کالایاب
شاخص یاب
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد
کیپ ورد

CVE/USD

0.0102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کیپ ورد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVE/GBP - 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CVE/USD - 0.0102 - 0.0102 0.0102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۱
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
GBP/CVE - 127.49 - 127.49 127.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
USD/CVE - 98.2 - 98.196 98.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱