شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بولیوی بولیوی
بولیوی
بولیوی

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:31:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بولیوی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/BOB 0.1146 0.1171 0.117 0.1167 0.1173 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۳۳
BOB/ARS 8.6327 8.6341 8.6349 8.6189 8.6647 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
BOB/BRL 0.6021 0.6024 0.602 0.599 0.6056 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
BOB/CLP 112.78 112.96 113.02 111.02 115.59 3.11 2.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/COP 492.62 493.63 493.15 487.35 493.63 10.04 2.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/GBP - 0.1125 - 0.1125 0.1125 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
BOB/MXN 2.7947 2.7962 2.7924 2.7631 2.7962 0.03 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
BOB/PEN 0.4889 0.4895 - 0.4873 0.4902 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
BOB/PYG 933.87 935.45 - 935.45 936.62 1.35 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۱۵
BOB/UYU 5.4187 5.4259 - 5.4259 5.4259 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۳
BOB/VEF 3863.2845 3872.9669 - 3872.9669 3872.9669 151.45 4.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۵
BRL/BOB 1.6425 1.6786 1.6793 1.6693 1.6849 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
CLP/BOB 0.0088 0.009 0.0089 0.0088 0.0091 0.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
COP/BOB 0.002 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
EUR/BOB 7.5274 7.6953 7.6974 7.6899 7.7149 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
GBP/BOB - 8.8789 - 8.8789 8.8789 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
MXN/BOB 0.3538 0.3616 0.362 0.3616 0.3659 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۳۳
PEN/BOB 2.0219 2.0662 - 2.0632 2.0751 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۱۵
PYG/BOB 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
UYU/BOB 0.1824 0.1864 - 0.1864 0.1868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۵۴
VEF/BOB 0.0003 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۱۵
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1431 0.1462 0.1464 0.1462 0.1464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
دلار / بولیویانو بولیوی 6.84 6.99 6.98 6.98 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱