شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.4751
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:19:09
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.41%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.5099 1.5112 1.5099 1.5216 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۲
EUR/FJD 2.4176 2.3752 2.375 2.375 2.3752 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
FJD/GBP - 0.3721 0.372 0.3712 0.3723 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
GBP/FJD 2.6935 2.6486 2.6512 2.6486 2.6658 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / دلار فیجی 2.105 2.14 - 2.1231 2.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۹
دلار فیجی / دلار 0.4673 0.4751 - 0.474 0.4763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۹