شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

123.4555
قیمت روز
3 (2.1%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:06:17
52 (29.78%)
تغییر ۳ ماهه
168 (57.61%)
تغییر ۶ ماهه
809 (86.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0273 - 0.0273 0.0273 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۲۷
ETB/USD - 0.035 - 0.035 0.035 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۶
ETC/EUR - 3.633 3.634 3.579 3.634 0.05 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۹
ETC/USD - 4.1239 4.122 4.0672 4.1486 0.04 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۶
ETH/CAD - 160.18 160.08 159.58 161.59 0.36 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۵۱
ETH/EUR - 108.3412 108.2921 106.9235 108.3412 1.55 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۹
ETH/GBP - 97.8792 97.8982 95.8427 97.8982 2.03 2.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۵۷
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 31.7548 31.759 31.7548 31.759 0.16 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/ETB 35.165 36.095 36.098 36.095 36.098 0.33 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
دلار / بیر اتیوپی 28.25 28.95 28.74 28.74 28.95 0.20 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۵:۰۴
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 123.4555 123.4695 120.3767 123.6602 2.54 2.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۶