شاخص یاب
بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/BOB 0.2236 0.2351 - 0.2351 0.2363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/ARS 4.3587 4.3601 - 4.3382 4.3601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/BRL 0.5883 0.5893 - 0.5825 0.5893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BOB/COP 432.8 433.38 - 431.34 433.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/GBP - 0.108 - 0.1079 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۴۵
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/UYU 4.4969 4.6476 - 4.6476 4.6476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BOB/VEF 11565.1336 11594.1189 - 11594.1189 11595.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
BRL/BOB 1.6557 1.7411 - 1.741 1.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/BOB 0.0101 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
COP/BOB 0.0023 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/BOB 7.7619 7.6422 - 7.6422 7.6429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/BOB - 8.7998 - 8.7998 8.8034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۴۵
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/BOB 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۳
UYU/BOB 0.2132 0.2242 - 0.2242 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/BOB 0.0587 0.0617 - 0.0617 0.0617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1427 0.1458 - 0.141 0.1458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
دلار / بولیویانو بولیوی 6.86 7.01 - 6.98 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۳:۰۶