شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.2052
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:08
0 (2.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 5.5465 - 5.5465 5.5465 0.05 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۲۱
GBP/GHS - 6.1821 - 6.1821 6.1821 0.11 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۱۸
GHS/EUR 0.1823 0.1787 - 0.1787 0.1787 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۲۱
GHS/GBP - 0.1603 - 0.1603 0.1603 0.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۱۲
GHS/ZAR - 2.9117 - 2.9117 2.9117 0.05 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/GHS - 0.3403 - 0.3403 0.3403 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۲۱
دلار / سدی غنا 4.8726 4.9165 4.99 4.9165 4.99 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۳۲
سدی غنا / دلار 0.2034 0.2052 - 0.2052 0.2052 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۳۲