شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

3371.8
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:00:50
3,120 (48.06%)
تغییر ۳ ماهه
3,241 (49.01%)
تغییر ۶ ماهه
13,052 (79.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
115 (5.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,984 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 4535.69 4538.53 4500 4568.89 71.19 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/BRL - 13042.05 13044.67 13025.35 13167.82 258.42 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۴
BTC/CAD - 4677.23 4627 4627 4677.23 102.51 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۴
BTC/CZK - 74511.6 74677.6 73692.7 74793.9 1241.80 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
BTC/GBP - 2616.04 2607.99 2602.92 2639.17 30.88 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۴
BTC/IDR - 48388124 48574984 48001940 48574984 680732.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
BTC/MXN - 66546.1 67245.1 66546.1 67400 2251.30 3.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/NZD - 4804.82 4771.72 4739.75 4804.82 33.13 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۱۸
BTC/PLN - 12477.04 12573.22 12324.09 12573.22 263.54 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
BTC/RUB - 235481 235401 234041 236654 3196.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
BTC/SEK - 53000 - 53000 53000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۷:۳۶
BTC/SGD - 4500.02 4549.45 4500.02 4699.97 240.84 5.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
BTC/TRY - 17862.24 17829.23 17636.34 17862.24 88.92 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۴۵
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
BTN/USD - 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۴۱
EUR/BTN - 80.587 - 80.587 80.587 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
GBP/BTN - 89.654 - 89.654 89.654 0.18 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
بیت کوین / دلار - 3371.8 3364.7 3307.3 3390.8 3.30 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰
بیت کوین / یورو 6997.6 2903.58 2921.51 2888.68 2928.71 61.32 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳