کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:05:16
0 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
7 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
64 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
692 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
81 (7.97%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
20 (1.75%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CZK 6.0455 6.0567 - 6.0556 6.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK 16.35 16.318 16.324 16.318 16.324 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/CZK - 121484 121899.6 120595 122235.8 142.90 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.062 17.069 17.062 17.069 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
CHF/CZK 22.5628 22.489 22.493 22.489 22.496 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/CAD - 0.0586 - 0.0586 0.0586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
CZK/CHF - 0.0443 - 0.0443 0.0444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
CZK/DKK - 0.2902 0.2903 0.2902 0.2904 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CZK/EUR - 0.0389 - 0.0389 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.8918 4.8934 4.8918 4.8934 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CZK/MXN - 0.8202 0.8205 0.8202 0.8209 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
CZK/NOK - 0.372 - 0.3715 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۴
CZK/PLN 0.1667 0.1665 0.1664 0.1664 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.4067 0.4068 0.4067 0.4068 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CZK/USD - 0.0437 - 0.0437 0.0439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
CZK/ZAR - 0.6148 0.615 0.6148 0.615 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
DKK/CZK 3.4471 3.434 3.435 3.434 3.435 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
EUR/CZK 25.7125 25.6708 25.677 25.6708 25.677 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
GBP/CZK 28.6659 29.64 29.661 29.64 29.667 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
HKD/CZK 2.8289 2.8342 - 2.8337 2.8374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 - 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/CZK 0.2016 0.204 - 0.2039 0.2043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۴
MXN/CZK 1.1732 1.2164 1.2169 1.2164 1.2169 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CZK 14.8851 15.255 15.261 15.255 15.261 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
PHP/CZK 0.4161 0.4169 - 0.4166 0.4173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/CZK 5.9885 6.003 - 6.003 6.003 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
RUB/CZK 0.3301 0.3307 - 0.3307 0.3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 - 5.9315 5.9391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CZK 2.4436 2.4563 2.4562 2.4557 2.4563 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/CZK 3.65 3.66 - 3.66 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
VEF/CZK 0.1922 0.1925 - 0.1924 0.1927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.6229 1.623 1.6227 1.623 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
دلار / کرونا چک 22.834 22.869 22.868 22.866 22.87 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۳