کالایاب
شاخص یاب
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1505
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:55:15
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
19 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
119 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
128 (9.82%)
تغییر ۶ ماهه
95 (7.09%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/DKK 1.7531 1.809 1.8079 1.8074 1.809 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/DKK 4.7409 4.7502 4.7482 4.7472 4.7514 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
BGN/DKK - 3.803 3.8048 3.803 3.8052 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/DKK 4.942 4.9649 4.9671 4.9641 4.9694 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
CHF/DKK 6.5453 6.5528 6.5463 6.5424 6.5528 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
CNY/DKK 0.9396 0.9897 0.985 0.985 0.9897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
COP/DKK - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
CZK/DKK - 0.2904 0.2905 0.2904 0.2905 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/AED 0.5699 0.5521 0.5527 0.5521 0.5528 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.2104 0.2105 0.2103 0.2106 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2609 0.2617 0.2609 0.2619 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.2014 0.2013 0.2012 0.2014 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/CHF 15.276 15.209 15.231 15.209 15.276 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0086 1.0018 1.0018 1.0086 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/COP 461.84 469.34 - 469.34 469.34 3.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
DKK/CZK 3.4471 3.436 3.439 3.436 3.439 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.1339 - 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
DKK/GBP 0.1203 0.1158 - 0.1157 0.1161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۲۱
DKK/HKD 1.2184 1.1812 1.181 1.18 1.1812 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/HUF 43.341 42.829 42.836 42.801 42.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.4458 10.4411 10.4361 10.4458 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/ISK - 18.114 18.113 18.113 18.114 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 16.8541 16.8524 16.8345 16.8553 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/LVL - 0.0941 - 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 2.8288 2.8278 2.8264 2.8297 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/MYR 0.6357 0.6241 0.6256 0.6241 0.6256 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.2802 1.2804 1.2801 1.2808 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2249 0.2251 0.2249 0.2252 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 7.7729 7.7628 7.7628 7.7729 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/PKR 18.71 21.331 21.362 21.304 21.362 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/PLN 0.5754 0.5729 0.573 0.5728 0.573 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 - 0.582 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/SEK 1.411 1.3992 1.3994 1.3992 1.4003 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/SGD 0.2117 0.204 0.2039 0.2039 0.204 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۲۴
DKK/THB 5.0682 4.7879 4.7855 4.7852 4.7879 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/TRY 0.9419 0.8744 0.8767 0.8715 0.8776 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
DKK/TWD 4.6084 4.5121 - 4.5121 4.5121 0.02 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
DKK/UAH 4.2374 4.0074 - 4.0074 4.0074 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
DKK/VEF 12511.1707 12542.527 - 12490.437 12557.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
DKK/XAF 87.97 87.97 - 87.96 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/XCD 0.4173 0.4218 - 0.4214 0.4218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1168 2.1151 2.1132 2.1168 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/DKK 7.457 7.4658 7.4661 7.4658 7.4662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
GBP/DKK 8.3133 8.63 8.631 8.63 8.636 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
HKD/DKK 0.8206 0.8464 0.8466 0.8464 0.8473 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
HUF/DKK - 0.0233 - 0.0233 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۴
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ISK/DKK - 0.0549 - 0.0549 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۴
JPY/DKK 0.0583 0.0592 - 0.0589 0.0592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۴
MXN/DKK 0.3404 0.353 0.3531 0.353 0.3536 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
MYR/DKK 1.5712 1.601 1.5966 1.5966 1.601 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
NOK/DKK 0.7668 0.7805 0.7802 0.7802 0.7808 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
NZD/DKK 4.3192 4.4431 4.4403 4.4384 4.4431 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
PHP/DKK 0.1207 0.1283 0.1282 0.1282 0.1284 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
PLN/DKK 1.7367 1.7449 1.7446 1.7443 1.7449 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
RUB/DKK 0.0957 0.1039 0.1041 0.1039 0.1041 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
SAR/DKK 1.7169 1.7183 - 1.7182 1.7198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/DKK 0.7084 0.7141 0.7139 0.7138 0.7141 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
SGD/DKK 4.7175 4.8986 4.8993 4.8986 4.9033 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.1431 1.1399 1.1357 1.1451 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
TWD/DKK 0.2101 0.2092 - 0.2092 0.2092 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
UAH/DKK 0.2316 0.2446 - 0.2446 0.2446 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/DKK 0.0553 0.0554 - 0.0554 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
ZAR/DKK 0.447 0.4719 0.4724 0.4719 0.4727 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
دلار / کرون دانمارک 6.6435 6.6453 6.6461 6.6418 6.6504 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۴۹
کرون دانمارک / دلار 0.1505 0.1505 0.1506 0.1504 0.1506 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۵۵