شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:50:20
0 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

445,430
قیمت روز
1,637 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
39,703 (9.79%)
تغییر ۳ ماهه
41,506 (10.28%)
تغییر ۶ ماهه
445,430 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,487
قیمت روز
77 (2.25%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
153 (4.60%)
تغییر ۳ ماهه
436 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
120 (3.32%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 10111.7 9906.7 10111.7 9921.3 180.30 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 54091596 54146676 53884192 54799504 166640.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/IDR 10975.3 10653.4 10443.3 10439.3 10653.4 130.40 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/IDR 14539.9 14074.7 13820.4 13816.8 14074.7 204.70 1.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2088 - 2088 2088 8.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 15762.11 15747.13 15747.13 15762.11 27.14 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
GBP/IDR 18467.9 18398 18325 18111 18398 394.00 2.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HKD/IDR 1823.1 1794.2 1792 1788.8 1799.2 19.40 1.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0099 0.01 0.0099 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
IDR/CAD 0.8986 0.9375 0.9439 0.9361 0.944 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/CHF 0.0068 0.0071 - 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
IDR/CNY 0.0471 0.0479 0.0481 0.0478 0.0481 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/EUR 0.0059 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/GBP 0.0053 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۳:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0051 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۵۷
IDR/JPY 0.7589 0.7839 0.7878 0.7818 0.7878 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/KRW 7.6997 7.964 7.995 7.964 7.999 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/MYR - 0.029 0.0289 0.0289 0.029 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۹
IDR/NZD - 0.0103 0.0104 0.0103 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/SGD - 0.0096 0.0097 0.0096 0.0097 0.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
IDR/THB 0.2248 0.2207 0.2215 0.2204 0.2218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/TWD 0.2046 0.2112 0.2124 0.2112 0.2124 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IDR/ZAR - 0.0998 0.1006 0.0998 0.1006 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 127.5 125.12 125.12 127.5 1.56 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
KRW/IDR 12.795 12.5369 12.3071 12.2965 12.5369 0.17 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3459.7 3393 3391.2 3459.7 45.10 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 9686.1 9487 9476.7 9686.1 146.90 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10399.6 10225.2 10222.8 10399.6 135.10 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
THB/IDR 438.29 452.209 444.417 444.039 452.209 6.18 1.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 459.37 450.63 450.63 459.37 8.30 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2252.75 2244.94 2225.36 2252.75 18.92 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
XAU/IDR - 188784.5 188305.6 186912.9 188784.5 838.30 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/IDR 993.84 1000.8 979.7 1000.8 985.7 14.90 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار / روپیه اندونزی 14097 14107 14102 14102 14135 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 - 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۵۰