شاخص یاب
گینه گینه
گینه
گینه

GNF/USD

0.00011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گینه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GNF 10331.9 10184.1 10183.7 10183.7 10184.1 51.90 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNF/USD - 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNT/USD - 0.0611 0.0612 0.0579 0.0659 0.00 4.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۱
دلار / فرانک گینه 9080 9360 9195 9195 9360 220.00 2.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۲