شاخص یاب
گویان گویان
گویان
گویان

GYD/USD

0.0046
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 04:41:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گویان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GYD - 225.6408 225.68 225.6408 225.68 1.12 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/GYD - 256.475 256.51 256.475 256.51 2.37 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۵۱
GYD/USD - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۴:۴۱
USD/GYD - 200.2608 200.2609 200.2608 200.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۵۱