کالایاب
شاخص یاب
چین چین
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1416
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:51:23
0 (2.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

252
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
43 (20.57%)
تغییر ۳ ماهه
41 (19.43%)
تغییر ۶ ماهه
58 (29.90%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:32:47
85 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
289 (9.59%)
تغییر ۶ ماهه
376 (12.83%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی چین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CNY 1.8639 1.8644 - 1.8641 1.8647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CNY 0.2283 0.2284 - 0.2283 0.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CNH - 4.7899 - 4.7899 4.7899 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
AUD/CNY 5.0339 4.7834 - 4.7834 4.7834 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
BGN/CNY - 4.0065 - 4.0065 4.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BRL/CNY 1.6905 1.691 - 1.6906 1.7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CNH - 5.316 - 5.316 5.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۳۶
CAD/CNY 5.2448 5.3183 - 5.3123 5.3183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/CNH - 7.228 - 7.228 7.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CHF/CNY 6.9475 7.1774 - 7.1774 7.1774 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CLP/CNY - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۶
CNH/HKD - 1.1101 - 1.1101 1.1101 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNH/IDR - 2015 - 2015 2015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNH/INR - 10.054 - 10.054 10.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNH/JPY - 15.0749 - 15.0749 15.0749 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNH/KRW - 171.5 - 171.5 171.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNH/PHP - 7.3734 - 7.3734 7.3734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNH/THB - 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۴۲
CNH/TWD - 4.449 - 4.449 4.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNY/AED 0.5363 0.5366 - 0.5364 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ARS 4.3786 4.38 - 4.3789 4.3821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/AUD 0.1984 0.2088 - 0.2088 0.2088 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
CNY/BBD 0.2847 0.2973 - 0.2973 0.2987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/BGN - 0.2494 - 0.2493 0.2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CNY/BHD 0.0547 0.0555 - 0.0555 0.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
CNY/BRL 0.591 0.592 - 0.5879 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BYN 0.2964 0.2977 - 0.2976 0.2991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CAD 0.1904 0.188 - 0.188 0.1882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CNY/CHF 0.1437 0.1392 - 0.1392 0.1392 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/CLP 96.9 99.92 - 99.92 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۴۲
CNY/CNH 0.9973 0.9978 - 0.9966 0.9983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/DKK 0.9396 0.9511 - 0.9511 0.9511 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/EGP 2.6055 2.6143 - 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EUR 0.1261 0.1275 - 0.1274 0.1276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
CNY/GBP 0.1131 0.1166 - 0.1166 0.1167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CNY/HKD 1.1461 1.1107 - 1.1107 1.1107 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/HUF 40.8 40.84 - 40.81 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/INR 10.1944 10.109 - 10.109 10.109 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/ISK 15.62 15.71 - 15.71 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/JMD 19.61 20.07 - 20.07 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/JOD 0.1032 0.104 - 0.1039 0.1041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
CNY/JPY 16.063 15.08 - 15.08 15.08 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/KES 14.6 14.89 - 14.89 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/KRW 163.15 170.1 - 170.1 170.1 0.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/LBP 214.89 224.98 - 221.73 225.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/LKR 22.9 23.79 - 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/LTL 0.4609 0.4609 - 0.4607 0.4622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CNY/MAD 1.3451 1.4207 - 1.3822 1.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MYR 0.598 0.5908 - 0.5908 0.5908 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/NAD 2.1015 2.1234 - 2.1234 2.1237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NOK 1.2264 1.227 - 1.2269 1.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NPR 16.03 16.46 - 16.46 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/NZD 0.2177 0.2212 - 0.2212 0.2212 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
CNY/PAB 0.1422 0.1485 - 0.1485 0.1493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/PHP 7.7872 7.7984 - 7.7967 7.8167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/PLN 0.5411 0.5558 - 0.5545 0.5558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
CNY/QAR 0.5316 0.5319 - 0.5318 0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
CNY/RON 0.585 0.5865 - 0.5861 0.5869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/RUB 9.8234 9.8234 - 9.8224 9.8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SAR 0.5471 0.5483 - 0.5479 0.5485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/SGD 0.1992 0.1959 - 0.1959 0.1959 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/TRY 0.8861 0.8891 - 0.8857 0.8925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/TWD 4.4736 4.314 - 4.314 4.3241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/VEF 14360.4817 14390.4743 - 14389.1796 14403.4342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
CNY/XAF 82.76 82.76 - 82.76 83.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/XCD 0.3926 0.3968 - 0.3968 0.3969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ZAR 2.1021 2.1484 - 2.1484 2.1484 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
DKK/CNY 1.0616 1.0488 - 1.0488 1.0488 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
EUR/CNH - 7.8343 7.8387 7.8343 7.8387 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
EUR/CNY 7.9184 7.8326 - 7.8326 7.8326 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
GBP/CNH - 8.58 - 8.572 8.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
GBP/CNY 8.8265 8.572 - 8.565 8.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
HKD/CNY 0.8712 0.8992 - 0.8992 0.8992 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
IDR/CNY 0.0471 0.0495 - 0.0495 0.0495 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
INR/CNY 0.0979 0.0987 - 0.0985 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
JPY/CNY 0.0621 0.0662 - 0.0662 0.0662 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
KRW/CNY 0.6115 0.5872 - 0.5872 0.5872 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/CNH - 1.676 - 1.676 1.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۵
MYR/CNY 1.6772 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
NOK/CNH - 0.792 - 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
NOK/CNY 0.8151 0.8153 - 0.8146 0.8155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.526 - 4.526 4.526 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
NZD/CNY 4.5864 4.5138 - 4.5138 4.5138 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
PHP/CNY 0.1283 0.1283 - 0.1282 0.1283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CNY 0.1018 0.1018 - 0.1018 0.1022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
SAR/CNY 1.8254 1.826 - 1.8257 1.8265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CNH - 0.736 - 0.736 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/CNH - 5.033 - 5.033 5.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۴۸
SGD/CNY 5.0089 5.0965 - 5.0965 5.0965 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
THB/CNY 0.2094 0.2293 - 0.2293 0.2293 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
TRY/CNY 1.1265 1.1268 - 1.126 1.1317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2249 - 0.2249 0.2249 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
VEF/CNY 0.0579 0.0579 - 0.0579 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CNY - 121.05 - 121.05 121.05 0.52 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
XAU/CNY - 10609.9 - 10609.9 10609.9 1.80 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
ZAR/CNY 0.475 0.4646 - 0.4646 0.4646 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
دلار / یوان چین 7.0623 7.064 - 7.0538 7.0692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
دلار / یوان چین 7.0647 7.0702 7.0715 7.0702 7.0725 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
یوان چین / دلار 0.1416 0.1416 - 0.1415 0.1418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۵۱