شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:33:14
0 (2.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 6.0025 6.1035 - 6.0985 6.104 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۱۵
GBP/GHS - 7.0999 - 7.0999 7.0999 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
GHS/EUR 0.1639 0.1666 0.1667 0.1666 0.1667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۳
GHS/GBP - 0.1413 - 0.1413 0.1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۶
GHS/ZAR - 2.6798 - 2.6798 2.6798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/GHS - 0.373 - 0.373 0.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۶
دلار / سدی غنا 5.44 5.53 - 5.525 5.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۳
سدی غنا / دلار 0.1808 0.1838 - 0.182 0.1842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۳