شاخص یاب
بوتسوانا بوتسوانا
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0936
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

336
قیمت روز
2 (0.6%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
36 (12.00%)
تغییر ۳ ماهه
33 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
336 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,877
قیمت روز
3 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
42 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
420 (5.06%)
تغییر ۶ ماهه
835 (9.59%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتسوانا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BWP/CHF - 0.0932 - 0.0932 0.0932 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BWP/EUR - 0.0821 - 0.0821 0.0821 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BWP/GBP - 0.0717 - 0.0717 0.0717 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0936 - 0.0936 0.0936 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۳:۴۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3253 1.3247 1.3232 1.3259 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
CHF/BWP - 10.454 - 10.454 10.454 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/BWP 12.15 11.857 - 11.857 11.857 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
GBP/BWP 13.546 13.578 - 13.578 13.578 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
JPY/BWP - 0.0939 - 0.0939 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
ZAR/BWP 0.7381 0.754 0.7544 0.7537 0.7551 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۹:۱۵
دلار / پوله بوتسوانا 10.5485 10.6383 10.627 10.6157 10.6383 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۷:۳۵