کالایاب
شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1872
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:25:16
0 (5.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.86%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 6.1035 - 6.1035 6.1035 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
GBP/GHS - 6.852 - 6.7871 6.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۹:۰۰
GHS/EUR 0.1823 0.1642 - 0.1642 0.1642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۵۷
GHS/GBP - 0.1462 - 0.1462 0.1462 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۵۴
GHS/ZAR - 2.6612 - 2.6437 2.6749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۳۵
ZAR/GHS - 0.3758 - 0.3758 0.3758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۵۷
دلار / سدی غنا 5.341 5.441 5.4867 5.35 5.4867 0.05 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۵
سدی غنا / دلار 0.1838 0.1872 0.1878 0.1838 0.1889 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۲۵