شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1898
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.68%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 6.2255 - 6.2255 6.2345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
GBP/GHS - 7.1698 - 7.1698 7.1814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۴۵
GHS/EUR 0.1823 0.1594 - 0.1591 0.1594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
GHS/GBP - 0.1384 - 0.1381 0.1384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
GHS/ZAR - 2.5135 - 2.5087 2.5135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/GHS - 0.3947 - 0.3947 0.3954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
دلار / سدی غنا 5.27 5.32 - 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
سدی غنا / دلار 0.188 0.1898 - 0.1809 0.1898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱