شاخص یاب
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1515
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:28:10
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:05:00
85 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
85 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
22 (1.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/DKK 1.7531 1.7971 - 1.7971 1.7972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/DKK 4.7409 4.7373 - 4.7373 4.7398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BGN/DKK - 3.8058 - 3.8058 3.8074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/DKK 4.942 4.9309 - 4.9309 4.9361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/DKK 6.5453 6.6136 - 6.6135 6.6172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۲۷
CNY/DKK 0.9396 0.9549 - 0.9548 0.9549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
COP/DKK - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
CZK/DKK - 0.2893 - 0.2888 0.2894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۹
DKK/AED 0.5699 0.5558 - 0.5558 0.5588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.211 - 0.2109 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2612 - 0.2612 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.2027 - 0.2026 0.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
DKK/CHF 15.276 15.109 - 15.108 15.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0446 - 1.0446 1.0448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/COP 461.84 476.2 - 476.2 476.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
DKK/CZK 3.4471 3.451 - 3.451 3.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.1339 - 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۴
DKK/GBP 0.1203 0.1203 - 0.1201 0.1206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۵۱
DKK/HKD 1.2184 1.1831 - 1.1825 1.1831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/HUF 43.341 43.325 - 43.325 43.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.8959 - 10.893 10.8959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/ISK - 18.627 - 18.596 18.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 17.1654 - 17.1637 17.1654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 3.0632 - 3.0632 3.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/MYR 0.6357 0.6333 - 0.6333 0.6333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.3043 - 1.3043 1.3043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2228 - 0.2227 0.2228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 8.019 - 8.019 8.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/PKR 18.71 21.066 - 21.063 21.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/PLN 0.5754 0.5744 - 0.5744 0.5747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 - 0.582 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/SEK 1.411 1.3716 - 1.3716 1.3723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/SGD 0.2117 0.2085 - 0.2085 0.2085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/THB 5.0682 4.9715 - 4.9714 4.9715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/TRY 0.9419 0.8108 - 0.8108 0.8113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
DKK/TWD 4.6084 4.566 - 4.566 4.5689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
DKK/UAH 4.2374 4.1948 - 4.1948 4.1964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
DKK/VEF 12511.1707 12542.527 - 12490.437 12557.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
DKK/XAF 87.97 87.97 - 87.96 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/XCD 0.4173 0.4218 - 0.4214 0.4218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1789 - 2.1783 2.1789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
EUR/DKK 7.457 7.464 - 7.464 7.4655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/DKK 8.3133 8.309 - 8.309 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
HKD/DKK 0.8206 0.8449 - 0.8449 0.8449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HUF/DKK - 0.0231 - 0.023 0.0231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۹
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ISK/DKK - 0.0534 - 0.053 0.0535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
JPY/DKK 0.0583 0.0581 - 0.0581 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
MXN/DKK 0.3404 0.3261 - 0.3261 0.3261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
MYR/DKK 1.5712 1.5769 - 1.5769 1.5771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
NOK/DKK 0.7668 0.7659 - 0.7659 0.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
NZD/DKK 4.3192 4.4851 - 4.4851 4.4878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
PHP/DKK 0.1207 0.1242 - 0.1242 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
PLN/DKK 1.7367 1.7386 - 1.7386 1.7389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
RUB/DKK 0.0957 0.0989 - 0.0989 0.0989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
SAR/DKK 1.7169 1.7183 - 1.7182 1.7198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/DKK 0.7084 0.7285 - 0.7285 0.7285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
SGD/DKK 4.7175 4.7934 - 4.7934 4.7966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.2292 - 1.2292 1.2295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TWD/DKK 0.2101 0.2069 - 0.2068 0.2069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
UAH/DKK 0.2316 0.2339 - 0.2338 0.2339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
VEF/DKK 0.0553 0.0554 - 0.0554 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
ZAR/DKK 0.447 0.4582 - 0.4582 0.4585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
دلار / کرون دانمارک 6.6007 6.6065 - 6.6042 6.6081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
کرون دانمارک / دلار 0.1514 0.1515 - 0.1514 0.1515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۲۸