کالایاب
شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.4729
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 02:48:06
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.4925 - 1.4846 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
EUR/FJD 2.4176 2.4309 2.4321 2.4309 2.4321 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۵۷
FJD/GBP - 0.3642 0.3619 0.3619 0.3642 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
GBP/FJD 2.6935 2.7311 2.7289 2.7289 2.7311 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۲۱
دلار / دلار فیجی 2.1146 2.1697 2.1556 2.1556 2.1697 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱:۱۳
دلار فیجی / دلار 0.4609 0.4729 0.4644 0.4644 0.4729 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۸