کالایاب
شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:41:14
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

427,072
قیمت روز
1,652 (0.39%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
6,608 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
21,345 (5.26%)
تغییر ۶ ماهه
427,072 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,529
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
36 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
419 (13.47%)
تغییر ۶ ماهه
112 (3.27%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 9992 9935.2 9873.4 9992 85.50 0.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 77254544 76874616 75992248 77254544 1221784.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
CAD/IDR 10975.3 10490.3 10440.7 10344.4 10490.3 144.50 1.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
CHF/IDR 14539.9 13795.2 13654.7 13636.8 13795.2 142.70 1.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2093 - 2093 2093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 15770 - 15770 15770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/IDR 18467.9 18220 18196 17990 18337 224.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
HKD/IDR 1823.1 1787.1 1788.8 1764.9 1799 21.20 1.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.01 0.0099 0.0099 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
IDR/CAD 0.8986 0.9529 0.9523 0.9502 0.9529 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
IDR/CHF 0.0068 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۱۲
IDR/CNY 0.0471 0.0478 0.0477 0.0473 0.0478 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
IDR/EUR 0.0059 0.0063 - 0.0062 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۱۲
IDR/GBP 0.0053 0.0055 - 0.0054 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۱۲
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۳:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.005 0.0049 0.0049 0.005 0.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
IDR/JPY 0.7589 0.7982 0.7975 0.796 0.7982 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
IDR/KRW 7.6997 8.098 8.095 8.089 8.1 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
IDR/MYR - 0.0294 0.0293 0.0293 0.0294 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
IDR/NZD - 0.0107 0.0106 0.0106 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۳
IDR/SGD - 0.0097 - 0.0097 0.0097 0.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
IDR/THB 0.2248 0.2267 0.2266 0.2259 0.2267 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
IDR/TWD 0.2046 0.2136 - 0.2136 0.2136 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
IDR/ZAR - 0.1011 0.1007 0.0993 0.1011 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 125.15 123.9 123.67 125.15 1.38 1.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
KRW/IDR 12.795 12.342 - 12.342 12.3585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۱۲
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3386.1 3348.3 3340.1 3386.1 43.50 1.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 9351.8 9258.9 9238.9 9351.8 87.90 0.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10328.4 10221.5 10202.5 10328.4 108.50 1.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
THB/IDR 438.29 440.397 435.066 435.066 440.397 5.25 1.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 454.62 - 454.62 454.62 0.47 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2113.71 2113.82 2108.29 2124.45 19.83 0.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
XAU/IDR - 179624.3 179179.9 179171.8 180532.6 463.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/IDR 993.84 988.8 980.8 980.7 988.8 4.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
دلار / روپیه اندونزی 14070 14080 14085 14080 14099 35.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 - 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۴۱