کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:30:30
0 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,711.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,434
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
187 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
2,697 (8.50%)
تغییر ۶ ماهه
34,434 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
123 (6.75%)
تغییر ۳ ماهه
70 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
214 (9.94%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 813.03 812.92 812.17 813.03 1.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۵
BRL/KRW 275.86 288.735 288.655 288.655 288.735 0.16 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
CAD/KRW 856.77 849.82 848.89 848.89 849.82 0.84 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
CHF/KRW 1134.9 1119.87 1119.78 1118.85 1119.87 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 169.4 - 169.2 169.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۲۴
CNY/KRW 163.15 169.45 169.32 169.3 169.45 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۴
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1276.1 1275.7 1275.7 1276.1 0.30 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
GBP/KRW 1441.8 1476.4 1475.9 1475.9 1476.4 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
HKD/KRW 142.34 144.92 144.82 144.82 144.92 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 8.095 - 8.095 8.095 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
INR/KRW 15.991 16.379 16.365 16.365 16.379 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.1541 10.1553 10.1486 10.1553 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
KRW/AUD 0.0012 0.1229 0.123 0.1229 0.123 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۵
KRW/BRL - 0.0035 - 0.0035 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۹:۲۱
KRW/CAD 0.0012 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
KRW/CHF 0.0009 0.0893 - 0.0893 0.0893 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۱۲
KRW/CNY 0.6115 0.5895 0.5896 0.5895 0.5896 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۲۴
KRW/EUR 0.0008 0.0783 - 0.0783 0.0783 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
KRW/GBP 0.0007 0.0677 - 0.0674 0.0677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۱۲
KRW/HKD 0.7017 0.6897 0.6895 0.6895 0.69 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
KRW/IDR 12.795 12.342 12.3585 12.342 12.3585 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
KRW/INR 6.2426 6.1039 6.1035 6.1035 6.1039 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
KRW/JPY 9.8471 9.841 9.839 9.839 9.843 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
KRW/MYR 0.3662 0.3654 - 0.3654 0.3654 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۱۸
KRW/NZD - 0.1315 0.1316 0.1315 0.1316 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
KRW/RUB - 0.0562 0.0561 0.0561 0.0562 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
KRW/SEK - 0.0082 - 0.0081 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KRW/THB 2.9166 2.7938 2.7973 2.7938 2.7973 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
KRW/TWD 2.6542 2.6366 2.6369 2.6364 2.6369 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
KRW/ZAR 1.2869 1.2351 1.2344 1.2344 1.236 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 273.53 273.32 273.32 273.53 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 760.35 759.73 759.06 760.35 1.40 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 17.786 17.793 17.776 17.793 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 838.66 838.61 837.75 838.66 0.56 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
THB/KRW 34.215 35.737 35.71 35.697 35.737 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.873 36.872 36.844 36.873 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 169.47 170.62 169.47 170.62 0.99 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
XAU/KRW - 14503.76 14500.81 14491.72 14503.76 15.66 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
ZAR/KRW 77.585 80.8727 80.8741 80.8107 80.8741 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۱۲
دلار / ون کره جنوبی 1136.61 1137.61 1138.11 1137.61 1138.36 0.50 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۲
وون کره جنوبی / دلار 0.000900 0.0883 - 0.0883 0.0883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰