کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا کلمبیا
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

122,418
قیمت روز
385 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
21,195 (20.94%)
تغییر ۳ ماهه
23,873 (24.23%)
تغییر ۶ ماهه
37,910 (44.86%)
نوسان سالیانه

COL General

1,548
قیمت روز
2 (0.14%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:02:20
59 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
76 (5.18%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کلمبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/COP 99.28 74.88 - 74.824 74.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۲
BOB/COP 432.8 433.38 - 431.34 433.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/COP 735.07 845.465 - 843.9174 845.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/COP 4.4834 4.7121 - 4.7121 4.7121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۴۲
COP/ARS 0.0101 0.016 - 0.0159 0.016 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۱۵
COP/BOB 0.0023 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
COP/BRL 0.0014 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۹
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
COP/CLP 0.2227 0.207 - 0.207 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۶:۳۶
COP/DKK - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۶:۴۵
COP/MXN 0.0064 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۴۲
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
COP/PYG 1.8932 1.9685 - 1.9685 1.9779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/UYU 0.0104 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/VEF 83.3192 83.5287 - 83.5287 83.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
DKK/COP 461.84 500.14 - 500.14 500.14 0.44 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۶
EUR/COP 3444.7 3742 - 3742 3742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۴
GBP/COP 3840.4 4059.7 - 3988.9 4059.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۵:۳۶
MXN/COP 157.32 171.19 - 171.1 171.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۴۸
PEN/COP 903.71 1009.1472 - 1009.1472 1009.1472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۳۶
PLN/COP - 834.25 - 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
PYG/COP 0.5176 0.5183 - 0.5158 0.5183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UYU/COP 94.66 94.79 - 94.34 94.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/COP 1.16 1.2 - 1.2 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۳
ZAR/COP - 226.57 - 226.57 226.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۳۹
دلار / پزو کلمبیا 3405.23 3411.23 - 3411.23 3447.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۳۳
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۴۶