شاخص یاب
مجارستان مجارستان
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:04:10
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,919
قیمت روز
10 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
626 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
7,919 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,813
قیمت روز
7 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:34:40
178 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
297 (7.23%)
تغییر ۶ ماهه
413 (9.77%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مجارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/HUF 76.05 76.14 76.12 76.08 76.2 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/HUF 9.32 7.171 7.169 7.141 7.177 0.03 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
AUD/HUF 205.635 205.26 205.22 204.49 205.71 0.36 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۱
BRL/HUF 68.98 69.05 69.04 69.04 69.45 0.43 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/HUF 214.25 214.14 214.04 212.92 214.14 0.93 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۱۸
CHF/HUF 283.66 287.606 287.325 285.726 287.639 1.17 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
CNY/HUF 40.8 40.84 40.85 40.81 40.87 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/HUF 12.5687 12.5822 12.5809 12.5659 12.5845 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/HUF 43.341 43.352 43.348 43.26 43.374 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
EUR/HUF 323.464 323.638 323.62 322.779 323.727 0.19 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۴
GBP/HUF 360.32 360.8 360.5 359.3 360.8 0.40 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۱۸
HKD/HUF 35.59 35.63 35.62 35.6 35.66 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ARS - 0.1393 0.1394 0.1392 0.1398 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۳۹
HUF/CAD - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۱۵
HUF/CHF - 0.0035 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۲۴
HUF/CLP 2.3738 2.3774 2.3779 2.3764 2.4233 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/DKK - 0.0231 0.023 0.023 0.0231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۹
HUF/EUR 0.0031 0.0031 0.003 0.003 0.0031 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۲۴
HUF/IDR 52.01 52.06 52.07 52.05 52.22 0.14 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/INR 0.2497 0.2498 0.2499 0.2497 0.25 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ISK 0.3827 0.3849 0.3848 0.3848 0.3853 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/JMD 0.4805 0.4916 0.4917 0.4915 0.4943 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/JPY 0.394 0.3952 0.395 0.395 0.3983 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
HUF/KES 0.3576 0.3647 0.3648 0.3646 0.3676 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/KRW 3.9977 4.0049 4.0035 3.9967 4.0049 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/LBP 5.2646 5.5118 5.5126 5.4296 5.5126 0.03 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/LKR 0.5611 0.5828 0.5829 0.5746 0.5829 0.01 1.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/NPR 0.3927 0.4032 0.403 0.403 0.4054 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/PHP 0.1908 0.1911 0.1915 0.1911 0.1915 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/PKR 0.4312 0.4411 0.4409 0.438 0.4411 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/PLN - 0.0133 - 0.0132 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۴۵
HUF/RUB 0.2407 0.2407 0.2406 0.2405 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/THB 0.1168 0.1169 0.1168 0.1168 0.1171 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/XAF 2.0274 2.0274 2.0279 2.0271 2.0386 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/XOF 2.0274 2.0274 2.0279 2.0271 2.0837 0.06 2.76% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ZAR - 0.0502 0.0504 0.0496 0.0504 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۹
INR/HUF 4.0014 4.0057 4.0048 4.0032 4.0087 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/HUF 2.604 2.6068 2.607 2.6042 2.6072 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/HUF 2.5364 2.5391 2.5395 2.5297 2.5418 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/HUF 14.76 14.78 14.77 14.75 14.81 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/HUF 33.26 33.29 33.31 33.27 33.32 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
NZD/HUF 187.336 194.55 194.44 193.32 195.15 0.74 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
PHP/HUF 5.2352 5.2409 5.237 5.2338 5.2427 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/HUF 2.2917 2.2941 2.294 2.2822 2.2948 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 75.281 75.224 75.154 75.315 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
RUB/HUF 4.1528 4.1573 4.157 4.1542 4.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/HUF 74.48 74.56 74.57 74.51 74.66 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 30.75 30.73 30.8 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/HUF 204.6 204.82 204.83 204.62 205.06 0.14 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/HUF 8.5537 8.5629 8.5652 8.5572 8.5735 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/HUF 45.96 46.01 46 45.99 46.2 0.11 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/HUF 9.1154 9.1252 9.1253 9.1163 9.1358 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/HUF 2.4 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/HUF 19.4 19.926 19.924 19.832 20.167 0.13 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۲۱
دلار / فورینت مجارستان 286.95 287.14 287.11 284.55 287.41 2.37 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۱
فورینت مجارستان / دلار 0.0035 0.0035 - 0.0035 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴