شاخص یاب
منطقه اروپا منطقه اروپا
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1298
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:32:11
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
1 (3.7%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی منطقه اروپا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EUR 0.2351 0.241 0.2411 0.241 0.2411 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
ALL/EUR - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۲۱
ARS/EUR 0.0288 0.0229 0.023 0.0229 0.0231 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
AUD/EUR 0.6357 0.6319 0.6321 0.6318 0.6321 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
BBD/EUR - 0.4358 - 0.4358 0.4358 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
BCH/EUR - 324.7878 - 324.7878 473.2876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
BHD/EUR 2.2748 2.3348 2.3355 2.3348 2.3355 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
BMD/EUR - 0.8849 0.885 0.8849 0.885 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
BRL/EUR 0.2132 0.2391 - 0.2391 0.2391 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۱۲
BTG/EUR - 8.8951 8.9514 8.8951 9.0607 0.17 1.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۹
BWP/EUR - 0.0824 - 0.0824 0.0824 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/EUR 0.6623 0.6681 0.6683 0.6681 0.6683 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
CHF/EUR 0.8774 0.8802 0.8812 0.8802 0.8812 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۱۲
CNY/EUR 0.1261 0.1306 - 0.1306 0.1306 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
CRC/EUR - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CZK/EUR - 0.0389 - 0.0389 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.134 0.1339 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۳:۰۰
DZD/EUR - 0.0074 0.0073 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۱:۱۵
EGP/EUR 0.0483 0.0504 - 0.0504 0.0504 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
ETC/EUR - 3.633 3.634 3.579 3.634 0.05 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۹
ETH/EUR - 108.3412 108.2921 106.9235 108.3412 1.55 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۹
EUR/AED 4.2506 4.148 4.147 4.147 4.148 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/AFN 83.29 83.94 - 83.94 83.94 0.42 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
EUR/ALL 123.05 121.89 - 121.89 121.89 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۶
EUR/AMD 525.37 519.77 519.84 519.77 519.84 2.86 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/ANG 2.0765 1.9842 1.9841 1.9841 1.9842 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/AOA 315.24 316.91 - 315.85 316.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/ARS 34.715 43.5999 43.5982 43.5982 43.6223 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/AZN 1.9602 1.9602 - 1.9423 1.9602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/BBD 2.2563 2.1945 2.1944 2.1944 2.1945 0.02 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/BDT 94.762 92.977 92.993 92.977 92.993 0.39 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/BGN 1.9483 1.9502 1.9504 1.9502 1.9506 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
EUR/BHD 0.4336 0.4226 0.4225 0.4225 0.4226 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
EUR/BIF 2010.3 1999.05 1999 1999 1999.05 9.66 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
EUR/BMD - 1.124 - 1.124 1.124 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
EUR/BND 1.5502 1.5212 1.5214 1.5192 1.5235 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
EUR/BOB 7.7619 7.5874 7.5872 7.5872 7.5874 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
EUR/BRL 4.6852 4.1771 4.178 4.1771 4.1785 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
EUR/BSD 1.1452 1.12 1.1199 1.1199 1.12 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/BTN - 78.9917 78.972 78.972 78.9917 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/BWP 12.15 11.8229 11.822 11.822 11.8229 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
EUR/BYN 2.3496 2.3597 - 2.3589 2.3701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
EUR/BZD 2.266 2.2158 2.2152 2.2152 2.2158 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/CLP 756.27 734.94 735.02 734.94 735.02 0.14 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/CNH - 7.6431 7.6462 7.6431 7.6473 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/CNY 7.9184 7.642 7.6413 7.6412 7.642 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/COP 3444.7 3493 3490 3490 3493 1.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/CRC 639.95 672.33 672.31 672.31 672.33 2.83 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/CUP 1.122 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۵
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
EUR/CZK 25.7125 25.6544 25.6602 25.6544 25.6602 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/DJF 200.62 196.13 196.12 196.12 196.13 0.97 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/DKK 7.457 7.4589 7.4616 7.4589 7.4618 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/DOP 56.673 56.259 56.257 56.257 56.259 0.28 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/DZD 137.16 133.816 133.807 133.807 133.816 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/EGP 20.667 19.784 19.771 19.767 19.784 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/ETB 31.541 31.7548 31.759 31.7548 31.759 0.16 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/FJD 2.4176 2.3827 2.3818 2.3816 2.3827 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/GEL 2.9524 3.0219 - 3.0198 3.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/GHS 5.4365 5.8423 5.8351 5.8351 5.8423 0.07 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/GMD 50.812 52.252 - 52.252 52.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/GNF 10331.9 10184.1 10183.7 10183.7 10184.1 51.90 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/GTQ 8.4457 8.54 - 8.54 8.54 0.04 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۳:۵۱
EUR/GYD - 225.6408 225.68 225.6408 225.68 1.12 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/HKD 9.0869 8.8636 8.861 8.861 8.8641 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/HNL 27.089 27.012 27.011 27.011 27.012 0.13 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/HRK 7.4184 7.4069 7.4049 7.4049 7.4069 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/HTG 78.827 92.53 92.56 92.53 92.56 0.24 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/HUF 323.464 317.876 318.101 317.876 318.428 0.20 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/IDR 16569.4 15889.88 15906 15889.88 15906 58.50 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/INR 80.807 80.4759 80.4692 80.4692 80.5136 0.06 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/IQD 1344.8 1314.74 1314.7 1314.7 1314.74 6.56 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/IRR 15657.3 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/ISK 123.84 133.955 133.939 133.93 133.961 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۹
EUR/JMD 155.46 150.187 150.216 150.187 150.36 0.28 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۹
EUR/JOD 0.814 0.7924 0.7922 0.792 0.7924 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۶
EUR/KES 114.89 111.04 110.98 110.97 111.04 0.15 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/KHR 4592.4 4414.8 4414.5 4414.5 4414.8 4.30 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
EUR/KRW 1293.5 1270.8 1270.1 1270.1 1270.8 0.40 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/KWD 0.3502 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۱
EUR/KYD 0.9403 0.9192 - 0.9192 0.9192 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
EUR/KZT 413.22 423.11 423.19 423.11 423.19 1.16 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/LAK 9567.5 9427.3 9427.1 9427.1 9427.3 26.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/LBP 1703.3 1699.8 1700 1699.8 1702 5.40 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۱
EUR/LFX - 2.292 2.291 2.29 2.297 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۲۱
EUR/LKR 181.55 197.74 197.72 197.72 197.74 0.91 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/LRD - 180.6575 180.65 180.65 180.6575 0.85 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/LSL 16.366 15.6931 15.694 15.6931 15.694 0.19 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/LTL 3.4528 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/LVL - 0.7016 - 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
EUR/LYD 1.5753 1.5369 1.5365 1.5365 1.5369 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/MAD 10.665 10.482 10.481 10.481 10.482 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۶
EUR/MDL 18.971 18.977 18.976 18.976 18.977 0.10 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/MGA 3761 4019.09 4021.1 4019.09 4021.1 35.01 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/MKD 61.139 61.279 61.271 61.259 61.279 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۶
EUR/MMK 1720.2 1704.949 1705 1704.949 1705 26.73 1.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/MOP 9.1161 8.9096 8.9093 8.9093 8.9096 0.05 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/MRO 415.26 429.26 - 429.260 429.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/MUR 38.45 37.29 - 37.29 37.29 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
EUR/MVR - 17.1014 - 17.1014 17.1014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/MWK 832.71 806.382 806.554 803.971 806.733 0.13 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۵۱
EUR/MXN 21.9086 21.737 21.743 21.737 21.743 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/MYR 4.7414 4.5979 4.5987 4.589 4.6065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۹
EUR/MZN 67.45 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/NAD 16.366 15.6931 15.694 15.6931 15.694 0.19 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/NGN 414.85 404.1 - 404.1 404.1 3.20 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
EUR/NIO 36.256 36.54 - 36.54 36.54 0.14 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
EUR/NOK 9.7218 9.7486 9.7527 9.7486 9.7527 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/NPR 127.04 126.267 126.25 126.25 126.267 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/OMR 0.4443 0.4335 - 0.4335 0.4335 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/PAB 1.1273 1.1021 1.102 1.102 1.1021 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/PEN 3.7331 3.7499 3.7506 3.7483 3.7724 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
EUR/PGK 3.7377 3.717 3.7169 3.7169 3.717 0.02 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/PHP 61.669 59.013 - 59.013 59.013 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
EUR/PKR 139.5 156.949 - 156.949 156.949 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/PLN 4.2899 4.3269 4.334 4.3269 4.334 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/PYG 6528.1 6684.7 6683.5 6683.5 6684.7 34.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/QAR 4.0453 3.9533 3.9532 3.9532 3.9533 0.02 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/RON 4.637 4.7394 4.739 4.739 4.7394 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/RSD 117.89 117.921 117.916 117.916 117.921 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/RUB 77.93 74.8534 74.87 74.8534 74.87 0.09 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/RWF 998.71 996.47 996.43 996.43 996.47 4.97 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/SAR 4.3379 4.2319 4.232 4.2316 4.232 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/SCR 14.736 14.434 14.43 14.43 14.434 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/SDG 20.766 20.871 - 20.871 20.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
EUR/SDR 0.8294 0.8113 0.8111 0.8111 0.8113 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/SEK 10.5233 10.4661 10.4718 10.4661 10.4718 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/SGD 1.5807 1.5315 1.5316 1.5315 1.5316 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/SOS 626.6 611.9 - 611.9 611.9 3.20 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۵
EUR/STD 24500 24500 - 24500.0 24500.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/SVC 9.843 9.62 - 9.62 9.62 0.04 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۶
EUR/SYP 596.113 597.013 - 596.601 597.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/SZL 16.4 15.7176 15.718 15.7176 15.718 0.19 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/THB 37.799 35.227 35.223 35.223 35.227 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۲۷
EUR/TJS 10.733 10.5113 10.511 10.511 10.5113 0.05 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/TND 3.1761 3.4346 3.4467 3.4346 3.4467 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۲۴
EUR/TRY 7.0113 5.9486 5.9523 5.9486 5.9601 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/TTD 7.616 7.4864 7.486 7.486 7.4864 0.03 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/TWD 34.372 33.744 33.743 33.743 33.744 0.17 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/TZS 2585.1 2619.77 2619.76 2615.02 2626.22 3.34 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۲۴
EUR/UAH 31.605 30.4293 30.431 30.4293 30.431 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/UGX 4290.2 4091 4090.9 4090.9 4091 18.10 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/UYU 35.805 36.126 36.122 36.122 36.126 0.21 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/UZS 8956.7 9423.57 9423.1 9423.1 9423.57 49.53 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/VEF 92960 93160 - 93160 93160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۰۶
EUR/VND 26411 25748 25747 25747 25748 122.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/XAF 655.96 655.96 - 655.96 655.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۳۶
EUR/XCD 3.1123 3.1457 - 3.1433 3.1463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/XOF 655.49 655.96 - 655.96 663.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/XPF 119.26 119.26 - 119.260 119.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/YER - 282.41 282.44 282.41 282.6 0.16 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
EUR/ZAR 16.6636 15.8853 15.9037 15.8853 15.9037 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.3068 13.304 13.304 13.3068 0.18 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/EUR 1.1146 1.1404 1.1412 1.1404 1.1412 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
GEL/EUR 0.3309 0.3387 - 0.3387 0.3389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
GHS/EUR 0.1823 0.1697 0.1699 0.1697 0.1699 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
HKD/EUR 0.11 0.1128 0.1127 0.1127 0.1131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۲۷
HRK/EUR - 0.1349 - 0.1349 0.1349 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
HUF/EUR 0.0031 0.0031 - 0.0031 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۶
IDR/EUR 0.0059 0.0063 0.0062 0.0062 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
INR/EUR 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0124 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۲۷
JMD/EUR - 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۲۱:۲۱
JOD/EUR 1.2176 1.2503 - 1.2503 1.2503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۵۷
JPY/EUR 0.0078 0.008 - 0.008 0.008 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۱۵
KES/EUR - 0.0087 0.0086 0.0086 0.0087 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۴۲
KRW/EUR 0.0008 0.0786 0.0787 0.0784 0.0788 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۲۱
KWD/EUR 2.8377 2.9068 - 2.9068 2.9068 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۵۱
KYD/EUR - 1.0425 - 1.0425 1.0425 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
LTL/EUR - 0.2893 - 0.2893 0.2893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MDL/EUR - 0.0516 0.0517 0.0516 0.0517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
MUR/EUR - 0.0248 - 0.0248 0.0248 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۶
MXN/EUR 0.0456 0.046 0.0457 0.0457 0.0461 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
MYR/EUR - 0.217 - 0.217 0.217 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
NOK/EUR 0.1028 0.1024 - 0.1024 0.1024 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
NZD/EUR 0.5791 0.6075 0.6076 0.6075 0.6076 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
PEN/EUR - 0.2665 0.2652 0.2652 0.2665 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۱۵
PKR/EUR - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۰۶
PLN/EUR 0.2329 0.2305 0.2306 0.2305 0.2306 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
RUB/EUR 0.0128 0.0134 - 0.0134 0.0134 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
SAR/EUR 0.2303 0.2359 0.2361 0.2359 0.2361 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SEK/EUR 0.095 0.0953 0.0955 0.0953 0.0955 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SGD/EUR 0.6322 0.652 0.6527 0.652 0.6527 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
SZL/EUR - 0.062 - 0.062 0.062 0.00 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۵
THB/EUR - 0.0283 0.0284 0.0282 0.0284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۴۵
TRY/EUR 0.1421 0.1421 - 0.142 0.1429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/EUR 0.0282 0.0287 0.0288 0.0287 0.0288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۴۵
UAH/EUR - 0.0322 - 0.0322 0.0322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۴:۰۶
UYU/EUR - 0.0268 0.0269 0.0268 0.0269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۹
VEF/EUR 0.0074 0.3472 - 0.3472 0.3509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۴۲
VND/EUR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
XAG/EUR - 13.97 - 13.97 13.97 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
XAU/EUR - 1169.97 1170.05 1169.61 1170.05 0.86 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
XPD/EUR - 1263.03 1262.72 1262.72 1263.03 0.99 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
XPT/EUR - 712.81 712.04 712.04 712.81 0.43 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
ZAR/EUR 0.06 0.0629 - 0.0629 0.0629 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
دلار / یورو 0.8851 0.8855 0.885 0.885 0.8858 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۱
یورو / پوند 0.897 0.8757 0.876 0.8757 0.876 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
یورو / دلار 1.1293 1.1298 1.1303 1.1292 1.1303 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۲
یورو / ین ژاپن 127.51 124.67 124.7 124.67 124.745 0.14 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
بیت کوین / یورو 6997.6 3194.02 3193.62 3163.87 3194.02 29.87 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۹
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.4951 1.4959 1.4951 1.4965 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۵
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1335 1.1346 1.1335 1.1348 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۲۱
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5803 1.5816 1.5803 1.5825 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6407 1.6452 1.6407 1.6452 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۶