شاخص یاب
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:50:14
0 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

210
قیمت روز
1 (0.48%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:16
28 (15.38%)
تغییر ۳ ماهه
26 (14.13%)
تغییر ۶ ماهه
210 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,361
قیمت روز
7 (0.49%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
102 (8.13%)
تغییر ۳ ماهه
51 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
26 (1.98%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/DKK 1.7531 1.7896 1.7898 1.7886 1.7905 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/DKK 4.7409 4.7111 4.7157 4.7053 4.7157 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۹
BGN/DKK - 3.8065 3.8072 3.8002 3.8072 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/DKK 4.942 4.9879 4.988 4.9779 4.988 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
CHF/DKK 6.5453 6.568 6.5657 6.5648 6.5718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
CNY/DKK 0.9396 0.9776 0.9779 0.9714 0.9779 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
COP/DKK - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
CZK/DKK - 0.2901 0.2902 0.2901 0.2905 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/AED 0.5699 0.5581 0.558 0.5575 0.5584 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.2122 0.212 0.212 0.2124 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۹
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2616 0.2615 0.2611 0.2616 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.2004 0.2006 0.2004 0.2007 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۵۷
DKK/CHF 15.276 15.218 15.221 15.168 15.229 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0224 1.0222 1.0204 1.0268 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/COP 461.84 467.21 - 467.21 467.21 1.81 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
DKK/CZK 3.4471 3.443 3.441 3.437 3.443 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.134 0.1339 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۳:۰۰
DKK/GBP 0.1203 0.1166 0.1164 0.1163 0.1166 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
DKK/HKD 1.2184 1.1935 1.1939 1.1921 1.1942 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/HUF 43.341 42.567 42.524 42.476 42.567 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.8204 10.8289 10.8134 10.8633 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/ISK - 18.143 18.135 18.134 18.143 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 16.8551 16.8674 16.804 16.8674 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/LVL - 0.0941 - 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 2.9163 2.914 2.9078 2.9163 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/MYR 0.6357 0.6183 0.6184 0.6181 0.6198 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.3045 1.3034 1.3013 1.3045 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2214 0.2212 0.2207 0.2214 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۴۵
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 7.9054 7.9072 7.9045 7.9152 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/PKR 18.71 21.27 21.276 21.117 21.276 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/PLN 0.5754 0.5809 0.5805 0.5801 0.5809 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 - 0.582 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/SEK 1.411 1.4154 1.4144 1.4133 1.4154 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/SGD 0.2117 0.2056 0.2053 0.2053 0.2056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۴۵
DKK/THB 5.0682 4.7269 4.7267 4.7231 4.7334 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/TRY 0.9419 0.8069 0.805 0.802 0.8069 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/TWD 4.6084 4.5301 - 4.5301 4.5301 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
DKK/UAH 4.2374 4.0677 - 4.0677 4.0677 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
DKK/VEF 12511.1707 12542.527 - 12490.437 12557.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
DKK/XAF 87.97 87.97 - 87.96 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/XCD 0.4173 0.4218 - 0.4214 0.4218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1477 2.1457 2.1311 2.1477 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
EUR/DKK 7.457 7.4611 7.4614 7.4604 7.4614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
GBP/DKK 8.3133 8.573 8.59 8.573 8.594 0.03 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
HKD/DKK 0.8206 0.8377 0.8375 0.8372 0.8387 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
HUF/DKK - 0.0235 0.0234 0.0234 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ISK/DKK - 0.0549 - 0.0549 0.0549 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۵
JPY/DKK 0.0583 0.0592 0.0591 0.0591 0.0592 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
MXN/DKK 0.3404 0.3427 0.343 0.3427 0.3437 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
MYR/DKK 1.5712 1.6156 1.6154 1.6113 1.6161 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
NOK/DKK 0.7668 0.7664 0.7672 0.7664 0.768 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
NZD/DKK 4.3192 4.5146 4.5157 4.5146 4.5271 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
PHP/DKK 0.1207 0.1261 0.1262 0.1257 0.1262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۴۵
PLN/DKK 1.7367 1.7204 1.7217 1.7204 1.7224 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
RUB/DKK 0.0957 0.0999 0.1 0.0998 0.1001 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۵۷
SAR/DKK 1.7169 1.7183 - 1.7182 1.7198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/DKK 0.7084 0.7062 0.7067 0.7061 0.7072 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
SGD/DKK 4.7175 4.8628 4.8618 4.859 4.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.2385 1.2415 1.2385 1.2447 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
TWD/DKK 0.2101 0.2084 - 0.2084 0.2084 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
UAH/DKK 0.2316 0.2411 - 0.2411 0.2411 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۱۵
VEF/DKK 0.0553 0.0554 - 0.0554 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
ZAR/DKK 0.447 0.4653 0.4658 0.4653 0.4688 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / کرون دانمارک 6.5765 6.5775 6.5783 6.5709 6.5826 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۸:۰۳
کرون دانمارک / دلار 0.152 0.152 0.1521 0.152 0.1522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۵۰