شاخص یاب
گویان گویان
گویان
گویان

GYD/USD

0.0046
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 04:41:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گویان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GYD - 228.67 - 228.67 228.67 1.27 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۲۱
GBP/GYD - 255.1 - 255.1 255.1 1.60 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۳۰
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
GYD/USD - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۴:۴۱
USD/GYD - 200.44 - 200.44 200.44 0.47 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۲۱