شاخص یاب
ژاپن ژاپن
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:42:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

149
قیمت روز
1 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:02:04
13 (7.76%)
تغییر ۳ ماهه
28 (15.68%)
تغییر ۶ ماهه
24 (14.04%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ژاپن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JPY 29.974 30.697 - 30.607 30.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۵
ARS/JPY 3.6728 3.003 3.006 3.003 3.008 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۱۵
BDT/JPY - 1.3213 - 1.3213 1.3213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۵
BRL/JPY 27.187 28.841 28.838 28.838 28.921 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
CNH/JPY - 16.3743 16.3784 16.3399 16.3824 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
CNY/JPY 16.063 16.355 16.36 16.32 16.377 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.9642 4.9637 4.9637 4.9728 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
DKK/JPY 17.096 17.2132 17.212 17.212 17.2394 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
EGP/JPY 6.1629 6.309 6.31 6.303 6.316 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
HKD/JPY 14.031 14.464 14.465 14.464 14.499 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
HUF/JPY 0.394 0.396 0.3961 0.396 0.3967 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
IDR/JPY 0.7589 0.7739 0.774 0.7739 0.778 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
INR/JPY 1.5761 1.565 1.567 1.56 1.567 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
ISK/JPY 1.0269 1.0269 1.0263 1.0254 1.0295 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JOD/JPY 155.24 155.25 155.17 155.12 155.7 0.38 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/AED 0.0333 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۲۴
JPY/ARS 0.2722 0.3331 0.333 0.3324 0.3331 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
JPY/AUD 0.0123 0.0123 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۲۱
JPY/BRL 0.0368 0.0347 - 0.0347 0.0347 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
JPY/BWP - 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
JPY/BYN 0.0184 0.0185 0.0186 0.0185 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
JPY/CAD 0.0118 0.0119 - 0.0119 0.0119 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
JPY/CHF 0.8935 0.8747 0.8749 0.8733 0.8749 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/CLP 6.0236 5.9708 5.9695 5.9527 5.9753 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
JPY/CNY 0.0621 0.061 0.0611 0.0609 0.0611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
JPY/CZK 0.2016 0.2012 0.2011 0.2008 0.2012 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
JPY/DKK 0.0583 0.0579 0.058 0.0578 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/EGP 0.162 0.1625 0.1626 0.162 0.1626 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/EUR 0.0078 0.0078 - 0.0077 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۴۵
JPY/GBP 0.007 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۱۸
JPY/HKD 0.0713 0.0691 - 0.0691 0.0691 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۱۸
JPY/HUF 2.5364 2.5391 2.5395 2.5297 2.5418 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 127.46 127.43 127.43 128.7 1.17 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
JPY/INR 0.6337 0.6386 0.6376 0.6376 0.6408 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/ISK 0.971 1.086 - 1.086 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۴۵
JPY/JMD 1.2192 1.2475 1.2482 1.2474 1.2543 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/JOD 0.0064 0.0065 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۴۸
JPY/KES 0.9074 0.9256 0.926 0.9228 0.9329 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 9.9789 9.9737 9.9491 9.9933 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 0.0027 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
JPY/LBP 13.36 13.99 14 13.74 14 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/LKR 1.4239 1.4788 1.4796 1.4547 1.4801 0.02 1.61% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1796 0.1797 0.1791 0.1798 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/MYR 0.0372 0.037 0.0369 0.0368 0.037 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
JPY/NOK 0.0761 0.0755 0.0754 0.0754 0.0755 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۲۷
JPY/NPR 0.9964 1.0231 1.0233 1.023 1.0287 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/NZD 0.0135 0.0129 - 0.0129 0.0129 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۶
JPY/PHP 0.4841 0.4848 0.486 0.4836 0.4862 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.2305 - 1.2305 1.2305 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۴۵
JPY/PLN 0.0337 0.0334 0.0333 0.0333 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۶
JPY/RSD - 0.9199 0.92 0.9188 0.92 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/RUB 0.6107 0.5894 0.5891 0.588 0.5895 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/SAR 0.034 0.0332 - 0.0332 0.0332 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۵
JPY/SEK 0.0823 0.0802 - 0.0802 0.0802 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۱۸
JPY/SGD 0.0124 0.0124 0.0125 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/THB 0.2962 0.2902 0.2901 0.2899 0.2903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/TRY 0.0551 0.0553 0.0555 0.0549 0.0555 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/TWD 0.2696 0.2662 - 0.2662 0.2662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
JPY/UAH 0.2479 0.2526 0.2527 0.2526 0.2539 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/XAF 5.1447 5.1447 5.1475 5.1447 5.172 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/XOF 5.1447 5.1447 5.1475 5.1447 5.2866 0.13 2.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/ZAR 0.1307 0.1271 0.127 0.1269 0.1271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
KRW/JPY 9.8471 10.01 10.017 10.005 9.998 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 363 362.9 364.38 1.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
LFX/JPY - 55.468 55.464 55.453 55.536 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.563 5.564 5.561 5.58 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
MYR/JPY 27.01 26.988 26.986 26.986 27.111 0.10 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
NGN/JPY - 0.31 0.3099 0.3099 0.3114 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
NOK/JPY 13.1108 13.216 13.2087 13.2078 13.2247 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
PHP/JPY 2.0643 2.1348 2.1352 2.1343 2.1374 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
PKR/JPY 0.9036 0.8117 - 0.8117 0.8117 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۴۵
PLN/JPY 29.695 29.912 29.91 29.91 29.961 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
RUB/JPY 1.6373 1.6949 1.6958 1.6948 1.6989 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SAR/JPY 29.366 30.114 30.116 30.114 30.146 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SEK/JPY 12.1129 12.4407 12.4388 12.4362 12.453 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
SGD/JPY 80.56 82.324 82.33 82.321 82.456 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.4425 3.4442 3.4412 3.4466 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
TRY/JPY 18.05 21.201 21.196 21.196 21.257 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
TWD/JPY 3.6043 3.645 3.644 3.644 3.651 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۶
VEF/JPY 1078.3784 1081.982 1082.372 1080.5218 1082.9576 0.29 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۱۹
VND/JPY - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۱۵
XAG/JPY - 1646.46 1643.38 1641.24 1646.46 7.08 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
XAU/JPY - 140905.1 140772.4 140709 141027 259.50 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
ZAR/JPY 7.63 7.868 7.866 7.864 7.874 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
JPY/RUB RTS 0.6103 0.6103 0.6104 0.6087 0.6104 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
پوند / ین ژاپن 142.13 142.158 142.144 142.144 142.355 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
دلار / ین ژاپن 113.02 113.04 113.05 113.01 113.4 0.15 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۵
دلار / ین ژاپن 113.26 113.26 113.25 113.21 113.29 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۰
یورو / ین ژاپن 127.51 128.464 128.455 128.455 128.669 0.11 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
ین ژاپن / دلار 0.0088 0.0089 0.0088 0.0088 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۴۲
دلار کانادا / ین ژاپن 84.45 84.359 84.36 84.359 84.578 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۹
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 114.303 114.281 114.28 114.43 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 81.418 81.471 81.306 81.494 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۱
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 77.787 77.755 77.709 77.861 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۲۷