کالایاب
شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:37:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

436,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
5,031 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
30,398 (7.49%)
تغییر ۶ ماهه
14,124 (3.35%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,356
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:50:49
122 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
16 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
227 (7.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 9869.4 - 9869.4 9869.4 6.90 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۲۱
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
CAD/IDR 10975.3 10727.3 - 10727.3 10727.3 0.10 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۵۱
CHF/IDR 14539.9 14354.1 - 14354.1 14354.1 0.10 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2066 - 2066 2066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲:۴۵
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 16072 - 15917.96 16072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۵۴
GBP/IDR 18467.9 17880 - 17880 17958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
HKD/IDR 1823.1 1819 - 1819 1828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
IDR/CAD 0.8986 0.932 - 0.932 0.932 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۵۱
IDR/CHF 0.0068 0.007 - 0.0069 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
IDR/CNY 0.0471 0.0481 - 0.048 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
IDR/EUR 0.0059 0.0062 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
IDR/GBP 0.0053 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
IDR/INR 0.0048 0.0049 - 0.0048 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۲
IDR/JPY 0.7589 0.7552 - 0.7552 0.7576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
IDR/KRW 7.6997 8.262 - 8.262 8.262 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
IDR/MYR - 0.0293 - 0.0293 0.0293 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
IDR/NZD - 0.0107 - 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۲۹
IDR/SGD - 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
IDR/THB 0.2248 0.218 - 0.218 0.218 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
IDR/TWD 0.2046 0.2136 - 0.2136 0.2137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/ZAR - 0.1011 - 0.1011 0.1033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 132.38 - 131.09 132.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
KRW/IDR 12.795 12.219 - 12.219 12.219 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3446.1 - 3386.6 3446.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 9363 - 9363 9363 0.80 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10499.9 - 10499.9 10499.9 0.80 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
THB/IDR 438.29 458.55 - 458.55 458.55 0.14 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 455.67 - 448.78 455.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2137.73 - 2137.73 2137.73 15.94 0.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۴۵
XAU/IDR - 191739.7 - 191692.7 193268.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۵۷
ZAR/IDR 993.84 988.5 - 953.6 988.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
دلار / روپیه اندونزی 14320 14325 - 14325 14350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
روپیه اندونزی / دلار 0.007 0.007 - 0.0069 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۷