شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:12
0 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

405,727
قیمت روز
1,725 (0.43%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23,356 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
405,727 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,336
قیمت روز
20 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:27
278 (9.10%)
تغییر ۳ ماهه
207 (6.61%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.06%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 3962.49 3961.67 3971.96 8.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 485.24 485.24 486.53 0.66 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 10376.3 10383.8 10368.8 10529.3 153.80 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
BRL/IDR 3589.67 3593.13 3593.09 3593.09 3624.52 31.40 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 49702680 49797360 49615068 50794900 977628.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
CAD/IDR 10975.3 10742.2 10737.2 10737.2 10919.5 181.60 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
CHF/IDR 14539.9 14454.7 14446.8 14439.5 14688.4 241.60 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
CLP/IDR 21.89 21.92 21.87 21.87 21.97 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2115 - 2113 2115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
CNY/IDR 2123.14 2125.19 2125.59 2125.19 2130.84 4.65 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 2259.24 2258.38 2263.72 3.17 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 16315.9 - 16315.9 16315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/IDR 18467.9 18357 18341 18250 18421 53.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
HKD/IDR 1823.1 1857 1855.4 1851.7 1866.1 7.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
HUF/IDR 52.01 52.06 52.07 52.05 52.22 0.14 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0095 - 0.0094 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۲۱
IDR/CAD 0.8986 0.9179 0.9182 0.9152 0.9182 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
IDR/CHF 0.0068 0.0068 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۵۴
IDR/CNY 0.0471 0.0473 0.0472 0.0472 0.0473 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
IDR/EUR 0.006 0.006 - 0.0059 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
IDR/GBP 0.0054 0.0054 - 0.0054 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۲۴
IDR/HKD - 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۱۵
IDR/INR 0.0048 0.005 0.0049 0.0049 0.005 0.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۵۴
IDR/JPY 0.7589 0.7804 0.7798 0.7761 0.7804 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
IDR/KRW 7.6997 7.731 7.728 7.7 7.731 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
IDR/MYR - 0.0288 0.0289 0.0287 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۲:۵۱
IDR/NZD - 0.01 - 0.0099 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۵۴
IDR/SGD - 0.0094 - 0.0094 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۵
IDR/THB 0.2248 0.2248 0.2247 0.2243 0.2248 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
IDR/TWD 0.2046 0.2053 - 0.2053 0.2053 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۱۸
IDR/ZAR - 0.0971 0.097 0.0967 0.0971 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
INR/IDR 208.24 208.44 208.45 208.44 209.03 0.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 135.68 135.62 135.95 0.22 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 126.39 126.49 126.39 128.8 2.51 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۲:۵۱
KRW/IDR 12.795 12.7489 12.7651 12.7489 12.9686 0.23 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
MXN/IDR 770.33 770.45 769.2 769.2 773.03 1.78 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3431.4 3429.7 3429.7 3481.2 49.60 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
NOK/IDR 1735.76 1736.01 1732.65 1732.65 1737.09 1.40 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 9855.6 9857.5 10001.4 9998.3 137.10 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
PHP/IDR 273.23 273.27 272.55 272.55 273.35 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 119.38 119.07 119.64 0.54 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 3924.81 3924.81 3935.95 0.32 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 216.32 216.32 216.89 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 3888.49 3879.91 3890.19 7.97 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 1600.69 1600.62 1605.16 2.11 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10465 10461.5 10461.5 10630.4 167.30 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
THB/IDR 438.29 438.369 438.804 438.369 445.308 7.13 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
TRY/IDR 2391.91 2394.21 2393.9 2393.9 2410.31 11.82 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 466.62 467.18 466.62 474.12 7.48 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۵۴
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.53 883.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2138.66 2143.18 2137.2 2151.14 7.20 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
XAU/IDR - 180483.2 180594.4 180476.3 181739.3 845.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۶
ZAR/IDR 993.84 1016.1 1016.3 1016.1 1033.9 15.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
دلار / روپیه اندونزی 14491 14495.5 14499 14457.6 14524 136.50 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۲۰
روپیه اندونزی / دلار 0.0069 0.0069 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱