شاخص یاب
گواتمالا گواتمالا
گواتمالا
گواتمالا

GTQ/USD

0.1268
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:41:09
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گواتمالا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GTQ 8.4457 8.594 - 8.594 8.594 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۲۱
GBP/GTQ 9.6392 9.765 9.753 9.753 9.828 0.08 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۳۶
GTQ/GBP - 0.1024 0.1022 0.1017 0.1024 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۲۱
GTQ/USD - 0.1268 - 0.1268 0.1268 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۱
دلار / کوتزال گواتمالی 7.5539 7.9044 7.8836 7.8836 7.9044 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۴۳