شاخص یاب
بوتسوانا بوتسوانا
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0923
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:12:12
0 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

300
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (4.46%)
تغییر ۶ ماهه
300 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,865
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
260 (3.20%)
تغییر ۳ ماهه
656 (7.70%)
تغییر ۶ ماهه
985 (11.13%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتسوانا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BWP/CHF - 0.0915 - 0.0911 0.0917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
BWP/EUR - 0.0812 - 0.0812 0.0812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۳۰
BWP/GBP - 0.073 - 0.073 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0923 - 0.0923 0.0925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۱۲
BWP/ZAR 1.3538 1.3397 - 1.3385 1.3409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/BWP - 10.647 - 10.625 10.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
EUR/BWP 12.15 11.9897 - 11.9897 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/BWP 13.546 13.339 - 13.339 13.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JPY/BWP - 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
ZAR/BWP 0.7381 0.7455 - 0.7453 0.7466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
دلار / پوله بوتسوانا 10.621 10.901 - 10.815 10.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۸