شاخص یاب
جامائیکا جامائیکا
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,874
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
98 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
3,874 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

373,322
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 23:03:12
29,896 (8.71%)
تغییر ۳ ماهه
70,345 (23.22%)
تغییر ۶ ماهه
97,612 (35.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جامائیکا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JMD 36.56 37.41 - 37.41 37.41 0.18 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/JMD 4.48 4.58 - 4.58 4.58 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/JMD 98.86 101.15 101.16 101.07 101.72 0.53 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/JMD 33.16 33.93 33.94 33.93 34.32 0.40 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/JMD 103 105.38 105.41 105.37 105.91 0.45 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JMD 136.46 139.62 139.66 139.59 140.23 0.47 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/JMD 19.61 20.07 20.16 20.07 20.17 0.09 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/JMD 20.85 21.33 21.32 21.32 21.42 0.09 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/JMD 155.46 143.686 - 143.686 143.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۶
GBP/JMD 173.32 158.85 - 158.85 158.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
HKD/JMD 17.11 17.51 - 17.51 17.51 0.08 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
HUF/JMD 0.4805 0.4916 0.4917 0.4915 0.4943 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 1.9775 1.9682 1.9788 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ISK/JMD 1.2521 1.2811 1.281 1.2803 1.2867 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JMD/EUR - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۵
JMD/GBP - 0.0061 - 0.0061 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
JMD/USD - 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۴۵
JPY/JMD 1.2192 1.2475 1.2482 1.2474 1.2543 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 7.2633 7.2567 7.3165 0.05 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/JMD 15.99 16.36 16.35 16.35 16.44 0.06 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/JMD 90.06 92.15 92.22 92.12 92.68 0.18 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/JMD 2.5168 2.5751 2.5736 2.5736 2.5867 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JMD 36.22 37.06 37.05 37.05 37.25 0.17 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/JMD 1.9964 2.0427 2.0523 2.0427 2.0532 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/JMD 35.81 36.64 36.81 36.64 36.82 0.17 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JMD 14.77 15.11 15.18 15.11 15.19 0.06 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/JMD 98.36 100.64 100.65 100.63 101.14 0.46 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 4.2086 4.2073 4.2285 0.02 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/JMD 22.1 22.61 22.6 22.6 22.82 0.17 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/JMD 4.3824 4.4839 4.4838 4.4838 4.5053 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/JMD 1.12 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/JMD 9.33 9.54 9.59 9.54 9.61 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / دلار جامائیکا 126.63 129.8 - 129.8 129.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۲