شاخص یاب
کرواسی کرواسی
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1536
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:24:12
0 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (5.70%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,745
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:57
62 (3.41%)
تغییر ۳ ماهه
76 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
101 (5.45%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کرواسی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/HRK 4.7159 4.6832 4.68 4.68 4.6877 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
CAD/HRK - 4.8406 4.8422 4.8406 4.8453 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۴
EUR/HRK 7.4184 7.4073 7.4074 7.4048 7.4074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۸
GBP/HRK 8.2708 8.2428 8.2393 8.2378 8.2428 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۴
HRK/AUD - 0.2135 0.2137 0.2133 0.2137 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HRK/CAD - 0.2065 0.2064 0.2064 0.2065 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲:۱۸
HRK/EUR - 0.1349 0.1348 0.1348 0.1349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲:۳۶
HRK/PLN - 0.5775 0.5778 0.5773 0.5778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۱۸
HRK/USD - 0.1536 0.1535 0.1532 0.1536 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۴
دلار / کونا کرواسی 6.5135 6.5179 6.5177 6.5055 6.5323 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۴