کالایاب
شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.4661
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:44:08
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.48%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.4647 - 1.4645 1.4647 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
EUR/FJD 2.4176 2.3979 2.3967 2.3967 2.3979 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۵۴
FJD/GBP - 0.3748 - 0.3748 0.3748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
GBP/FJD 2.6935 2.6238 - 2.6238 2.6238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
دلار / دلار فیجی 2.1455 2.2022 - 2.2022 2.2022 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۴۴
دلار فیجی / دلار 0.4541 0.4661 - 0.4661 0.4661 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۴۴