کالایاب
شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

169.3773
قیمت روز
2 (1.32%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 04:52:10
50 (42.37%)
تغییر ۳ ماهه
35 (17.25%)
تغییر ۶ ماهه
470 (73.52%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0266 - 0.0266 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ETB/USD - 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۴۱
ETC/EUR - 5.248 - 5.248 5.248 0.06 1.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۱۵
ETC/USD - 5.8909 5.8928 5.7486 5.9348 0.14 2.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۵۱
ETH/CAD - 229 228.81 228.81 229 1.11 0.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۲۱
ETH/EUR - 150.6297 - 150.6297 150.6297 0.50 0.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲:۱۵
ETH/GBP - 131.233 131.4298 129.2781 131.4298 1.18 0.90% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 32.077 - 32.077 32.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/ETB 35.165 37.088 - 37.088 37.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
دلار / بیر اتیوپی 28.65 29.15 - 28.8671 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۶
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 169.3773 169.3597 167.1656 169.8099 2.21 1.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۵۲