کالایاب
شاخص یاب
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1489
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:59:09
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

241
قیمت روز
1 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
38 (18.72%)
تغییر ۳ ماهه
32 (15.31%)
تغییر ۶ ماهه
56 (30.27%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,447
قیمت روز
4 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:02:31
37 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
93 (6.85%)
تغییر ۶ ماهه
42 (3.02%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/DKK 1.7531 1.8288 - 1.8288 1.8289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/DKK 4.7409 4.56 - 4.558 4.5603 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۹:۱۵
BGN/DKK - 3.8037 - 3.8037 3.8037 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/DKK 4.942 5.0646 - 5.0646 5.0646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
CHF/DKK 6.5453 6.8667 - 6.8667 6.8667 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
CNY/DKK 0.9396 0.9515 - 0.9515 0.9515 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
COP/DKK - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۶:۴۵
CZK/DKK - 0.2896 - 0.2896 0.2896 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/AED 0.5699 0.5459 - 0.5458 0.5459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.2193 - 0.2192 0.2193 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۹:۱۵
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2618 - 0.2618 0.2618 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.1974 - 0.1974 0.1974 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/CHF 15.276 14.56 - 14.56 14.56 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0389 - 1.0389 1.0389 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/COP 461.84 500.14 - 500.14 500.14 0.44 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۶
DKK/CZK 3.4471 3.448 - 3.448 3.448 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.1341 0.134 0.134 0.1341 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۶
DKK/GBP 0.1203 0.1225 - 0.1225 0.1225 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/HKD 1.2184 1.1664 - 1.1664 1.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
DKK/HUF 43.341 43.476 - 43.476 43.476 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.5813 - 10.5813 10.5813 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/ISK - 18.39 - 18.39 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۴۲
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 15.8049 - 15.8049 15.8049 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/LVL - 0.0941 - 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 2.9217 - 2.9217 2.9217 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/MYR 0.6357 0.6204 - 0.6204 0.6204 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.3392 - 1.3392 1.3392 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2319 - 0.2319 0.2319 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 7.782 - 7.782 7.782 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/PKR 18.71 23.459 - 23.459 23.459 0.30 1.29% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/PLN 0.5754 0.5824 - 0.5824 0.5824 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 - 0.582 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/SEK 1.411 1.4381 - 1.4381 1.4381 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/SGD 0.2117 0.2061 - 0.2061 0.2061 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/THB 5.0682 4.5971 - 4.5971 4.5971 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/TRY 0.9419 0.8301 - 0.8301 0.8301 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
DKK/TWD 4.6084 4.5728 - 4.5728 4.5728 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۶
DKK/UAH 4.2374 3.7317 - 3.7317 3.7317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۳۶
DKK/VEF 12511.1707 12542.527 - 12490.437 12557.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
DKK/XAF 87.97 87.97 - 87.96 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/XCD 0.4173 0.4218 - 0.4214 0.4218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.2733 - 2.2733 2.2733 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
EUR/DKK 7.457 7.4578 - 7.4578 7.4578 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
GBP/DKK 8.3133 8.165 - 8.165 8.165 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
HKD/DKK 0.8206 0.8572 - 0.8572 0.8572 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
HUF/DKK - 0.023 - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۴۲
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ISK/DKK - 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۴۲
JPY/DKK 0.0583 0.0631 - 0.0631 0.0631 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
MXN/DKK 0.3404 0.3422 - 0.3422 0.3422 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
MYR/DKK 1.5712 1.6103 - 1.6103 1.6103 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
NOK/DKK 0.7668 0.7463 - 0.7463 0.7463 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
NZD/DKK 4.3192 4.3104 - 4.3104 4.3104 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
PHP/DKK 0.1207 0.1282 - 0.1282 0.1282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۴۲
PLN/DKK 1.7367 1.7163 - 1.7163 1.7163 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
RUB/DKK 0.0957 0.1011 - 0.1011 0.1011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۴۲
SAR/DKK 1.7169 1.7183 - 1.7182 1.7198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/DKK 0.7084 0.695 - 0.695 0.695 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
SGD/DKK 4.7175 4.8514 - 4.8514 4.8514 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.2032 - 1.2032 1.2032 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
TWD/DKK 0.2101 0.2066 - 0.2066 0.2066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
UAH/DKK 0.2316 0.2623 - 0.2623 0.2623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۳۶
VEF/DKK 0.0553 0.0554 - 0.0554 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
ZAR/DKK 0.447 0.4394 - 0.4394 0.4394 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
دلار / کرون دانمارک 6.7164 6.7174 6.717 6.717 6.7239 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۱
کرون دانمارک / دلار 0.1489 0.1489 - 0.1489 0.1489 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۵۹