کالایاب
شاخص یاب
الجزایر الجزایر
الجزایر
الجزایر

DZD/USD

0.0083
قیمت روز
0 (1.2%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 04:41:11
0 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی الجزایر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DZD/EUR - 0.0074 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
DZD/USD - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۴:۴۱
EUR/DZD 137.16 132.35 - 132.35 132.35 1.11 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/DZD 152.92 152.92 - 152.92 152.92 1.43 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
دلار / دینار الجزایر 118.95 119.77 119.477 119.475 119.86 0.35 0.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۰