کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:49:16
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

831
قیمت روز
3 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
131 (18.71%)
تغییر ۳ ماهه
112 (15.58%)
تغییر ۶ ماهه
194 (30.46%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,037
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
14 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
28 (2.67%)
تغییر ۶ ماهه
21 (1.97%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CZK 6.0455 6.0567 - 6.0556 6.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK 16.35 15.724 - 15.715 15.73 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۱۵
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/CZK - 248995 240946 240946 248995 5803.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CAD/CZK 17.03 17.476 17.477 17.476 17.477 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CHF/CZK 22.5628 23.705 23.681 23.681 23.705 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/CAD - 0.0572 - 0.0572 0.0572 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
CZK/CHF - 0.0421 0.0422 0.0421 0.0422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CZK/DKK - 0.2895 0.2896 0.2895 0.2896 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CZK/EUR - 0.0388 0.0387 0.0387 0.0388 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۶
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.5857 4.5773 4.5773 4.5857 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CZK/MXN - 0.8481 0.8461 0.8461 0.8481 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CZK/NOK - 0.3879 - 0.3879 0.3879 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
CZK/PLN 0.1667 0.1688 0.1687 0.1687 0.1688 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.4169 0.4167 0.4167 0.4169 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
CZK/USD - 0.043 0.0431 0.043 0.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۴۹
CZK/ZAR - 0.6613 - 0.6613 0.6613 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
DKK/CZK 3.4471 3.45 3.448 3.448 3.45 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
EUR/CZK 25.7125 25.7327 25.719 25.719 25.7327 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
GBP/CZK 28.6659 28.122 28.159 28.122 28.159 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
HKD/CZK 2.8289 2.8342 - 2.8337 2.8374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 - 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/CZK 0.2016 0.2178 0.2182 0.2178 0.2182 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
MXN/CZK 1.1732 1.1779 1.18 1.1779 1.18 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CZK 14.8851 14.883 14.865 14.865 14.883 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
PHP/CZK 0.4161 0.4169 - 0.4166 0.4173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/CZK 5.9885 5.914 5.919 5.914 5.919 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
RUB/CZK 0.3301 0.3307 - 0.3307 0.3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 - 5.9315 5.9391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CZK 2.4436 2.3981 - 2.3981 2.3981 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۶
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/CZK 3.65 3.66 - 3.66 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
VEF/CZK 0.1922 0.1925 - 0.1924 0.1927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.5095 1.5161 1.5095 1.5161 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۳۹
دلار / کرونا چک 23.227 23.237 23.258 23.186 23.258 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۱۲