شاخص یاب
عراق عراق
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

497
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:05:16
8 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
56 (10.18%)
تغییر ۶ ماهه
135 (21.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عراق

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/IQD 1344.8 1314.74 1314.7 1314.7 1314.74 6.56 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/IQD 1499.3 1494.4 1494.3 1494.3 1494.4 13.80 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
IQD/GBP - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
IQD/USD - 0.00082 - 0.00082 0.00082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
دلار / دینار عراق 1186 1196 1191 1191 1196 4.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۵۰