کالایاب
شاخص یاب
شیلی شیلی
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,799
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:02:39
127 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
571 (10.64%)
تغییر ۶ ماهه
917 (23.64%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی شیلی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CLP 180.63 180.9 - 180.9 184.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/CLP 22.13 15.706 - 15.332 15.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۹:۱۵
AUD/CLP 488.4 479.793 - 479.793 481.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۱۵
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/CLP 163.89 176.7 - 176.7 176.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
CAD/CLP 508.86 533.62 - 533.62 533.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
CHF/CLP 674.15 723.536 - 723.536 725.0828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
CLP/ARS 0.0452 0.0621 - 0.0621 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۹:۱۵
CLP/AUD - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۸
CLP/BOB 0.0101 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CLP/BRL 0.0061 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
CLP/CAD - 0.0019 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۳۶
CLP/CHF - 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
CLP/CNY - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۶
CLP/COP 4.4834 4.7121 - 4.7121 4.7121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۴۲
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
CLP/GBP - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۳۶
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/MXN 0.0285 0.027 - 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۴۲
CLP/PEN 0.0049 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۶:۳۶
CLP/PYG 8.4935 8.8318 - 8.8126 8.8778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/UYU 0.0466 0.0481 - 0.0477 0.0481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/VEF 373.8071 374.747 - 373.9332 374.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CLP 96.9 99.92 - 99.92 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۴۲
COP/CLP 0.2227 0.207 - 0.207 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۶:۳۶
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/CLP 756.27 782.53 - 782.53 782.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۴۲
GBP/CLP 856.93 860.27 - 860.27 860.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
HKD/CLP 84.53 84.65 - 84.65 86.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
HUF/CLP 2.3738 2.3774 - 2.3764 2.4233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/CLP 6.1859 6.1952 - 6.1895 6.3144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/CLP 6.0236 6.6578 - 6.6578 6.6734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
MXN/CLP 35.06 36.097 - 36.078 36.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۴۸
NOK/CLP 78.99 79.11 - 79.06 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/CLP 201.41 209.01 - 209.01 209.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۶:۳۶
PHP/CLP 12.43 12.45 - 12.44 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/CLP 0.1154 0.1155 - 0.1149 0.1178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CLP 9.86 9.88 - 10.07 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/CLP 176.91 177.17 - 177.16 180.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/CLP 109.16 109.33 - 109.27 111.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UYU/CLP 21.1 21.13 - 21.03 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/CLP 0.26 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
پزو شیلی / دلار 0.0014 0.0014 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
دلار / پزو شیلی 707.76 708.54 - 708.44 710.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۲۲