شاخص یاب
چین چین
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1447
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:28
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

194
قیمت روز
1 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
194 (0.00%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

2,768
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:32:58
77 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
559 (16.79%)
تغییر ۶ ماهه
817 (22.79%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی چین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CNY 1.8639 1.8644 1.8641 1.8641 1.8647 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CNY 0.2283 0.2284 0.2283 0.2283 0.2284 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CNH - 4.971 4.9672 4.9672 4.9724 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
AUD/CNY 5.0339 4.9685 4.9627 4.9619 4.9685 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
BGN/CNY - 3.9889 3.988 3.988 3.9901 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
BRL/CNY 1.6905 1.691 1.6906 1.6906 1.7018 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CNH - 5.154 - 5.154 5.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۵۴
CAD/CNY 5.2448 5.1489 5.1447 5.1435 5.1489 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
CHF/CNH - 6.991 - 6.991 6.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
CHF/CNY 6.9475 6.9381 6.9367 6.9367 6.9407 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CLP/CNY - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵:۵۴
CNH/HKD - 1.1334 1.1313 1.1313 1.1334 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNH/IDR - 2106 - 2103 2106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
CNH/INR - 10.479 - 10.479 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
CNH/JPY - 16.4445 16.4069 16.4069 16.4445 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNH/KRW - 163.2 - 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۵
CNH/PHP - 7.6446 - 7.6446 7.6461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
CNH/THB - 4.753 - 4.753 4.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۶
CNH/TWD - 4.468 - 4.468 4.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
CNY/AED 0.5363 0.5366 0.5367 0.5364 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ARS 4.3786 4.38 4.3805 4.3789 4.3821 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/AUD 0.1984 0.201 0.2012 0.201 0.2013 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۵
CNY/BBD 0.2847 0.2973 0.2987 0.2973 0.2987 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/BGN - 0.25 0.2501 0.25 0.2501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
CNY/BHD 0.0547 0.0555 - 0.0555 0.0555 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
CNY/BRL 0.591 0.592 0.5918 0.5879 0.592 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BYN 0.2964 0.2977 0.2976 0.2976 0.2991 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CAD 0.1904 0.1939 0.1941 0.1939 0.1942 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
CNY/CHF 0.1437 0.144 0.1439 0.1439 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/CLP 96.9 96.22 - 96.22 96.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/CNH 0.9973 0.9978 0.9979 0.9966 0.9983 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/CZK 3.2431 3.2491 3.249 3.249 3.2527 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/DKK 0.9396 0.9542 0.9546 0.954 0.9546 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/EGP 2.6055 2.6143 2.6151 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EUR 0.1261 0.1278 0.1279 0.1278 0.1279 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/GBP 0.1131 0.116 0.1161 0.116 0.1161 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
CNY/HKD 1.1461 1.1327 1.1328 1.1324 1.1328 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/HUF 40.8 40.84 40.85 40.81 40.87 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/IDR 2123.14 2125.19 2125.59 2125.19 2130.84 4.65 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/INR 10.1944 10.467 10.468 10.464 10.468 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/ISK 15.62 15.71 15.72 15.71 15.72 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/JMD 19.61 20.07 20.16 20.07 20.17 0.09 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/JOD 0.1032 0.104 0.1039 0.1039 0.1041 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
CNY/JPY 16.063 16.414 16.413 16.408 16.415 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/KES 14.6 14.89 14.99 14.89 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/KRW 163.15 163.38 163.41 163.38 163.5 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/LBP 214.89 224.98 225.03 221.73 225.03 1.10 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/LKR 22.9 23.79 - 23.79 23.79 0.32 1.36% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/LTL 0.4609 0.4609 - 0.4607 0.4622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CNY/MAD 1.3451 1.4207 1.4209 1.3822 1.4211 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MXN 2.7637 2.7643 2.7632 2.7577 2.7703 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MYR 0.598 0.6061 - 0.6061 0.6061 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
CNY/NAD 2.1015 2.1234 2.1235 2.1234 2.1237 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NOK 1.2264 1.227 1.2269 1.2269 1.2284 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NPR 16.03 16.46 16.54 16.46 16.54 0.08 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/NZD 0.2177 0.2105 0.2108 0.2105 0.2108 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 0.0565 0.0564 0.0565 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
CNY/PAB 0.1422 0.1485 0.1486 0.1485 0.1493 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/PHP 7.7872 7.7984 7.8161 7.7967 7.8167 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/PKR 17.6 18 18.01 18 18.01 0.11 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/PLN 0.5411 0.5504 0.5506 0.5501 0.5506 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/QAR 0.5316 0.5319 0.532 0.5318 0.532 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
CNY/RON 0.585 0.5865 0.5861 0.5861 0.5869 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/RUB 9.8234 9.8234 9.824 9.8224 9.8275 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SAR 0.5471 0.5483 0.5484 0.5479 0.5485 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SEK 1.3274 1.328 1.3282 1.328 1.3297 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/SGD 0.1992 0.199 0.1991 0.199 0.1991 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
CNY/THB 4.7677 4.7717 4.7697 4.7697 4.781 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/TRY 0.8861 0.8891 0.8892 0.8857 0.8925 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/TWD 4.4736 4.3622 - 4.3622 4.3623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/UAH 3.9874 4.0631 4.0641 4.0631 4.0819 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/VEF 14360.4817 14390.4743 - 14389.1796 14403.4342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
CNY/XAF 82.76 82.76 82.77 82.76 83.17 0.41 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/XCD 0.3926 0.3968 0.3969 0.3968 0.3969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ZAR 2.1021 2.0754 2.0764 2.0752 2.0769 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0452 1.045 1.045 1.0457 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
EUR/CNH - 7.8041 7.8125 7.8041 7.8162 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
EUR/CNY 7.9184 7.8002 7.801 7.8002 7.8034 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
GBP/CNH - 8.614 8.618 8.614 8.643 0.03 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
GBP/CNY 8.8265 8.608 8.606 8.606 8.632 0.03 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۱۸
HKD/CNY 0.8712 0.8816 0.8815 0.8815 0.8817 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
IDR/CNY 0.0471 0.0472 - 0.0469 0.0473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
INR/CNY 0.0979 0.0954 - 0.0954 0.0954 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۴۵
JPY/CNY 0.0621 0.0608 - 0.0608 0.0611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۵۴
KRW/CNY 0.6115 0.6105 0.6103 0.6102 0.6105 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/CNY 22.5748 22.5814 22.5781 22.5781 22.5955 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/CNY 0.3617 0.3618 0.362 0.3612 0.3629 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/CNH - 1.657 - 1.657 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
MYR/CNY 1.6772 1.6467 1.6463 1.6463 1.6471 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
NOK/CNH - 0.808 - 0.808 0.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
NOK/CNY 0.8151 0.8153 0.8154 0.8146 0.8155 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.75 - 4.74 4.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
NZD/CNY 4.5864 4.7432 4.7361 4.7361 4.7432 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
PHP/CNY 0.1283 0.1283 0.1282 0.1282 0.1283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 1.8468 1.8454 1.8479 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CNY 0.1018 0.1018 0.1019 0.1018 0.1022 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
SAR/CNY 1.8254 1.826 1.8259 1.8257 1.8265 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CNH - 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۵
SEK/CNY 0.7531 0.7533 0.7532 0.7527 0.7536 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/CNH - 5.034 - 5.034 5.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۲۴
SGD/CNY 5.0089 5.0178 5.0143 5.0143 5.0178 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
THB/CNY 0.2094 0.21 0.2098 0.2098 0.21 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۶
TRY/CNY 1.1265 1.1268 1.1264 1.126 1.1317 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2222 0.2221 0.2221 0.2222 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
VEF/CNY 0.0579 0.0579 - 0.0579 0.0579 0.06 57800.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CNY - 100.54 100.2 100.2 100.54 0.19 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
XAU/CNY - 8579.1 8576.3 8574.3 8579.1 13.70 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.481 0.4806 0.4805 0.4811 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / یوان چین 6.9085 6.9105 - 6.9074 6.9258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
دلار / یوان چین 6.908 6.9115 - 6.9084 6.9243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۴۰
یوان چین / دلار 0.1447 0.1447 - 0.1446 0.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۹