کالایاب
شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

270.2135
قیمت روز
3 (1.24%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:43:10
132 (95.28%)
تغییر ۳ ماهه
160 (144.62%)
تغییر ۶ ماهه
265 (49.51%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0273 - 0.0272 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
ETB/USD - 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۴۱
ETC/EUR - 7.614 7.664 7.614 7.677 0.06 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
ETC/USD - 8.5221 8.5191 8.4754 8.5877 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۴۳
ETH/CAD - 358 - 348.75 358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
ETH/EUR - 239.1574 239.2895 239.1574 239.8672 1.28 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
ETH/GBP - 214.3378 - 211.3088 214.3378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 32.404 - 32.404 32.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۴:۵۷
GBP/ETB 35.165 36.204 - 36.204 36.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
دلار / بیر اتیوپی 28.7119 28.999 - 28.999 28.999 0.40 1.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۵۱
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 270.2135 270.4995 266.3235 271.0391 3.31 1.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۴۳