کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0827
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:45:07
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

43,358
قیمت روز
49 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
7,139 (19.71%)
تغییر ۳ ماهه
7,753 (21.78%)
تغییر ۶ ماهه
11,820 (37.48%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,724
قیمت روز
4 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:32:25
48 (2.71%)
تغییر ۳ ماهه
168 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
196 (10.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 820.28 - 819.13 821.23 1.57 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
BRL/KRW 275.86 301.969 - 301.969 301.969 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
CAD/KRW 856.77 911.44 911.98 911.44 911.98 1.31 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
CHF/KRW 1134.9 1235.73 1236.12 1235.73 1236.12 1.50 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 171.5 - 171.5 171.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNY/KRW 163.15 171.54 171.21 171.21 171.54 0.09 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1341.2 - 1341.2 1341.2 2.20 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
GBP/KRW 1441.8 1468.3 1471.1 1468.3 1471.1 1.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
HKD/KRW 142.34 154.12 - 153.94 154.12 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 8.511 - 8.511 8.511 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
INR/KRW 15.991 16.992 - 16.992 16.992 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 11.369 - 11.3473 11.369 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
KRW/AUD 0.0012 0.1219 - 0.1219 0.1219 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
KRW/BRL - 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/CAD 0.0012 0.1097 - 0.1097 0.1097 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/CHF 0.0009 0.0808 - 0.0808 0.0808 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/CNY 0.6115 0.582 - 0.582 0.582 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
KRW/EUR 0.0008 0.0744 - 0.0744 0.0744 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۸:۱۲
KRW/GBP 0.0007 0.0681 - 0.0681 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۱۵
KRW/HKD 0.7017 0.6489 - 0.6489 0.6494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
KRW/IDR 12.795 11.5997 - 11.5997 11.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۰
KRW/INR 6.2426 5.8806 - 5.8806 5.8806 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
KRW/JPY 9.8471 8.795 - 8.795 8.81 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
KRW/MYR 0.3662 0.3447 0.344 0.344 0.3447 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/NZD - 0.1287 0.1286 0.1286 0.1287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/RUB - 0.055 0.0548 0.0548 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/SEK - 0.008 0.0079 0.0079 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/SGD 0.0012 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 9.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/THB 2.9166 2.5505 - 2.5505 2.5505 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/TWD 2.6542 2.5114 - 2.5114 2.5114 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
KRW/ZAR 1.2869 1.2594 1.265 1.2594 1.265 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 289.8 290.38 289.8 290.38 0.60 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 776.7 776.84 776.7 776.84 0.55 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 18.19 18.235 18.19 18.235 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 873.61 873.92 873.61 873.92 1.08 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
THB/KRW 34.215 39.194 39.211 39.194 39.211 0.13 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 38.603 38.627 38.603 38.627 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 206.05 206.42 206.05 206.42 0.69 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
XAU/KRW - 18218.87 18260.19 18218.87 18283.07 62.16 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
ZAR/KRW 77.585 79.321 79.138 79.138 79.321 0.39 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۲
دلار / ون کره جنوبی 1208.89 1210.89 1210.92 1209.23 1211.35 1.42 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۱۷
وون کره جنوبی / دلار 0.0008 0.0827 - 0.0827 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۵