شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا کنیا
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:31:19
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,698
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:29
154 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
59 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
105 (3.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کنیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KES 27.85 27.91 - 27.89 27.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۱۵
ARS/KES 1.71 1.72 - 1.71 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
AUD/KES 69.99 70.13 - 70.05 70.3 0.11 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
BRL/KES 24.53 24.58 24.61 24.51 24.74 0.17 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
CAD/KES 77.36 77.51 77.52 77.33 77.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
CHF/KES 103.05 103.25 103.22 102.89 103.26 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
CNY/KES 14.6 14.63 14.64 14.63 14.65 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۳
DKK/KES 15.07 15.1 15.11 15.1 15.14 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
EUR/KES 112.61 112.84 112.86 112.81 113.16 0.26 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
GBP/KES 131.527 131.795 131.754 131.467 131.938 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
HKD/KES 13.0685 13.094 13.0934 13.0899 13.1041 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
HUF/KES 0.3365 0.3372 0.3371 0.3371 0.3387 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
INR/KES 1.4257 1.4285 1.429 1.4285 1.4335 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۵۴
ISK/KES 0.8178 0.8194 0.8195 0.8193 0.8217 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/KES 0.9385 0.9403 0.9395 0.9379 0.9403 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
KES/EUR - 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۶
KES/USD - 0.0096 0.0097 0.0096 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۷:۳۱
KES/ZAR - 0.143 - 0.143 0.143 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
MXN/KES 5.2856 5.296 5.3015 5.296 5.3647 0.07 1.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
NOK/KES 11.17 11.19 11.2 11.19 11.23 0.03 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
NZD/KES 64.74 64.86 64.87 64.85 65.25 0.38 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
PHP/KES 2.0134 2.0173 2.0169 2.0138 2.0221 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PKR/KES 0.6586 0.6599 0.6586 0.6557 0.6599 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
PLN/KES 26.29 26.34 26.36 26.34 26.48 0.13 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
RUB/KES 1.5927 1.5958 1.5962 1.5949 1.6071 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
SAR/KES 27.28 27.33 27.35 27.32 27.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۳
SEK/KES 10.53 10.55 10.56 10.54 10.58 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
SGD/KES 75.11 75.25 75.27 75.23 75.4 0.08 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
THB/KES 3.3712 3.3778 3.3784 3.3761 3.3812 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
TRY/KES 17.71 17.74 17.76 17.74 17.78 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/KES 3.3578 3.3644 3.3652 3.3644 3.3764 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
VEF/KES 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۹
ZAR/KES 6.85 6.86 6.87 6.86 6.93 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
دلار / شیلینگ کنیا 102.3 102.5 102.48 102.45 102.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۳