کالایاب
شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:35:05
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

507,959
قیمت روز
707 (0.14%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
70,695 (16.17%)
تغییر ۳ ماهه
61,955 (13.89%)
تغییر ۶ ماهه
101,790 (25.06%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,372
قیمت روز
4 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:31:52
234 (7.45%)
تغییر ۳ ماهه
116 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
241 (7.69%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 9511.2 9519.4 9508.5 9519.4 2.80 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
CAD/IDR 10975.3 10534 - 10534 10548.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CHF/IDR 14539.9 14336.7 - 14336.7 14344.3 1.30 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2015 - 2015 2015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 15686.01 - 15686.01 15686.01 0.16 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۵۴
GBP/IDR 18467.9 17323 - 17230 17323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
HKD/IDR 1823.1 1815.3 - 1788.9 1815.3 3.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0104 - 0.0103 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
IDR/CAD 0.8986 0.9355 - 0.9342 0.9355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
IDR/CHF 0.0068 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/CNY 0.0471 0.0496 0.0495 0.0495 0.0496 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
IDR/EUR 0.0059 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۵۷
IDR/GBP 0.0053 0.0058 - 0.0057 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۶:۲۴
IDR/INR 0.0048 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۳۶
IDR/JPY 0.7589 0.7473 - 0.7464 0.7473 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
IDR/KRW 7.6997 8.436 - 8.428 8.436 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
IDR/MYR - 0.0293 - 0.0292 0.0293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۹:۳۰
IDR/NZD - 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۳۰
IDR/SGD - 0.0097 - 0.0097 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/THB 0.2248 0.216 0.2159 0.2159 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
IDR/TWD 0.2046 0.2152 - 0.2152 0.2152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۳۶
IDR/ZAR - 0.1077 - 0.1077 0.1079 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 131.86 - 131.86 132.03 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
KRW/IDR 12.795 11.6577 - 11.6292 11.6577 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3356.6 - 3356.6 3356.6 0.50 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۳۰
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 8997.3 - 8997.3 8997.5 7.50 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10141 - 10128.1 10141 6.70 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
THB/IDR 438.29 455.866 455.912 455.866 455.912 0.37 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 446.14 - 446.14 446.14 4.70 1.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2429.91 - 2429.91 2454.7 16.04 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
XAU/IDR - 213427.3 213883.5 213427.3 215842 1372.10 0.64% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
ZAR/IDR 993.84 914.9 - 913.3 914.9 0.90 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
دلار / روپیه اندونزی 14235 14245 14250 14230 14275 20.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۲۷
روپیه اندونزی / دلار 0.007 0.007 - 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۵:۳۵