کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا بوتسوانا
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0893
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:57:06
0 (3.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

395
قیمت روز
2 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
69 (21.17%)
تغییر ۳ ماهه
59 (17.56%)
تغییر ۶ ماهه
64 (19.34%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,573
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:40
84 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
306 (3.89%)
تغییر ۶ ماهه
723 (8.71%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتسوانا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BWP/CHF - 0.0869 - 0.0869 0.0869 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
BWP/EUR - 0.0806 - 0.0806 0.0806 0.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۲
BWP/GBP - 0.0741 - 0.0741 0.0741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۳۶
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0893 - 0.0893 0.0893 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۵۷
BWP/ZAR 1.3538 1.3934 1.381 1.381 1.3934 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
CHF/BWP - 11.107 - 11.107 11.107 0.23 2.11% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۲
EUR/BWP 12.15 12.089 - 12.089 12.089 0.19 1.58% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۲
GBP/BWP 13.546 13.1 - 13.1 13.1 0.06 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
JPY/BWP - 0.0939 - 0.0939 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
ZAR/BWP 0.7381 0.7172 0.7237 0.7172 0.7237 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۴۲
دلار / پوله بوتسوانا 11.0375 11.1111 11.1483 11.0988 11.1483 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۱۴