کالایاب
شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

5334.3
قیمت روز
62 (1.17%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:17:23
1,675 (45.77%)
تغییر ۳ ماهه
1,235 (18.80%)
تغییر ۶ ماهه
3,582 (40.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,984 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 7453.44 7483.41 7388.18 7491.29 67.06 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
BTC/BRL - 21250 21249.1 21082 21250 149.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
BTC/CAD - 7169.61 7141.23 7090.14 7169.61 52.07 0.73% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۴
BTC/CZK - 121474.3 121850 120130.7 121850 962.40 0.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/GBP - 4104.84 4104.9 4066.03 4104.9 37.04 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
BTC/IDR - 76594120 77254544 75992248 77254544 561360.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/JPY - 596810 596800 591970 596810 5530.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
BTC/MXN - 99600 99500 98685.3 99641.9 60.20 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/MYR - 6041 - 6041 6041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۸
BTC/NZD - 8018.46 8023.38 7922.04 8023.38 99.55 1.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
BTC/PLN - 20279.48 20267.87 20192.73 20299.97 78.42 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/RUB - 344637 343763 343242 345577 1065.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
BTC/SGD - 7113.63 - 7113.63 7113.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۲۱
BTC/TRY - 31459.68 31419.03 30965.55 31459.68 385.63 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
BTG/EUR - 14.9282 14.9288 14.6139 15.2648 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۷
BTN/USD - 0.0142 - 0.0142 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۴۱
EUR/BTN - 77.287 - 77.287 77.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
GBP/BTN - 89.298 - 89.298 89.298 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
بیت کوین / دلار - 5334.3 5335.5 5265.9 5415.3 61.50 1.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۷
بیت کوین / یورو 6997.6 4718.76 4727.27 4700.6 4736.39 26.94 0.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲