شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0431
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:19
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

799
قیمت روز
6 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
26 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
100 (14.31%)
تغییر ۶ ماهه
171 (27.23%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,084
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:31:53
53 (5.18%)
تغییر ۳ ماهه
34 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
24 (2.26%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/CZK 0.3883 0.3885 0.3884 0.387 0.3887 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
AUD/CZK 15.8712 15.879 15.8778 15.819 15.879 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BRL/CZK 5.57 5.57 5.56 5.54 5.57 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BTC/CZK - 172056 - 172056 172056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۶
CAD/CZK 17.53 17.53 17.52 17.45 17.53 0.04 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CHF/CZK 23.3486 23.3587 23.34 23.241 23.3587 0.07 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CNY/CZK 3.3083 3.3097 3.3086 3.2974 3.3097 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CZK/CAD - 0.0573 - 0.0573 0.0573 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
CZK/CHF - 0.0431 - 0.0431 0.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۹:۰۶
CZK/DKK - 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۹:۰۶
CZK/EUR - 0.0392 - 0.0392 0.0392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۹:۰۶
CZK/HUF 13.0995 13.1068 13.108 13.0945 13.121 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CZK/JPY 4.7009 4.7052 4.7068 4.7052 4.7314 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CZK/MXN - 0.8274 - 0.8274 0.8274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۰۶
CZK/NOK - 0.3952 - 0.3952 0.3952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۰۶
CZK/PLN 0.1676 0.1676 0.1677 0.1674 0.1678 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
CZK/RUB 2.7663 2.767 2.7707 2.7605 2.7734 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CZK/SEK 0.4186 0.4189 - 0.4189 0.4201 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
CZK/USD - 0.0431 0.0432 0.0431 0.0432 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
CZK/ZAR - 0.6437 - 0.6437 0.6437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۰۶
DKK/CZK 3.417 3.4185 3.4181 3.4123 3.4186 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
EUR/CZK 25.527 25.547 25.546 25.501 25.547 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
GBP/CZK 29.81 29.829 29.831 29.674 29.842 0.11 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
HKD/CZK 2.9624 2.9636 2.9621 2.9534 2.9636 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
INR/CZK 0.3231 0.3232 0.3231 0.3226 0.3234 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ISK/CZK 0.1854 0.1855 0.1854 0.1852 0.1855 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
JPY/CZK 0.2126 0.2127 0.2126 0.2116 0.2127 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
MXN/CZK 1.2037 1.204 1.2028 1.2012 1.211 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
NOK/CZK 2.5342 2.5348 2.5346 2.5271 2.5348 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
NZD/CZK 14.6854 14.694 14.6904 14.6411 14.7275 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PHP/CZK 0.4564 0.4565 0.4561 0.4545 0.4565 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PKR/CZK 0.1493 0.1493 0.1492 0.148 0.1493 0.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PLN/CZK 5.9633 5.9694 5.9676 5.963 5.977 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
RUB/CZK 0.3614 0.3615 0.3611 0.3606 0.3625 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
SAR/CZK 6.1823 6.185 6.1813 6.1647 6.185 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
SEK/CZK 2.3873 2.389 2.3884 2.3819 2.389 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
SGD/CZK 17.03 17.03 17.02 16.99 17.03 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
THB/CZK 0.764 0.7644 0.7639 0.7617 0.7644 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
TRY/CZK 4.02 4.02 4.01 4 4.02 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
TWD/CZK 0.7611 0.7614 0.7611 0.7599 0.7618 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
VEF/CZK 0.0009 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۱۵
ZAR/CZK 1.5547 1.5553 1.5539 1.5514 1.5629 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
دلار / کرونا چک 23.188 23.195 23.193 23.116 23.21 0.07 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۹
درهم امارات - کرون چک 6.3117 6.3145 6.3123 6.2935 6.3145 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳