شاخص یاب
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:29:10
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

713
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
85 (13.54%)
تغییر ۳ ماهه
85 (13.54%)
تغییر ۶ ماهه
713 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,060
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:35:14
2 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
45 (4.05%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CZK 6.0455 6.0567 - 6.0556 6.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK 16.35 16.111 16.126 16.111 16.142 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/CZK - 92864.5 90301.9 88824.2 92864.5 3703.40 4.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/CZK 17.03 17.228 17.218 17.214 17.228 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
CHF/CZK 22.5628 22.593 22.608 22.593 22.608 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/CAD - 0.058 - 0.058 0.058 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
CZK/CHF - 0.0442 - 0.0442 0.0442 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۵۴
CZK/DKK - 0.2905 0.2907 0.2905 0.2907 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/EUR - 0.0389 0.039 0.0389 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.884 4.8854 4.884 4.8854 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/MXN - 0.8447 0.8455 0.8444 0.8455 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/NOK - 0.3801 0.3802 0.3801 0.3802 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/PLN 0.1667 0.1687 0.169 0.1687 0.169 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.4124 0.4132 0.4124 0.4132 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
CZK/USD - 0.0441 0.0442 0.0441 0.0442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۲۹
CZK/ZAR - 0.6177 0.6176 0.6176 0.6177 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۵۴
DKK/CZK 3.4471 3.434 3.435 3.434 3.435 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
EUR/CZK 25.7125 25.6239 25.6312 25.6239 25.6318 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/CZK 28.6659 29.515 29.53 29.515 29.53 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۱۵
HKD/CZK 2.8289 2.8342 - 2.8337 2.8374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 - 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/CZK 0.2016 0.2043 - 0.2043 0.2043 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
MXN/CZK 1.1732 1.181 1.1807 1.1807 1.1823 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CZK 14.8851 15.471 15.477 15.471 15.487 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
PHP/CZK 0.4161 0.4169 - 0.4166 0.4173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/CZK 5.9885 5.908 - 5.908 5.908 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
RUB/CZK 0.3301 0.3307 - 0.3307 0.3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 - 5.9315 5.9391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CZK 2.4436 2.4184 2.4198 2.4184 2.4198 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/CZK 3.65 3.66 - 3.66 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
VEF/CZK 0.1922 0.1925 - 0.1924 0.1927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.6154 1.6156 1.6154 1.616 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۴۵
دلار / کرونا چک 22.625 22.645 22.648 22.635 22.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۲