شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

90.3173
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:23
80 (46.91%)
تغییر ۳ ماهه
401 (81.63%)
تغییر ۶ ماهه
525 (85.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0281 - 0.0281 0.0281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
ETB/USD - 0.0356 - 0.0356 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۱
ETC/USD - 3.9565 - 3.9074 4.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
ETH/EUR - 77.2831 78.3183 77.2831 79.0494 0.09 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۴۸
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 31.5216 - 31.513 31.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۶
GBP/ETB 35.165 34.996 - 34.996 34.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
دلار / بیر اتیوپی 27.748 28.189 - 28.189 28.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۳
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 90.3173 - 89.5545 92.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸