شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:30:15
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,900.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,760 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,744
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:31
224 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
299 (14.65%)
تغییر ۶ ماهه
457 (20.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 811.88 - 811.88 813.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BRL/KRW 275.86 297.969 - 297.969 298.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۳:۱۸
CAD/KRW 856.77 844.99 - 844.99 847.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/KRW 1134.9 1133.29 - 1133.06 1134.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 163.6 - 163.6 163.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
CNY/KRW 163.15 163.82 - 163.77 163.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1279.2 - 1279.1 1280.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۱۵
GBP/KRW 1441.8 1424.2 - 1423.6 1425.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
HKD/KRW 142.34 144.84 - 144.84 145.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 7.754 - 7.754 7.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
INR/KRW 15.991 15.726 - 15.726 15.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 9.9795 - 10.0014 9.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
KRW/AUD 0.0012 0.123 - 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
KRW/BRL - 0.0035 - 0.0034 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
KRW/CAD 0.0012 0.1182 - 0.1181 0.1182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
KRW/CHF 0.0009 0.0881 - 0.088 0.0881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
KRW/CNY 0.6115 0.6091 - 0.609 0.6091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
KRW/EUR 0.0008 0.078 - 0.0778 0.0781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۵۴
KRW/GBP 0.0007 0.0702 - 0.0702 0.0702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
KRW/HKD 0.7017 0.6895 - 0.6887 0.6895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
KRW/IDR 12.795 12.8695 - 12.8543 12.8695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
KRW/INR 6.2426 6.3541 - 6.3408 6.3541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
KRW/JPY 9.8471 10.007 - 10.006 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
KRW/MYR 0.3662 0.3693 - 0.3692 0.3693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
KRW/NZD - 0.1299 - 0.1298 0.1299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
KRW/RUB - 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
KRW/SEK - 0.008 - 0.008 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۵۴
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KRW/THB 2.9166 2.8964 - 2.8952 2.8965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
KRW/TWD 2.6542 2.644 - 2.6434 2.6442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
KRW/ZAR 1.2869 1.2705 - 1.2694 1.2705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 270.26 - 270.23 270.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۴۸
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 769.01 - 769.01 769.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۴۸
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 16.956 - 16.954 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 821.86 - 821.81 822.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
THB/KRW 34.215 34.46 - 34.457 34.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.682 - 36.682 36.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 165.01 - 164.98 165.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
XAU/KRW - 14026.17 - 14024.43 14049.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۱۵
ZAR/KRW 77.585 78.5695 - 78.5695 78.6317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
دلار / ون کره جنوبی 1131.76 1133.76 - 1132.97 1135.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
وون کره جنوبی / دلار 0.000900 0.0888 - 0.0888 0.0888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۱:۳۰