شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

4045.4
قیمت روز
65 (1.64%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:09:00
1,050 (20.61%)
تغییر ۳ ماهه
2,325 (36.49%)
تغییر ۶ ماهه
6,738 (62.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
1,984 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 5489.67 5489.13 5433.71 5515.14 58.13 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
BTC/BRL - 14858.61 14863.52 14663.52 14921.66 90.51 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BTC/CAD - 5209.78 5210.83 5100.15 5244.22 144.37 2.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BTC/CZK - 89162.4 89100 87843.8 90500.2 713.10 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BTC/GBP - 3034.24 3026.37 3006.52 3058.68 14.23 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BTC/IDR - 54020204 54091596 53884192 54799504 238032.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BTC/JPY - 445366.4 446242.8 438807.7 451678.5 4886.70 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BTC/MXN - 74090.2 74300.1 73656.5 74578.1 190.20 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
BTC/MYR - 6197 - 6197 6197 189.00 3.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۳:۴۲
BTC/NZD - 5712.71 5706.19 5659.46 5817.13 57.64 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
BTC/PLN - 15067.98 15055.04 14797.4 15248.34 169.54 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BTC/RUB - 256742 256910 253477 259946 1401.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
BTC/SEK - 48000 - 48000 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/SGD - 4940.14 - 4940.14 4940.14 18.58 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BTC/TRY - 20696.65 20737.72 20402.19 20898.43 176.29 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۴۵
BTG/EUR - 10.9802 10.7228 10.3065 10.9802 0.19 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
BTN/GBP - 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BTN/USD - 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۳:۴۱
EUR/BTN - 79.6917 79.726 79.6917 79.726 0.54 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BTN - 90.984 90.9709 90.9709 90.984 0.61 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
بیت کوین / دلار - 4045.4 4043.1 3958.6 4078.1 65.40 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۹
بیت کوین / یورو 6997.6 3469.56 3467.99 3423.99 3491.44 37.67 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱