شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.4798
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 02:31:12
0 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.75%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.5097 1.5088 1.5061 1.511 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
EUR/FJD 2.4176 2.3952 2.3951 2.394 2.4014 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۱
FJD/GBP - 0.3581 0.3579 0.3573 0.3612 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
GBP/FJD 2.6935 2.7507 2.7493 2.7409 2.7556 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
دلار / دلار فیجی 2.0842 2.1608 2.1659 2.124 2.1659 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۱
دلار فیجی / دلار 0.4628 0.4798 0.4787 0.4718 0.4798 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۱