شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

176.1083
قیمت روز
3 (1.74%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:01:05
21 (10.62%)
تغییر ۳ ماهه
71 (28.72%)
تغییر ۶ ماهه
44 (33.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0256 - 0.0256 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۶
ETB/USD - 0.0331 - 0.0331 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۰
ETC/EUR - 3.962 - 3.962 3.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ETC/USD - 4.3999 4.4025 4.324 4.4214 0.07 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
ETH/CAD - 233.9 - 233.9 233.9 1.40 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۶
ETH/EUR - 159.3948 - 159.3948 159.3948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ETH/GBP - 137.1664 - 137.1664 137.1664 0.78 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۶
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 33.033 33.702 33.705 33.692 33.717 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
GBP/ETB 38.5228 39.2916 39.2855 39.2733 39.3372 0.17 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
دلار / بیر اتیوپی 29.8372 30.4303 - 30.1356 30.4303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۴۰
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 176.1083 176.2337 173.0523 176.7957 3.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱