142.83 142.74 143.03 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 7.986 7.987 7.947 7.996 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
INR/KRW 15.991 15.743 15.737 15.692 15.743 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.1196 10.1171 10.1057 10.1463 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
KRW/AUD 0.0012 0.1244 0.1243 0.1242 0.1244 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۰۶
KRW/BRL - 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۶
KRW/CAD 0.0012 0.1176 0.1175 0.1175 0.1177 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۳۶
KRW/CHF 0.0009 0.0892 0.0893 0.0891 0.0893 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۹
KRW/CNY 0.6115 0.5984 0.5985 0.5984 0.6013 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
KRW/EUR 0.0008 0.0785 0.0784 0.0784 0.0785 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۹
KRW/GBP 0.0007 0.0682 0.0681 0.0681 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۹
KRW/HKD 0.7017 0.6994 0.6993 0.6985 0.6999 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۲۴
KRW/IDR 12.795 12.3198 12.3193 12.3117 12.5746 0.25 2.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
KRW/INR 6.2426 6.3471 6.3468 6.3461 6.3698 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
KRW/JPY 9.8471 9.875 9.871 9.848 9.886 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
KRW/MYR 0.3662 0.3626 0.3625 0.3622 0.3633 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
KRW/NZD - 0.1297 0.1298 0.1293 0.1298 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
KRW/RUB - 0.0587 - 0.0587 0.0587 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۹
KRW/SEK - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KRW/THB 2.9166 2.7671 2.768 2.7664 2.7716 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۲۷
KRW/TWD 2.6542 2.6556 2.6559 2.6509 2.656 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۲۷
KRW/ZAR 1.2869 1.2512 1.2506 1.2491 1.2527 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 275.86 275.9 275.02 276.3 0.75 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 770.18 769.92 769.92 772.2 1.86 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 17.043 17.048 17.031 17.07 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 829.41 829.11 828.79 829.89 0.40 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
THB/KRW 34.215 36.074 36.065 36.006 36.074 0.06 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۲۷
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.496 36.489 36.474 36.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۲۷
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 179.94 179.91 179.29 180.22 0.37 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
XAU/KRW - 15066.94 15070.15 14847.6 15098.54 25.56 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
ZAR/KRW 77.585 79.8287 79.8546 79.7256 79.9566 0.10 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
دلار / ون کره جنوبی 1122.1 1122.5 1122.29 1120.74 1125.7 0.38 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۳
وون کره جنوبی / دلار 0.000900 0.0886 - 0.0886 0.0886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵