شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی شیلی
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:19:05
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,481
قیمت روز
139 (3.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:31:33
355 (7.35%)
تغییر ۳ ماهه
570 (11.28%)
تغییر ۶ ماهه
590 (11.63%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی شیلی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/CLP 13.07 13.09 13.08 12.88 13.34 0.35 2.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
AUD/CLP 533.8 534.69 535.21 519.15 545.89 14.17 2.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BOB/CLP 112.83 113.02 - 111.02 115.59 3.17 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
BRL/CLP 187.45 187.793 187.386 182.913 190.763 4.36 2.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CAD/CLP 589.8 590.78 590.7 573.11 603.23 16.22 2.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CHF/CLP 785.78 787.09 786.74 763.19 801.96 22.25 2.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CLP/ARS 0.0765 0.0765 0.0763 0.075 0.0778 0.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
CLP/AUD - 0.0019 - 0.0019 0.0019 0.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۰۶
CLP/BOB 0.0088 0.009 0.0089 0.0088 0.0091 0.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
CLP/BRL 0.0053 0.0053 0.0052 0.0052 0.0054 0.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۵۴
CLP/CAD - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 5.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
CLP/CHF - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۹:۰۶
CLP/CNY - 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۹:۰۶
CLP/COP 4.3618 4.367 4.3639 4.2452 4.367 0.04 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CLP/EUR - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۰۶
CLP/GBP - 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
CLP/IDR 17.99 18.01 18 17.65 18.53 0.52 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CLP/KRW 1.4917 1.4942 1.4935 1.4613 1.5368 0.04 2.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CLP/MXN 0.0247 0.0247 0.0246 0.0241 0.0249 0.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
CLP/PEN 0.0043 0.0043 0.0042 0.0042 0.0043 0.00 2.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۵۴
CLP/PYG 8.2697 8.2837 8.2835 8.1266 8.442 0.25 3.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CLP/UYU 0.048 0.0481 0.048 0.0472 0.0489 0.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
CLP/VEF 34.2105 34.2962 - 33.6964 35.283 0.39 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
CNY/CLP 111.34 111.52 111.48 108.39 113.87 3.17 2.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
COP/CLP 0.2289 0.2293 0.2295 0.2293 0.2359 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
DKK/CLP 115 115.19 115.22 112.05 117.64 3.02 2.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
EUR/CLP 858.97 860.71 861.03 837.38 878.23 22.49 2.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
GBP/CLP 1003 1005.06 1005.62 1001.73 998.64 28.82 2.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
HKD/CLP 99.67 99.84 - 100.02 99.95 2.77 2.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
HUF/CLP 2.567 2.5713 2.5726 2.5028 2.6267 0.06 2.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
INR/CLP 10.87 10.89 10.91 10.61 11.12 0.28 2.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
ISK/CLP 6.2389 6.2493 6.2524 6.0802 6.3753 0.16 2.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
JPY/CLP 7.1523 7.1642 7.1646 6.9506 7.3004 0.20 2.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
MXN/CLP 40.5 40.57 40.55 39.7 41.53 0.81 2.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
NOK/CLP 85.27 85.41 85.45 83 87.1 2.27 2.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
NZD/CLP 494.2 495.03 495.11 480.64 504.38 11.54 2.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PEN/CLP 230.3 230.68 230.72 228.54 236.42 4.74 2.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PHP/CLP 15.36 15.38 15.39 14.92 15.68 0.42 2.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
PKR/CLP 5.0231 5.0315 5.0306 4.8633 5.1176 0.17 3.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
PLN/CLP 200.72 201.05 201.18 195.61 205.15 4.93 2.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PYG/CLP 0.1207 0.1209 0.121 0.1189 0.1231 0.00 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
RUB/CLP 12.16 12.18 12.17 11.86 12.43 0.29 2.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
SAR/CLP 208.05 208.4 - 204.88 212.37 5.85 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
SEK/CLP 80.34 80.48 80.52 78.26 82 2.15 2.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
SGD/CLP 572.93 573.88 574.06 557.91 584.94 15.62 2.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
THB/CLP 25.71 25.76 - 25.02 26.25 0.74 2.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
TRY/CLP 135.18 135.41 135.38 131.4 137.83 4.00 3.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
TWD/CLP 25.61 25.65 25.66 24.95 26.1 0.67 2.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UYU/CLP 20.81 20.84 20.83 20.49 21.2 0.59 2.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
VEF/CLP 0.03 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۲:۴۵
ZAR/CLP 52.31 52.4 - 50.97 53.4 1.38 2.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
پزو شیلی / دلار 0.0013 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۱۹
دلار / پزو شیلی 780.22 781.52 781.65 766.72 800.05 21.92 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۳۹
درهم امارات - پزو شیلی 212.42 212.77 - 206.8 217.29 5.97 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵