کالایاب
شاخص یاب
منطقه اروپا منطقه اروپا
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1268
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:41:09
0 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:02:35
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
1 (3.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی منطقه اروپا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EUR 0.2351 0.2421 0.2422 0.2421 0.2422 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
ALL/EUR - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۵۷
ARS/EUR 0.0288 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۲۱
AUD/EUR 0.6357 0.6124 0.613 0.6124 0.613 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
BBD/EUR - 0.4342 - 0.4342 0.4342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۱۸
BCH/EUR - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰
BHD/EUR 2.2748 2.3461 2.3463 2.3461 2.3478 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
BMD/EUR - 0.8903 - 0.8903 0.8903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۵۷
BRL/EUR 0.2132 0.2303 - 0.2303 0.2313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
BTG/EUR - 24.2297 - 24.2297 24.2297 0.72 3.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۵۷
BWP/EUR - 0.0816 - 0.0816 0.0816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/EUR 0.6623 0.6675 - 0.6673 0.6681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
CHF/EUR 0.8774 0.8964 0.8967 0.8952 0.8967 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 7.69% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۴:۱۵
CNY/EUR 0.1261 0.1289 0.1292 0.1289 0.1292 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۰
CRC/EUR - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CZK/EUR - 0.039 - 0.039 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰
DKK/EUR 0.1341 0.1339 - 0.1338 0.1339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۳:۲۷
DZD/EUR - 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۱۵
EGP/EUR 0.0483 0.0531 - 0.0531 0.0531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۵۷
ETC/EUR - 7.614 7.664 7.614 7.677 0.06 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
ETH/EUR - 239.1574 239.2895 239.1574 239.8672 1.28 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/AED 4.2506 4.13 4.128 4.122 4.13 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/AFN 83.29 89.81 - 89.81 89.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۱۸
EUR/ALL 123.05 119.49 - 119.49 119.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۵۷
EUR/AMD 525.37 509.82 - 509.82 509.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
EUR/ANG 2.0765 2.0514 - 2.0514 2.0514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۵۷
EUR/AOA 315.24 316.91 - 315.85 316.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/ARS 34.715 48.813 48.6963 48.6621 48.813 0.20 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
EUR/AZN 1.9602 1.9602 - 1.9423 1.9602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/BBD 2.2563 2.2093 - 2.2093 2.2093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
EUR/BDT 94.762 93.573 - 93.573 93.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
EUR/BGN 1.9483 1.9588 - 1.9488 1.9588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
EUR/BHD 0.4336 0.4217 0.4207 0.4203 0.4217 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
EUR/BIF 2010.3 2044.4 - 2044.4 2044.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۷
EUR/BMD - 1.1232 - 1.1232 1.1232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۵۷
EUR/BND 1.5502 1.514 - 1.5119 1.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
EUR/BOB 7.7619 7.5996 - 7.5996 7.5996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/BRL 4.6852 4.3392 - 4.3172 4.3392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
EUR/BSD 1.1452 1.1217 - 1.1217 1.1217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
EUR/BTN - 77.594 - 77.594 77.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۱
EUR/BWP 12.15 12.116 - 12.116 12.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۷
EUR/BYN 2.3496 2.3597 - 2.3589 2.3701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
EUR/BZD 2.266 2.2252 - 2.2252 2.2252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
EUR/CLP 756.27 771.01 - 771.01 771.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
EUR/CNH - 7.7634 7.7488 7.7385 7.7634 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
EUR/CNY 7.9184 7.7466 7.7531 7.7429 7.7531 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
EUR/COP 3444.7 3632 - 3632 3632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EUR/CRC 639.95 648.31 - 648.31 648.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
EUR/CUP 1.122 1.095 - 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
EUR/CZK 25.7125 25.6154 25.6244 25.614 25.626 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
EUR/DJF 200.62 196.44 - 196.44 196.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
EUR/DKK 7.457 7.4662 7.4661 7.466 7.4666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
EUR/DOP 56.673 57.307 - 57.307 57.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
EUR/DZD 137.16 133.87 133.64 133.64 133.87 0.49 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
EUR/EGP 20.667 18.826 18.803 18.772 18.826 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/ETB 31.541 32.404 - 32.404 32.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/FJD 2.4176 2.4139 2.4124 2.4124 2.4139 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/GEL 2.9524 3.0219 - 3.0198 3.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/GHS 5.4365 6.0476 - 6.0476 6.0476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/GMD 50.812 52.252 - 52.252 52.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/GNF 10331.9 10229.2 - 10229.2 10229.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۰۶
EUR/GTQ 8.4457 8.454 - 8.454 8.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰
EUR/GYD - 226.15 - 226.15 226.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/HKD 9.0869 8.802 8.7961 8.7755 8.802 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/HNL 27.089 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/HRK 7.4184 7.4003 7.4005 7.4003 7.4005 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۰
EUR/HTG 78.827 103.6 - 103.6 103.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۰۰
EUR/HUF 323.464 323.127 323.172 323.018 323.832 0.45 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/IDR 16569.4 15928.05 - 15928.05 15928.05 63.78 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۵۷
EUR/INR 80.807 78.3537 78.2192 78.0543 78.3537 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/IQD 1344.8 1316.8 - 1316.8 1316.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/IRR 15657.3 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/ISK 123.84 141.162 - 141.159 141.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۰
EUR/JMD 155.46 143.838 - 143.838 143.838 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۰
EUR/JOD 0.814 0.7909 0.7891 0.7873 0.7909 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/KES 114.89 112.5 112.59 112.26 112.59 0.16 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/KHR 4592.4 4490.3 - 4490.3 4490.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
EUR/KRW 1293.5 1316.1 1315.6 1315 1316.3 1.60 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/KWD 0.3502 0.3412 0.3404 0.34 0.3412 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/KYD 0.9403 0.9184 - 0.9184 0.9184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
EUR/KZT 413.22 430.63 - 430.63 430.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/LAK 9567.5 9586.9 - 9586.9 9586.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/LBP 1703.3 1665.2 1692 1665.2 1692 1.20 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۰
EUR/LFX - 2.288 2.289 2.288 2.289 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/LKR 181.55 195.83 - 195.83 195.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/LRD - 215.78 - 215.78 215.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/LSL 16.366 16.516 - 16.494 16.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۱۸
EUR/LTL 3.4528 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/LVL - 0.7016 - 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
EUR/LYD 1.5753 1.5406 - 1.5406 1.5406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۱۵
EUR/MAD 10.665 10.458 10.448 10.445 10.458 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/MDL 18.971 20.229 - 20.229 20.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
EUR/MGA 3761 4071.6 - 4071.6 4071.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/MKD 61.139 61.367 61.227 61.115 61.367 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/MMK 1720.2 1701.6 - 1701.6 1701.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
EUR/MOP 9.1161 8.9011 - 8.9011 8.9011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۰۹
EUR/MRO 415.26 429.26 - 429.260 429.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/MUR 38.45 39.16 39.05 39.05 39.16 0.19 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
EUR/MVR - 17.038 - 17.038 17.038 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۹
EUR/MWK 832.71 860.5 824.278 824.278 860.5 29.91 3.60% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
EUR/MXN 21.9086 21.4 21.362 21.362 21.4 0.11 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
EUR/MYR 4.7414 4.6774 - 4.6774 4.6774 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۹
EUR/MZN 67.45 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/NAD 16.366 16.516 - 16.494 16.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۲۷
EUR/NGN 414.85 402.6 - 402.6 402.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۲۱
EUR/NIO 36.256 36.58 - 36.58 36.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۲۷
EUR/NOK 9.7218 9.7551 9.7676 9.7551 9.7676 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
EUR/NPR 127.04 124.05 - 124.05 124.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۲۴
EUR/OMR 0.4443 0.4322 0.4308 0.4308 0.4322 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
EUR/PAB 1.1273 1.1038 - 1.1038 1.1038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۰
EUR/PEN 3.7331 3.7367 - 3.7367 3.7367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۰
EUR/PGK 3.7377 3.7293 - 3.7293 3.7293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۰
EUR/PHP 61.669 58.043 57.98 57.98 58.043 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
EUR/PKR 139.5 175.99 - 175.99 175.99 0.21 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
EUR/PLN 4.2899 4.2585 4.2599 4.2585 4.2599 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
EUR/PYG 6528.1 6925.8 - 6925.8 6925.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۰
EUR/QAR 4.0453 3.9597 - 3.9597 3.9597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۰
EUR/RON 4.637 4.7267 4.7275 4.7267 4.7275 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
EUR/RSD 117.89 117.733 117.76 117.733 117.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
EUR/RUB 77.93 71.7638 71.537 71.537 71.7638 0.15 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
EUR/RWF 998.71 1011.7 - 1011.7 1011.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۳۰
EUR/SAR 4.3379 4.2121 4.2078 4.2078 4.2121 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
EUR/SCR 14.736 14.359 14.344 14.344 14.359 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
EUR/SDG 20.766 20.871 - 20.871 20.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
EUR/SDR 0.8294 0.8121 - 0.8121 0.8121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۹
EUR/SEK 10.5233 10.6508 10.6496 10.6496 10.6508 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
EUR/SGD 1.5807 1.5331 1.5296 1.5296 1.5331 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
EUR/SOS 626.6 611.4 - 611.4 611.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۵۷
EUR/STD 24500 24500 - 24500.0 24500.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/SVC 9.843 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۵۷
EUR/SYP 596.113 597.013 - 596.601 597.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/SZL 16.4 16.495 - 16.495 16.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۹
EUR/THB 37.799 35.087 35.088 35.087 35.088 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
EUR/TJS 10.733 10.519 - 10.519 10.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/TND 3.1761 3.3199 - 3.3199 3.3199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
EUR/TRY 7.0113 6.5151 6.5129 6.5129 6.5151 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
EUR/TTD 7.616 7.5037 - 7.5037 7.5037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/TWD 34.372 34.528 - 34.528 34.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/TZS 2585.1 2569.91 - 2566.03 2571.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۵۷
EUR/UAH 31.605 29.568 - 29.568 29.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/UGX 4290.2 4182.1 - 4182.1 4182.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/UYU 35.805 39.154 - 39.154 39.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۵۷
EUR/UZS 8956.7 9577.5 - 9577.5 9577.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/VEF 92960 93160 - 93160 93160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۰۶
EUR/VND 26411 25922 - 25922 25922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۲۷
EUR/XAF 655.96 655.96 - 655.96 655.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۳۶
EUR/XCD 3.1123 3.1457 - 3.1433 3.1463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/XOF 655.49 655.96 - 655.96 663.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/XPF 119.26 119.26 - 119.260 119.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/YER - 281.65 281.09 281.09 281.65 0.68 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
EUR/ZAR 16.6636 16.115 16.1002 16.0785 16.115 0.10 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 14.395 - 14.395 14.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۵۷
GBP/EUR 1.1146 1.1259 - 1.1218 1.1259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
GEL/EUR 0.3309 0.3387 - 0.3387 0.3389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
GHS/EUR 0.1823 0.1649 - 0.1649 0.1649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
HKD/EUR 0.11 0.1136 - 0.1136 0.1136 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
HRK/EUR - 0.135 0.1351 0.135 0.1351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
HUF/EUR 0.0031 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۰
IDR/EUR 0.0059 0.0062 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۶
INR/EUR 0.0124 0.0127 - 0.0127 0.0127 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
JMD/EUR - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۳۹
JOD/EUR 1.2176 1.2503 - 1.2503 1.2503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۵۷
JPY/EUR 0.0078 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
KES/EUR - 0.0086 - 0.0086 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
KRW/EUR 0.0008 0.0759 - 0.0759 0.0759 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۹
KWD/EUR 2.8377 2.9212 2.9231 2.9212 2.9231 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
KYD/EUR - 1.0488 - 1.0488 1.0488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
LTL/EUR - 0.2893 - 0.2893 0.2893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MDL/EUR - 0.0488 0.0489 0.0488 0.0489 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MUR/EUR - 0.0238 - 0.0238 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0467 0.0468 0.0467 0.0468 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MYR/EUR - 0.2134 - 0.2134 0.2134 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
NOK/EUR 0.1028 0.1025 0.1023 0.1023 0.1025 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/EUR 0.5791 0.5835 0.582 0.582 0.5835 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PEN/EUR - 0.2671 - 0.2671 0.2671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۰
PKR/EUR - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2347 0.2346 0.2346 0.2347 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RUB/EUR 0.0128 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
SAR/EUR 0.2303 0.2369 0.2378 0.2369 0.2378 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
SEK/EUR 0.095 0.0939 0.0938 0.0938 0.0939 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
SGD/EUR 0.6322 0.6521 0.6531 0.6521 0.6531 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
SZL/EUR - 0.0606 - 0.0606 0.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۹
THB/EUR - 0.0285 0.0284 0.0284 0.0285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
TRY/EUR 0.1421 0.1421 - 0.142 0.1429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/EUR 0.0282 0.0285 - 0.0285 0.0285 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
UAH/EUR - 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۵۷
UYU/EUR - 0.0248 - 0.0248 0.0248 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
VEF/EUR 0.0074 0.3472 - 0.3472 0.3509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۴۲
VND/EUR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
XAG/EUR - 13.55 13.48 13.48 13.55 0.23 1.73% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
XAU/EUR - 1223.62 1209.7 1209.7 1223.62 20.31 1.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
XPD/EUR - 1329.22 1331.01 1329.22 1331.01 0.38 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
XPT/EUR - 721.39 721.45 721.39 721.45 3.60 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/EUR 0.06 0.062 0.0621 0.062 0.0622 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
دلار / یورو 0.8875 0.8878 0.8876 0.8875 0.8909 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۴۱
یورو / پوند 0.897 0.888 - 0.888 0.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
یورو / دلار 1.1264 1.1268 1.127 1.1227 1.127 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۴۱
یورو / ین ژاپن 127.51 121.274 121.366 121.274 121.526 0.27 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
بیت کوین / یورو 6997.6 8249.26 8259.53 8249.26 8259.53 116.97 1.44% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.498 - 1.4965 1.4983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1155 1.1151 1.1151 1.1169 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.6325 1.631 1.6309 1.6326 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.7133 1.7168 1.7133 1.7168 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱