کالایاب
شاخص یاب
مصر مصر
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0583
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:29:15
0 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.00%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,876
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:32:26
1,402 (10.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,352 (9.99%)
تغییر ۶ ماهه
3,022 (16.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مصر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EGP 4.8563 4.8726 - 4.8693 4.8742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/EGP 0.5949 0.5969 - 0.5964 0.5971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 - 4.4166 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EGP 2.6055 2.6143 - 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EGP/AED 0.2055 0.2056 - 0.2055 0.2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
EGP/EUR 0.0483 0.0517 - 0.0515 0.0517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۱۲
EGP/GBP 0.0434 0.0434 - 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EGP/JPY 6.1629 6.498 - 6.479 6.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
EGP/PKR 6.8489 8.238 - 8.231 8.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
EGP/SAR 0.2097 0.2101 - 0.21 0.2102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EGP/ZAR - 0.8159 0.8167 0.8159 0.8167 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۴
EUR/EGP 20.667 19.303 - 19.299 19.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/EGP 23.037 22.3061 22.3106 22.3047 22.3106 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۳۶
HKD/EGP 2.2724 2.2801 - 2.2785 2.2808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/EGP 0.162 0.1625 - 0.162 0.1626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/EGP 2.124 2.1311 - 2.1287 2.1318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/EGP 0.3343 0.3355 - 0.335 0.3355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/EGP 0.2653 0.266 - 0.2659 0.2662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/EGP 4.756 4.772 - 4.7695 4.7748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/EGP 2.9356 2.9455 - 2.9414 2.9586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/EGP 0.1557 0.1562 - 0.1562 0.1563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/EGP 1.2388 1.2234 1.223 1.2211 1.2234 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۲۴
پوند مصر / دلار 0.058 0.0583 - 0.058 0.0584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۹
دلار / پوند مصر 17.15 17.25 - 17.1695 17.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۱۴