کالایاب
شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.4693
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:14
0 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.50%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.5104 1.5101 1.5101 1.5104 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۵
EUR/FJD 2.4176 2.3837 2.3857 2.3837 2.3861 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
FJD/GBP - 0.3581 0.358 0.358 0.3581 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
GBP/FJD 2.6935 2.7461 2.7466 2.7461 2.7466 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
دلار / دلار فیجی 2.0951 2.1725 - 2.1354 2.1725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۴۱
دلار فیجی / دلار 0.4683 0.4693 - 0.4693 0.4777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۳۱