شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن اردن
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:30:25
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (19.05%)
تغییر ۶ ماهه
5 (25.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,790
قیمت روز
9 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:31:24
57 (3.11%)
تغییر ۳ ماهه
41 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
167 (8.54%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اردن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
ARS/JOD 0.0119 0.0119 - 0.0119 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۵۴
AUD/JOD 0.4821 0.4836 - 0.4834 0.4842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BRL/JOD 0.1687 0.1692 - 0.1692 0.1697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۵۴
CAD/JOD 0.5355 0.5371 - 0.5369 0.5375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
CHF/JOD 0.7153 0.7174 - 0.7169 0.7181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CNY/JOD 0.1009 0.1012 - 0.1012 0.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
DKK/JOD 0.1048 0.1051 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
EUR/JOD 0.7832 0.7855 - 0.7845 0.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
GBP/JOD 0.9179 0.9207 - 0.9169 0.9208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/JOD 0.0904 0.0907 - 0.0907 0.0907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۳۳
JOD/AED 5.1797 5.1802 - 5.1802 5.1819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
JOD/EUR 1.2726 1.2771 - 1.2766 1.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
JOD/GBP 1.0858 1.0897 - 1.0897 1.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
JOD/JPY 153.78 153.8 - 153.34 153.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
JOD/KWD 0.4282 0.4283 - 0.4283 0.4288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
JOD/SAR 5.2888 5.2893 - 5.2893 5.2904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
JPY/JOD 0.0065 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۳۳
KWD/JOD 2.3317 2.3386 - 2.3377 2.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
NOK/JOD 0.0778 0.0781 - 0.078 0.0783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
NZD/JOD 0.4534 0.4547 - 0.4542 0.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
PLN/JOD 0.1826 0.1832 - 0.183 0.1837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SAR/JOD 0.1888 0.1893 - 0.1893 0.1894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
SEK/JOD 0.0735 0.0737 - 0.0737 0.0738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
SGD/JOD 0.5204 0.5219 - 0.5217 0.5221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
TRY/JOD 0.1236 0.124 - 0.1234 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
TWD/JOD 0.0232 0.0233 - 0.0232 0.0233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
VEF/JOD 0.0062 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/JOD 0.0479 0.0481 - 0.048 0.0483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
دلار / دینار اردن 0.708 0.71 - 0.7095 0.7104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
دینار اردن / دلار 1.4085 1.4124 - 1.412 1.4124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰