شاخص یاب
مجارستان مجارستان
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:31:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,832
قیمت روز
5 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:08
913 (11.53%)
تغییر ۳ ماهه
812 (10.12%)
تغییر ۶ ماهه
8,832 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,809
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
29 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
79 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
403 (9.56%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مجارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/HUF 76.05 76.14 - 76.08 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/HUF 9.32 7.172 - 7.172 7.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۵۷
AUD/HUF 205.635 200.71 200.92 200.59 201.07 0.19 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
BRL/HUF 68.98 69.05 - 69.04 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/HUF 214.25 212 212.18 212 212.65 0.57 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۸
CHF/HUF 283.66 279.774 279.951 279.639 280.151 0.10 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
CNY/HUF 40.8 40.84 - 40.81 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/HUF 43.341 42.592 42.603 42.565 42.614 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۹
EUR/HUF 323.464 317.868 317.958 317.671 317.958 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
GBP/HUF 360.32 362.9 362.8 362.7 363.2 0.20 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۸
HKD/HUF 35.59 35.63 - 35.6 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ARS - 0.1393 - 0.1392 0.1398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۳۹
HUF/CAD - 0.0047 - 0.0047 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۷:۲۷
HUF/CHF - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۴۵
HUF/CLP 2.3738 2.3774 - 2.3764 2.4233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/DKK - 0.0235 0.0234 0.0234 0.0235 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۷
HUF/EUR 0.0031 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۴۵
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ISK 0.3827 0.3849 - 0.3848 0.3853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/JMD 0.4805 0.4916 - 0.4915 0.4943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/JPY 0.394 0.3928 0.3925 0.3912 0.3928 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
HUF/KES 0.3576 0.3647 - 0.3646 0.3676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/LBP 5.2646 5.5118 - 5.4296 5.5126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/LKR 0.5611 0.5828 - 0.5746 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/NPR 0.3927 0.4032 - 0.403 0.4054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/PHP 0.1908 0.1911 - 0.1911 0.1915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/PLN - 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۴۵
HUF/RUB 0.2407 0.2407 - 0.2405 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/XAF 2.0274 2.0274 - 2.0271 2.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/XOF 2.0274 2.0274 - 2.0271 2.0837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ZAR - 0.0501 0.0499 0.0499 0.0501 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۴۵
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/HUF 2.604 2.6068 - 2.6042 2.6072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/HUF 2.5364 2.5391 - 2.5297 2.5418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/HUF 33.26 33.29 - 33.27 33.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
NZD/HUF 187.336 192.83 192.9 192.76 193.52 0.26 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
PHP/HUF 5.2352 5.2409 - 5.2338 5.2427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 73.391 73.408 73.293 73.461 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
RUB/HUF 4.1528 4.1573 - 4.1542 4.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/HUF 74.48 74.56 - 74.51 74.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/HUF 45.96 46.01 - 45.99 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/HUF 2.4 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/HUF 19.4 19.939 19.94 19.939 20.009 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۲
دلار / فورینت مجارستان 280.5 280.9 280.85 280.73 282.03 0.84 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۱۹
فورینت مجارستان / دلار 0.0036 0.0036 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۱