کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0865
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 02:47:03
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

36,111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
645 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
4,374 (13.78%)
تغییر ۶ ماهه
2,558 (7.62%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,837
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:32:55
14 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
97 (5.55%)
تغییر ۶ ماهه
174 (8.64%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 803.36 - 803.36 803.36 0.93 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۳۰
BRL/KRW 275.86 301.32 - 301.32 301.32 0.89 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۲۱
CAD/KRW 856.77 874.51 875.64 874.51 875.64 1.50 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
CHF/KRW 1134.9 1187.89 1187.22 1187.22 1187.89 0.19 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 169 - 169 169 0.90 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۲
CNY/KRW 163.15 167.55 167.79 167.55 167.79 0.52 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۱
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1315.2 1315.6 1314.6 1315.6 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۰
GBP/KRW 1441.8 1470.4 1471.9 1470.4 1471.9 1.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
HKD/KRW 142.34 147.72 - 147.72 147.72 0.24 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۵
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 8.166 8.158 8.158 8.166 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
INR/KRW 15.991 16.588 16.655 16.588 16.655 0.09 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.772 10.7549 10.7526 10.772 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
KRW/AUD 0.0012 0.1243 - 0.1242 0.1245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
KRW/BRL - 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۳۹
KRW/CAD 0.0012 0.1143 0.1141 0.1141 0.1143 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
KRW/CHF 0.0009 0.0841 0.0842 0.0841 0.0842 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
KRW/CNY 0.6115 0.5955 0.5949 0.5945 0.5955 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۵۱
KRW/EUR 0.0008 0.0759 - 0.0759 0.0759 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۱۸
KRW/GBP 0.0007 0.068 - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۱۵
KRW/HKD 0.7017 0.6768 0.6763 0.6763 0.6768 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
KRW/IDR 12.795 12.243 12.233 12.233 12.243 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
KRW/INR 6.2426 6.0322 6.0007 6.0007 6.0322 0.04 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
KRW/JPY 9.8471 9.285 9.29 9.285 9.291 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
KRW/MYR 0.3662 0.3587 0.3585 0.3585 0.3587 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
KRW/NZD - 0.1304 0.1308 0.1304 0.1309 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
KRW/RUB - 0.0542 0.0541 0.0541 0.0542 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
KRW/SEK - 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۱۲
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KRW/THB 2.9166 2.6576 2.6521 2.6521 2.6576 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
KRW/TWD 2.6542 2.6081 2.6088 2.5866 2.6088 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
KRW/ZAR 1.2869 1.2434 1.243 1.243 1.2435 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 278.44 278.52 278.44 278.52 0.87 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 766.29 763.6 762.99 766.29 1.54 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 18.442 18.451 18.426 18.451 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 852.56 852.55 852.55 852.56 0.91 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
THB/KRW 34.215 37.602 37.631 37.591 37.631 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 37.138 37.292 37.138 37.292 0.16 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 178.54 178.3 178.13 178.54 0.14 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
XAU/KRW - 16602.3 16462.02 16380.82 16602.3 248.20 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۰
ZAR/KRW 77.585 80.3153 80.361 80.3153 80.393 0.17 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۱۲
دلار / ون کره جنوبی 1154.7 1155 1154.76 1153.56 1155.98 0.84 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۱
وون کره جنوبی / دلار 0.0009 0.0865 - 0.0865 0.0865 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷