شاخص یاب
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0439
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:27:21
0 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

628
قیمت روز
2 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
40 (5.99%)
تغییر ۶ ماهه
628 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:31:59
72 (6.61%)
تغییر ۳ ماهه
62 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
42 (3.98%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CZK 6.0455 6.0567 6.0556 6.0556 6.0635 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CZK 0.7405 0.7419 0.7418 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK 16.35 16.458 16.44 16.438 16.458 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
BRL/CZK 5.48 5.49 5.5 5.49 5.52 0.04 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/CZK - 76354.3 77740.5 76354.3 77740.5 161.50 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.063 17.051 17.038 17.063 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
CHF/CZK 22.5628 22.976 22.98 22.976 22.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/CZK 3.2431 3.2491 3.249 3.249 3.2527 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/CAD - 0.0586 - 0.0586 0.0586 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۱۵
CZK/CHF - 0.0435 0.0434 0.0434 0.0435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CZK/DKK - 0.2885 0.2884 0.2884 0.2885 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CZK/EUR - 0.0387 - 0.0386 0.0387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
CZK/HUF 12.5687 12.5822 12.5809 12.5659 12.5845 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.9616 4.9595 4.9588 4.963 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CZK/MXN - 0.8833 0.8831 0.8828 0.8833 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CZK/NOK - 0.3753 0.3752 0.3751 0.3753 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CZK/PLN 0.1667 0.1662 0.1661 0.1661 0.1662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۵۴
CZK/RUB 3.0238 3.0294 3.0295 3.027 3.0296 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.3977 0.3976 0.3976 0.3978 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
CZK/USD - 0.0439 - 0.0439 0.0442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۲۷
CZK/ZAR - 0.6266 0.627 0.6266 0.6271 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
DKK/CZK 3.4471 3.462 3.461 3.461 3.462 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
EUR/CZK 25.7125 25.841 25.8381 25.8381 25.8425 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
GBP/CZK 28.6659 28.513 28.5 28.494 28.555 0.07 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
HKD/CZK 2.8289 2.8342 2.8337 2.8337 2.8374 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 0.3186 0.3186 0.319 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 0.2073 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/CZK 0.2016 0.2013 0.2014 0.2012 0.2014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
MXN/CZK 1.1732 1.1302 1.1303 1.1302 1.1306 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
NOK/CZK 2.6435 2.6486 2.6487 2.6468 2.6519 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CZK 14.8851 15.71 15.685 15.685 15.71 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
PHP/CZK 0.4161 0.4169 0.4166 0.4166 0.4173 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CZK 0.1822 0.1825 0.1817 0.1817 0.1825 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/CZK 5.9885 6.008 6.005 6.005 6.008 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
RUB/CZK 0.3301 0.3307 0.3308 0.3307 0.3311 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 5.9315 5.9315 5.9391 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CZK 2.4436 2.5129 2.5126 2.5123 2.513 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/CZK 16.26 16.29 16.3 16.29 16.32 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 0.6813 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/CZK 3.65 3.66 3.67 3.66 3.68 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 0.726 0.7259 0.7268 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
VEF/CZK 0.1922 0.1925 0.1924 0.1924 0.1927 0.19 96150.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.5918 1.5916 1.5915 1.5923 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / کرونا چک 22.738 22.7758 - 22.7718 22.8066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۰