شاخص یاب
مصر مصر
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0558
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:48:15
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.53%)
نوسان سالیانه

EGX 100

12,997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:04:44
2,312 (15.10%)
تغییر ۳ ماهه
3,224 (19.88%)
تغییر ۶ ماهه
1,683 (11.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مصر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EGP 4.8563 4.8726 4.8741 4.8693 4.8742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/EGP 0.5949 0.5969 0.5971 0.5964 0.5971 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EGP 13.1306 13.1747 13.1806 13.1676 13.1866 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 4.4206 4.4166 4.448 0.03 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EGP 13.6832 13.7292 13.7338 13.7173 13.7338 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EGP 18.1279 18.1889 18.1949 18.1563 18.1949 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EGP 2.6055 2.6143 2.6151 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EGP 2.769 2.7783 2.7797 2.7744 2.7797 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EGP/AED 0.2055 0.2056 0.2057 0.2055 0.2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
EGP/EUR 0.0483 0.049 0.0491 0.049 0.0491 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۲۷
EGP/GBP 0.0434 0.0434 0.0433 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EGP/JPY 6.1629 6.318 6.319 6.318 6.331 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۶
EGP/PKR 6.8489 7.672 - 7.664 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۰:۵۱
EGP/SAR 0.2097 0.2101 0.2102 0.21 0.2102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EGP/ZAR - 0.7942 0.7923 0.7835 0.7942 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۶
EUR/EGP 20.667 20.357 20.358 20.331 20.358 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۶
GBP/EGP 23.037 22.6164 22.6527 22.6162 22.6655 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۴
HKD/EGP 2.2724 2.2801 2.2808 2.2785 2.2808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 0.2563 0.2563 0.2565 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/EGP 0.162 0.1625 0.1626 0.162 0.1626 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EGP 0.9426 0.9458 0.9461 0.9437 0.9486 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/EGP 2.124 2.1311 2.1312 2.1287 2.1318 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EGP 11.9638 12.0041 12.0124 11.9713 12.0129 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/EGP 0.3343 0.3355 0.3352 0.335 0.3355 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EGP 4.8135 4.8251 4.8277 4.8237 4.831 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/EGP 0.2653 0.266 0.2661 0.2659 0.2662 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/EGP 4.756 4.772 4.7727 4.7695 4.7748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EGP 1.9621 1.9687 1.969 1.967 1.9701 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EGP 13.0643 13.1082 13.112 13.0992 13.1154 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 0.5483 0.5477 0.5483 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/EGP 2.9356 2.9455 2.9452 2.9414 2.9586 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EGP 0.582 0.584 0.5841 0.5837 0.5842 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/EGP 0.1557 0.1562 - 0.1562 0.1563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/EGP 1.2388 1.2584 1.2609 1.2584 1.2754 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۶
پوند مصر / دلار 0.0556 0.0558 0.0559 0.0558 0.056 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۴۸
دلار / پوند مصر 17.926 17.97 17.991 17.937 17.991 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴