شاخص یاب
کنیا کنیا
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:42:13
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,759
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:31:43
234 (7.82%)
تغییر ۳ ماهه
590 (17.63%)
تغییر ۶ ماهه
949 (25.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کنیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KES 27.21 27.76 - 27.75 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KES 3.33 3.4 - 3.4 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/KES 24.68 25.17 - 25.16 25.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/KES 76.65 78.19 - 78.14 78.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/KES 14.6 14.89 - 14.89 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/KES 114.89 113.86 - 113.84 113.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
GBP/KES 128.1 126.8 - 126.4 127.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
HKD/KES 12.733 12.9878 - 12.9857 13.0813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/KES 0.3576 0.3647 - 0.3646 0.3676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/KES 0.9318 0.9505 - 0.9498 0.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KES 0.9074 0.9256 - 0.9228 0.9329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KES/EUR - 0.0085 - 0.0084 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
KES/USD - 0.0096 - 0.0096 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۴۲
KES/ZAR - 0.1381 - 0.1381 0.1381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۲۱
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/KES 11.9 12.14 - 12.13 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/KES 1.8731 1.9106 - 1.9087 1.9235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KES 1.4858 1.5155 - 1.5152 1.5265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KES 26.65 27.18 - 27.18 27.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/KES 16.44 16.77 - 16.76 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/KES 0.87 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/KES 6.94 6.996 - 6.996 6.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۲۱
دلار / شیلینگ کنیا 101.5 103.5 - 103.5 104.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۲۱