شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر مصر
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0623
قیمت روز
0 (0.48%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:25:05
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.45%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,313
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:41
115 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
934 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
407 (2.93%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مصر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/EGP 0.2691 0.2708 - 0.2708 0.2708 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
AUD/EGP 10.9405 11.0086 11.0127 11.0046 11.0305 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
BRL/EGP 3.8275 3.8514 - 3.8514 3.8514 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
CAD/EGP 12.0854 12.1607 12.1634 12.1602 12.1685 0.08 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
CHF/EGP 16.2064 16.3074 16.3057 16.3016 16.3082 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
CNY/EGP 2.283 2.2972 2.2973 2.2963 2.2981 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
DKK/EGP 2.3785 2.3933 - 2.3926 2.3943 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۱۵
EGP/AED 0.2281 0.2282 - 0.2282 0.2282 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
EGP/EUR 0.0561 0.0561 - 0.0561 0.0561 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
EGP/GBP 0.0481 0.0481 - 0.0481 0.0481 0.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
EGP/JPY 6.7366 6.7385 6.7379 6.7373 6.7441 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
EGP/PKR 9.6192 9.7819 - 9.7819 9.7819 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
EGP/SAR 0.2329 0.2329 - 0.2329 0.2329 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
EGP/ZAR - 0.917 - 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
EUR/EGP 17.769 17.8861 17.8877 17.8813 17.8942 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
GBP/EGP 20.7222 20.8529 20.8497 20.8432 20.8771 0.09 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
HKD/EGP 2.0504 2.0632 2.0633 2.0627 2.0633 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
INR/EGP 0.2236 0.225 0.2251 0.2248 0.2251 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
JPY/EGP 0.148 0.1489 0.1488 0.1488 0.1489 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
MXN/EGP 0.8282 0.8334 0.8335 0.8331 0.8345 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NOK/EGP 1.754 1.7649 1.765 1.7641 1.7688 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
NZD/EGP 10.3033 10.3675 10.3683 10.3643 10.3909 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
PHP/EGP 0.3151 0.3171 0.3172 0.3167 0.3172 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
PLN/EGP 4.141 4.1668 4.1673 4.1647 4.1745 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
RUB/EGP 0.2515 0.2531 - 0.2531 0.2531 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
SAR/EGP 4.2798 4.3064 - 4.3011 4.3144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
SEK/EGP 1.662 1.6724 1.6723 1.6714 1.6759 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
SGD/EGP 11.7872 11.8606 11.8628 11.8593 11.8645 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
THB/EGP 0.5317 0.535 0.5349 0.5349 0.5352 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
TRY/EGP 2.8108 2.8283 2.8282 2.8282 2.8303 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
TWD/EGP 0.5263 0.5296 0.53 0.5289 0.5304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۳
VEF/EGP 0.0005 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
ZAR/EGP 1.0855 1.0923 1.0925 1.0914 1.0935 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۵۴
پوند مصر / دلار 0.0619 0.0623 - 0.0623 0.0623 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۲۵
دلار / پوند مصر 16.05 16.15 - 16.11 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۵۱
درهم امارات - پوند مصر 4.3695 4.3968 - 4.3968 4.3968 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴