کالایاب
شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:57:16
0 (3.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.98%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 5.7179 - 5.7179 5.7179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/GHS - 6.611 - 6.611 6.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
GHS/EUR 0.1823 0.1734 - 0.1734 0.1734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GHS/GBP - 0.1499 - 0.1499 0.1499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GHS/ZAR - 2.7491 - 2.7491 2.7491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
ZAR/GHS - 0.3606 - 0.3606 0.3606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
دلار / سدی غنا 5.09 5.16 - 5.16 5.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۷
سدی غنا / دلار 0.1938 0.1965 - 0.1942 0.1965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۷