کالایاب
شاخص یاب
هاییتی هاییتی
هاییتی
هاییتی

HTG/USD

0.0111
قیمت روز
0 (0.9%)
تغییر روزانه
۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:44:23
0 (7.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (27.92%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هاییتی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/HTG 78.827 99.12 96.79 96.79 99.12 1.26 1.29% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۷:۳۰
GBP/HTG 88.998 114.132 114.15 114.132 114.15 0.24 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۲۱
HTG/GBP - 0.0088 0.0087 0.0087 0.0088 0.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۳۰
HTG/USD - 0.0111 0.011 0.011 0.0111 0.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
دلار / گورده هایتی 88.744 90.473 90.464 90.437 90.473 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱:۲۸