کالایاب
شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

9115.5
قیمت روز
9 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:56:55
5,016 (122.33%)
تغییر ۳ ماهه
5,276 (137.42%)
تغییر ۶ ماهه
2,399 (35.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
71 (3.45%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 13220.06 - 13220.06 13220.06 144.80 1.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۲۱
BTC/BRL - 35400 - 34960 35400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
BTC/CAD - 12145.59 - 12145.59 12145.59 116.03 0.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۵۱
BTC/CZK - 207240.1 - 207240.1 209259.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
BTC/GBP - 7233.83 - 7233.83 7423.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
BTC/JPY - 982629.1 - 1013007.8 997073.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BTC/MXN - 170876.6 - 170876.6 175528.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۲۱
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
BTC/NZD - 13863.15 - 13863.15 14348.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۲۱
BTC/PLN - 34589.32 - 34589.32 35362.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
BTC/RUB - 556359 - 556359 568342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
BTC/SGD - 12879.51 - 12719.73 12885.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۴۲
BTC/TRY - 53499.98 - 53288.87 53868.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
BTG/EUR - 23.8888 - 23.8888 24.7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۵۷
BTN/GBP - 0.0113 - 0.0113 0.0113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۱۸
BTN/USD - 0.0142 - 0.0142 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۵:۰۱
EUR/BTN - 77.594 - 77.594 77.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۲۱
GBP/BTN - 87.127 - 87.127 87.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۱۸
بیت کوین / دلار - 9115.5 9094 9062.1 9159.4 8.50 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۵۶
بیت کوین / یورو 6997.6 8103.92 - 8095.97 8308.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۵۷