کالایاب
شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1842
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:14:15
0 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.48%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 6.0176 - 6.0176 6.0176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۵۷
GBP/GHS - 6.6491 - 6.6491 6.6491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
GHS/EUR 0.1823 0.1661 - 0.1661 0.1661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۵۷
GHS/GBP - 0.1503 - 0.1503 0.1503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۵۴
GHS/ZAR - 2.786 - 2.786 2.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۵۷
ZAR/GHS - 0.3587 - 0.3587 0.3587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۵۷
دلار / سدی غنا 5.43 5.48 - 5.44 5.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۱
سدی غنا / دلار 0.1825 0.1842 - 0.1836 0.1842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۱۴