شاخص یاب
کلمبیا کلمبیا
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

84,114
قیمت روز
209 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,874 (4.40%)
تغییر ۶ ماهه
84,114 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,374
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
128 (8.54%)
تغییر ۳ ماهه
180 (11.58%)
تغییر ۶ ماهه
98 (6.68%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کلمبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/COP 99.28 83.133 - 83.133 83.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۱
BOB/COP 432.8 433.38 431.34 431.34 433.38 1.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/COP 735.07 823.1692 822.7298 821.2742 823.1692 1.80 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
CAD/COP 2283.15 2286.22 2286.92 2285.69 2291.86 4.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/COP 4.4834 4.5887 - 4.5887 4.5887 0.04 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۱۸
COP/ARS 0.0101 0.0119 - 0.0119 0.0119 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۲:۵۴
COP/BOB 0.0023 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
COP/BRL 0.0014 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۳۹
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
COP/CLP 0.2227 0.2102 - 0.2102 0.2102 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۱۸
COP/DKK - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
COP/MXN 0.0064 0.0063 - 0.0063 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱:۱۸
COP/PYG 1.8932 1.9685 1.9779 1.9685 1.9779 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/UYU 0.0104 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/VEF 83.3192 83.5287 - 83.5287 83.5287 0.20 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۵۴
DKK/COP 461.84 477.11 - 477.11 477.11 3.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۱۸
EUR/COP 3444.7 3561 - 3561 3561 19.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/COP 3840.4 3942.2 - 3942.2 3942.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
MXN/COP 157.32 156.11 - 156.11 156.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
PEN/COP 903.71 944.7365 944.0859 944.0859 944.9025 1.86 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
PLN/COP - 840.88 841.57 840.88 841.57 0.86 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۴۲
PYG/COP 0.5176 0.5183 0.5158 0.5158 0.5183 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/COP 94.66 94.79 94.34 94.34 94.79 0.24 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/COP 1.16 1.2 1.21 1.2 1.21 1.19 11900.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۳
ZAR/COP - 219.9 - 219.9 219.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
دلار / پزو کلمبیا 3169 3170 3187.5 3170 3220.6 35.70 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۴۰
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۴۶