کالایاب
شاخص یاب
شیلی شیلی
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:02:37
217 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
142 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
441 (7.74%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی شیلی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CLP 180.63 180.9 - 180.9 184.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/CLP 22.13 15.606 - 15.606 15.606 0.24 1.55% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
AUD/CLP 488.4 473.746 473.549 473.103 473.746 0.77 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/CLP 163.89 168.52 168.45 168.4 168.55 0.21 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۰
CAD/CLP 508.86 495.15 495.21 494.54 495.24 0.66 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
CHF/CLP 674.15 653.4916 652.72 651.8671 653.4916 1.60 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
CLP/ARS 0.0452 0.0617 - 0.0617 0.0617 0.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
CLP/AUD - 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۱۸
CLP/BOB 0.0101 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CLP/BRL 0.0061 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۲۱
CLP/CAD - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷:۲۷
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۵
CLP/CNY - 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۲۴
CLP/COP 4.4834 4.6821 - 4.6821 4.6821 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 7.69% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۴:۱۵
CLP/GBP - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۱۸
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/MXN 0.0285 0.028 - 0.028 0.028 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CLP/PEN 0.0049 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۲۴
CLP/PYG 8.4935 8.8318 - 8.8126 8.8778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/UYU 0.0466 0.0481 - 0.0477 0.0481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/VEF 373.8071 374.747 - 373.9332 374.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CLP 96.9 96.859 - 96.859 96.859 0.22 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
COP/CLP 0.2227 0.2057 - 0.2057 0.2057 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/CLP 756.27 731.08 - 731.08 731.08 3.15 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
GBP/CLP 856.93 860.9 860.54 859.75 860.9 0.88 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰
HKD/CLP 84.53 84.65 - 84.65 86.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
HUF/CLP 2.3738 2.3774 - 2.3764 2.4233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/CLP 6.1859 6.1952 - 6.1895 6.3144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/CLP 6.0236 5.9154 5.916 5.9118 5.916 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
MXN/CLP 35.06 34.409 - 34.409 34.409 0.08 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
NOK/CLP 78.99 79.11 - 79.06 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/CLP 201.41 196.67 - 196.67 196.67 0.11 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
PHP/CLP 12.43 12.45 - 12.44 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/CLP 0.1154 0.1155 - 0.1149 0.1178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CLP 9.86 9.88 - 10.07 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/CLP 176.91 177.17 - 177.16 180.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/CLP 109.16 109.33 - 109.27 111.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UYU/CLP 21.1 21.13 - 21.03 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/CLP 0.26 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
پزو شیلی / دلار 0.0015 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۸
دلار / پزو شیلی 661.81 662.59 661.58 661.58 662.59 0.21 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۴۱