کالایاب
شاخص یاب
گواتمالا گواتمالا
گواتمالا
گواتمالا

GTQ/USD

0.1281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:49:18
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گواتمالا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GTQ 8.4457 8.425 - 8.425 8.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/GTQ 9.6392 9.905 - 9.905 9.905 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۱
GTQ/GBP - 0.1009 - 0.1003 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۱۲
GTQ/USD - 0.1281 - 0.128 0.1281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۴۹
دلار / کوتزال گواتمالی 7.61 7.645 - 7.63 7.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴