کالایاب
شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

10230
قیمت روز
550 (5.38%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:28:58
2,236 (27.97%)
تغییر ۳ ماهه
6,228 (155.61%)
تغییر ۶ ماهه
3,773 (58.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (0.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 15036.81 15064.95 15036.81 15968.36 865.28 5.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
BTC/BRL - 43549.64 - 43549.64 43707.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BTC/CAD - 14298.4 - 14197.46 14298.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BTC/CZK - 235959 249772 235959 249772 12855.00 5.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/GBP - 8847.05 - 8841.97 8847.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
BTC/JPY - 1089900 - 1089900 1154282.5 54015.00 4.96% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
BTC/MXN - 202012.1 212100.2 202012.1 213000 16486.90 8.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
BTC/NZD - 16030.68 16684.72 16030.68 16733.05 667.07 4.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
BTC/PLN - 42081.7 - 42081.7 42081.7 103.79 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
BTC/RUB - 701357 - 701357 701357 3138.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
BTC/SGD - 14501.7 - 14501.7 14501.7 1754.80 12.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
BTC/TRY - 58717.28 59670.31 58717.28 61556.27 2774.32 4.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTG/EUR - 12.0359 12.3044 12.0359 12.308 0.90 7.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
BTN/GBP - 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۸:۱۵
BTN/USD - 0.0143 - 0.0143 0.0143 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۴۲
EUR/BTN - 77.476 - 75.8 77.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۱۲
GBP/BTN - 84.492 - 84.492 84.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۰۳
بیت کوین / دلار - 10230 10209.5 10133.9 10862.2 550.00 5.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۲۸
بیت کوین / یورو 6997.6 9166.39 9197.53 9166.39 9739.38 501.96 5.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴