کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا بوتسوانا
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.093
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

321
قیمت روز
1 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
1 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
21 (7.00%)
تغییر ۶ ماهه
321 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,864
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:36
17 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
91 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
598 (7.06%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتسوانا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BWP/CHF - 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
BWP/EUR - 0.0826 - 0.0826 0.0826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۱۲
BWP/GBP - 0.0714 - 0.0714 0.0714 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.093 - 0.093 0.093 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۴۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3239 1.3224 1.3205 1.3239 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
CHF/BWP - 10.357 - 10.357 10.357 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
EUR/BWP 12.15 11.787 - 11.787 11.787 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
GBP/BWP 13.546 13.629 - 13.629 13.629 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
JPY/BWP - 0.0939 - 0.0939 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
ZAR/BWP 0.7381 0.7544 0.7552 0.7544 0.7566 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۲۱
دلار / پوله بوتسوانا 10.5708 10.661 - 10.6045 10.6724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲