شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بیلوروسی بیلوروسی
بیلوروسی
بیلوروسی

BYN/USD

0.4876
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:47:14
0 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بیلوروسی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BYN 1.4037 1.4076 1.4072 1.4021 1.4084 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
BYN/EUR 0.4416 0.4429 0.4428 0.4424 0.4437 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
BYN/RUB 31.2156 31.3039 31.2887 31.1556 31.3317 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
BYN/USD 0.4862 0.4876 0.4873 0.4872 0.4896 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۴۷
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BYR/USD - 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۸
CAD/BYN 1.5519 1.5562 1.5551 1.5469 1.5562 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CHF/BYN 2.0658 2.0715 2.0716 2.0598 2.0719 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CNY/BYN 0.2927 0.2935 0.2934 0.2922 0.2936 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
EUR/BYN 2.258 2.2644 2.264 2.2599 2.2659 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/BYN 2.637 2.6444 2.6441 2.6307 2.647 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
GBP/BYR - 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
JPY/BYN 0.0188 0.0189 0.0188 0.0188 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
NZD/BYN 1.2984 1.302 1.3016 1.2972 1.3052 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
RUB/BYN 0.032 0.032 0.0321 0.032 0.0321 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
USD/BYR - 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
دلار / روبل بلاروس 2.052 2.0572 - 2.0478 2.0583 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۴۵