کالایاب
شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

185.7187
قیمت روز
1 (0.58%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:43:10
67 (26.47%)
تغییر ۳ ماهه
39 (26.46%)
تغییر ۶ ماهه
85 (31.51%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0282 - 0.0282 0.0282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۳۶
ETB/USD - 0.034 - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۴۷
ETC/EUR - 5.383 - 5.383 5.383 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
ETC/USD - 6.314 6.3191 5.8766 6.3883 0.41 6.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
ETH/CAD - 243.58 - 243.58 247.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
ETH/EUR - 168.0928 - 168.0928 168.0928 0.96 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
ETH/GBP - 152.3304 - 152.3304 155.8958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 32.2628 - 32.2628 32.2628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
GBP/ETB 35.165 34.622 - 34.622 34.622 0.50 1.44% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۵۴
دلار / بیر اتیوپی 29.0127 29.4819 - 29.3936 29.4819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۲۷
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 185.7187 185.7294 183.591 189.0191 1.08 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳