شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.086
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:05:04
0 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

40,145
قیمت روز
394 (0.98%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
3,351 (7.70%)
تغییر ۳ ماهه
4,289 (11.96%)
تغییر ۶ ماهه
8,408 (26.49%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,934
قیمت روز
21 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:31:46
208 (12.03%)
تغییر ۳ ماهه
33 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
114 (6.26%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 317.01 317.55 317.63 315.99 317.66 0.20 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
ARS/KRW 19.5 19.54 - 19.45 19.57 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
AUD/KRW 797.24 797.59 798.36 794.86 799.39 1.26 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
BRL/KRW 279.57 280.05 280.17 278.43 281.56 1.39 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CAD/KRW 880.33 882.11 882.44 877 882.5 0.55 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CHF/KRW 1173.25 1174.07 1175.38 1166.96 1175.38 0.16 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CLP/KRW 1.4919 1.4944 1.4948 1.4613 1.5368 0.04 2.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CNH/KRW - 165.9 - 165.9 165.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۰۶
CNY/KRW 166.16 166.44 166.48 165.82 166.5 0.16 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
DKK/KRW 171.53 171.83 171.9 171.3 172.26 0.31 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
EUR/KRW 1282.51 1283.35 1284.51 1279.95 1287.33 3.11 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
GBP/KRW 1496.28 1499.32 1500.12 1491.05 1501.12 1.18 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
HKD/KRW 148.74 149.01 149.04 148.28 149.09 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
HUF/KRW 3.8306 3.8372 3.8374 3.8301 3.8547 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
IDR/KRW 8.282 8.302 8.304 8.264 8.306 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
INR/KRW 16.2268 16.256 16.2597 16.2223 16.301 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
ISK/KRW 9.3082 9.3242 9.3279 9.2946 9.3475 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/KRW 10.6709 10.6902 10.6996 10.6208 10.7007 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/AUD 0.0013 0.1242 - 0.1242 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
KRW/BRL - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۷:۰۶
KRW/CAD 0.0011 0.1128 - 0.1128 0.1128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
KRW/CHF 0.0009 0.0851 - 0.0009 0.0851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
KRW/CNY 0.6006 0.6022 0.602 0.6018 0.6054 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/EUR 0.0008 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
KRW/GBP 0.0007 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
KRW/HKD 0.6717 0.6718 0.6719 0.6714 0.6746 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/IDR 12.05 12.07 - 12.07 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
KRW/INR 0.0615 0.0616 - 0.0614 0.0617 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۱۵
KRW/JPY 9.3611 9.3623 9.3552 9.3552 9.4171 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/MYR 0.355 0.3558 0.3556 0.3556 0.3572 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/NZD - 0.1358 - 0.1358 0.1358 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
KRW/RUB - 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵:۰۶
KRW/SEK - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۱۲
KRW/THB 0.026 0.0261 - 0.0261 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۱۵
KRW/TWD 0.0261 0.0262 0.0261 0.0261 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۳
KRW/ZAR 1.2812 1.2847 1.2821 1.2736 1.2847 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
MXN/KRW 60.23 60.33 60.41 60.33 61.05 0.68 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
MYR/KRW 281.023 281.71 281.739 280.394 281.773 0.29 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
NOK/KRW 127.17 127.39 127.48 126.99 127.73 0.20 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
NZD/KRW 736.82 738.67 738.33 735.76 742.45 3.52 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
PHP/KRW 22.92 22.96 - 22.87 22.96 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
PKR/KRW 7.5 7.51 7.49 7.43 7.51 0.05 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
PLN/KRW 299.48 299.99 299.9 299.39 301.35 1.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
RUB/KRW 18.13 18.17 - 18.14 18.26 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
SAR/KRW 310.53 311.06 310.88 309.44 311.12 0.23 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
SEK/KRW 119.83 120.04 120.07 119.65 120.3 0.16 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
SGD/KRW 855.64 856.01 856.92 853.31 857.45 0.80 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
THB/KRW 38.368 38.447 38.454 38.25 38.455 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
TRY/KRW 201.58 201.93 201.97 200.81 202.15 0.27 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/KRW 38.212 38.316 38.323 38.146 38.428 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
VEF/KRW 0.04 0.04 - 0.04 0.04 0.01 25.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
XAG/KRW - 195.14 - 195.14 195.14 0.38 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
XAU/KRW - 16850.55 - 16850.55 16850.55 204.23 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/KRW 77.839 78.051 78.164 78.051 78.613 0.27 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
دلار / ون کره جنوبی 1165.64 1165.98 1166.82 1160.12 1167.34 0.29 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۱
وون کره جنوبی / دلار 0.0009 0.086 - 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵