شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:16:04
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

489,758
قیمت روز
38 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:39
21,100 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
48,086 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
84,031 (20.71%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:32:07
3 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
234 (7.47%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.83%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/IDR 236.06 236.22 - 236.17 236.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۵۴
AUD/IDR 9592.97 9602.6 - 9595.56 9605.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
BRL/IDR 3352.56 3354.94 - 3352.16 3367.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۱۵
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
CAD/IDR 10637.43 10648.21 - 10643.38 10649.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
CHF/IDR 14212.97 14224.51 - 14224.51 14228.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
CLP/IDR 18.16 18.17 - 17.51 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
CNH/IDR - 2010 - 2010 2010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۶
CNY/IDR 2007.35 2008.78 - 2004.76 2009.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۱۵
DKK/IDR 2080.79 2082.27 - 2082.17 2082.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
EUR/IDR 15546.6 15563.2 - 15560.4 15566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
GBP/IDR 18154.8 18173.3 - 18162 18173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
HKD/IDR 1797.67 1799.01 - 1798.9 1799.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
HUF/IDR 46.47 46.5 - 46.49 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
IDR/AUD 0.0104 0.0104 - 0.0104 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۱۵
IDR/CAD 0.9391 0.94 - 0.94 0.9404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۱۵
IDR/CHF 0.007 0.007 - 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۱۵
IDR/CNY 0.0498 0.0498 - 0.0498 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۱۵
IDR/EUR 0.0064 0.0064 - 0.0064 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۱۵
IDR/GBP 0.0055 0.0055 - 0.0055 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۶:۲۴
IDR/INR 0.0051 0.0051 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۳:۱۵
IDR/JPY 0.7723 0.7731 - 0.7731 0.7734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
IDR/KRW 8.259 8.279 - 8.273 8.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
IDR/MYR - 0.0295 - 0.0295 0.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
IDR/NZD - 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
IDR/SGD - 0.0097 - 0.0097 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۰۶
IDR/THB 0.2148 0.2153 - 0.2147 0.2158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۱۵
IDR/TWD 0.2101 0.2229 - 0.2229 0.2235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۱۵
IDR/ZAR - 0.1045 - 0.1045 0.1045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
INR/IDR 196.34 196.48 - 195.44 196.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
ISK/IDR 114.43 114.51 - 114.49 114.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
JPY/IDR 129.35 129.48 - 129.38 129.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
KRW/IDR 12.08 12.11 - 12.1 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
MXN/IDR 733.32 733.84 - 732.61 733.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
MYR/IDR 3386.21 3391.06 - 3388.88 3396.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۵
NOK/IDR 1548.69 1549.79 - 1549.43 1550.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
NZD/IDR 9002.11 9014.14 - 9011.33 9014.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
PHP/IDR 278.13 278.33 - 278 278.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
PKR/IDR 90.58 90.64 - 90.64 90.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۵۴
PLN/IDR 3637.49 3640.08 - 3639.61 3640.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
RUB/IDR 220.63 220.79 - 220.74 220.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۳
SAR/IDR 3751.27 3753.93 - 3750.42 3754.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
SEK/IDR 1459.26 1460.3 - 1460.3 1461.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
SGD/IDR 10338.04 10349.19 - 10349.19 10351.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
THB/IDR 464.751 465.235 - 465.235 466.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
TRY/IDR 2448.65 2450.39 - 2449.33 2450.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
TWD/IDR 460.91 461.69 - 461.69 461.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۵۴
VEF/IDR 0.48 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۱۵
XAG/IDR - 2386.63 - 2386.63 2386.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
XAU/IDR - 206473.4 - 206473.4 206473.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
ZAR/IDR 955.23 957.67 - 956.16 957.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
دلار / روپیه اندونزی 14068 14078 - 14060 14080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۲۴
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 - 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۱۶
درهم امارات - روپیه اندونزی 3829.96 3832.68 - 3829.14 3833.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳