شاخص یاب
ایسلند ایسلند
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0081
قیمت روز
0 (1.23%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:51:19
0 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,052
قیمت روز
4 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
211 (6.47%)
تغییر ۶ ماهه
3,052 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,237
قیمت روز
3 (0.27%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:32:01
26 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
82 (6.23%)
تغییر ۶ ماهه
47 (3.67%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایسلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ISK 29.12 29.28 29.29 29.28 29.31 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/ISK 3.57 3.59 3.62 3.59 3.62 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AUD/ISK 78.73 79.17 79.19 79.16 79.32 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/ISK 26.41 26.56 26.58 26.56 26.75 0.20 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/ISK 82.03 91.888 91.8941 91.7466 91.913 0.52 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/ISK 108.68 123.94 123.87 122.51 123.94 1.27 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
CNY/ISK 15.62 15.71 15.72 15.71 15.72 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/ISK - 18.735 18.74 18.226 18.74 0.19 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۴
EUR/ISK 123.84 139.865 139.858 136.05 139.865 1.41 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
GBP/ISK 136.84 155.57 - 155.57 155.57 0.94 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۲۴
HKD/ISK 13.63 13.7 - 13.7 13.7 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
HUF/ISK 0.3827 0.3849 0.3848 0.3848 0.3853 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/ISK 1.5323 1.5409 1.5405 1.5405 1.5424 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CHF 0.0092 0.008 - 0.008 0.008 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۸
ISK/CLP 6.1859 6.1952 6.1946 6.1895 6.3144 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 0.2073 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/DKK - 0.0531 0.0532 0.0531 0.0534 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۳۶
ISK/GBP - 0.0064 - 0.0063 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۲۴
ISK/HUF 2.604 2.6068 2.607 2.6042 2.6072 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/IDR 135.51 135.65 135.68 135.62 135.95 0.22 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/INR 0.6507 0.6509 0.651 0.6503 0.651 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/JMD 1.2521 1.2811 1.281 1.2803 1.2867 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/JPY 1.0269 1.0269 1.0263 1.0254 1.0295 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/KES 0.9318 0.9505 0.9503 0.9498 0.9568 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/KRW 10.4158 10.4345 10.4299 10.4089 10.4345 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/LBP 13.72 14.36 14.35 14.14 14.36 0.07 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/LKR 1.4622 1.5186 1.5177 1.4968 1.5186 0.02 1.41% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/NOK - 0.069 0.0692 0.069 0.0692 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۸
ISK/NPR 1.0231 1.0505 1.0504 1.0502 1.0552 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/PHP 0.4971 0.4978 0.4989 0.4975 0.4989 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/PKR 1.1235 1.1492 1.1491 1.141 1.1492 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/RUB 0.6271 0.6271 0.627 0.6266 0.6271 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/SEK - 0.0733 0.0734 0.0733 0.0736 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
ISK/THB 0.3043 0.3046 0.3044 0.3042 0.3052 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/USD - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۵۱
ISK/XAF 5.2833 5.2833 5.2828 5.2828 5.3065 0.02 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/XOF 5.2833 5.2833 5.2828 5.2828 5.424 0.14 2.65% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/ISK 0.971 1.086 - 1.086 1.086 0.01 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۴۵
MXN/ISK 5.652 5.6837 5.686 5.6753 5.7027 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/ISK 12.74 14.4161 14.4222 14.356 14.431 0.10 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
NZD/ISK 71.73 72.14 72.19 71.99 72.25 0.17 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/ISK 2.0047 2.0159 2.0147 2.0147 2.0166 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ISK 0.8775 0.8824 0.8825 0.8787 0.8826 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ISK 28.85 29.01 29 29 29.04 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/ISK 1.5902 1.5991 1.5992 1.5991 1.6004 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/ISK 28.52 28.68 28.69 28.68 28.71 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/ISK 11.764 13.556 13.54 13.457 13.556 0.11 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۷
SGD/ISK 78.34 78.78 78.8 78.78 78.86 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ISK 3.2755 3.2938 3.2949 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/ISK 17.6 17.7 17.69 17.69 17.78 0.06 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/ISK 3.4903 3.5099 3.5104 3.5099 3.5131 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/ISK 0.93 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XDR/ISK - 169.55 - 169.55 169.55 1.65 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۴۵
ZAR/ISK 7.43 7.47 7.48 7.47 7.49 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
دلار / کرون ایسلند 122.65 123.25 123.26 121.61 123.36 1.18 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۴۴